Prefabrykacja CLT

Nowa biblioteka na warszawskiej Białołęce. Powstaje z drewnianych prefabrykatów

2023-10-12 15:52

Przy ulicy Kłosowej w Warszawie trwa budowa nowej biblioteki publicznej. Obiekt w konstrukcji z drewna klejonego zaprojektowała pracownia Ambient Magdaleny Pios.

Spis treści

  1. Cele architektury zrównoważonej
  2. Minimalizowanie wpływu na środowisko
  3. Biblioteka i centrum aktywności lokalnej w jednym
  4. Powrót do natury w pięknym stylu
Biblioteka publiczna przy ul. Kłosowej w Warszawie
Autorzy:  Ambient
Inwestor: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Generalny wykonawca:  Ekoinbud
Powierzchnia terenu: 1450 m²
Powierzchnia całkowita: 670 m²
Projekt: 2022
Realizacja: 2023
Koszt inwestycji: 8 300 000 PLN

Cele architektury zrównoważonej

Przy ul. Kłosowej w Choszczówce na warszawskiej Białołęce trwa budowa nowej biblioteki publicznej. Dwukondygnacyjny obiekt według projektu pracowni Ambient Magdaleny Pios powstaje w technologii modułowej. Zakończył się już etap montażu konstrukcji z drewna klejonego oraz prefabrykowanych elementów ścian i stropów. Staramy się możliwie wszechstronnie realizować cele architektury zrównoważonej, myśląc zarówno o jej technicznych, jak i społecznych założeniach. Zastosowaliśmy rozwiązania, które pozwoliły zredukować zużycie energii pierwotnej oraz ślad węglowy budynku. Są to między innymi niskie współczynniki U dla przegród zewnętrznych i stropodachu oraz system ogrzewania pompą ciepła zintegrowaną z panelami fotowoltaicznymi – tłumaczy architektka, która jest współzałożycielką, a obecnie przewodnicząca Koła Architektury Zrównoważonej warszawskiego oddziału SARP.

Dodaje, że nowa biblioteka będzie wyposażona też w systemy sterowania centralą wentylacyjną, tak aby ograniczyć wymianę powietrza w okresach mniejszego zapotrzebowania, na przykład w nocy. Zależało nam, żeby użytkownicy w każdej części budynku mieli zapewniony kontakt z naturą. Zaprojektowaliśmy przemyślane przeszklenia, a z każdego z pomieszczeń na parterze będzie można wyjść na otaczający teren zielony – podkreśla projektantka.

Minimalizowanie wpływu na środowisko

Dużo uwagi poświęcono zresztą zagospodarowaniu otoczenia. Wszystko po to, by inwestycja w jak najmniejszym stopniu wpływała na przyrodę. Projektując oświetlenie terenu, zdecydowano się na oprawy świecące w dół, by zminimalizować zanieczyszczenie światłem. Do nowych nasadzeń wybrano gatunki rodzime, miododajne i z jadalnymi dla ptaków owocami, a zamiast tradycyjnych trawników przewidziano łąkę kwietną. Zrezygnowano z ogrodzenia, aby zapewnić małym zwierzętom możliwość swobodnego przemieszczania się, a otoczenie najcenniejszych drzew pozostawiono bez jakichkolwiek ingerencji. W ogrodzie biblioteki przewidziano ponadto letnią czytelnię i miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, jak pokazy filmów czy spotkania autorskie z autorami.

Biblioteka i centrum aktywności lokalnej w jednym

Całkowita powierzchnia budynku wyniesie ok. 670 m². Na parterze znajdzie się m.in. wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia czasopism, mediateka, szatnia oraz sala wielofunkcyjna z zapleczem. Na piętrze zaprojektowano wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży oraz salę multimedialną. Budynek poza główną funkcją pełnić ma także rolę lokalnego centrum aktywności. W obiekcie pojawią się miejsca, które będzie można wykorzystać do pracy zdalnej i integracji, a obie sale będzie można wynająć na zorganizowanie konferencji czy imprezy okolicznościowej.

W bibliotece będą prowadzone także zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ekologii. Z myślą o promocji proekologicznych rozwiązań w budynku zostanie umieszczona informacja o zastosowanych rozwiązaniach. Dzięki temu w naturalny sposób będziemy uwrażliwiać czytelników na kwestie środowiskowe – podkreśla Pios.

Koszt inwestycji wyniesie 8,3 mln zł, z czego 3,6 mln zł pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Do nowego obiektu przeniesiony zostanie księgozbiór z biblioteki przy ul. Raciborskiej, którą trzeba było zamknąć z powodu złego stanu technicznego. Oddanie biblioteki przy ul. Kłosowej do użytku przewidziano na listopad 2023 roku.

Powrót do natury w pięknym stylu

Koncepcja zdobyła ostatnio wyróżnienie w kategorii projektów ekologicznych konkursu PLGBC Green Building Awards 2023. Jury zwróciło uwagę na atrakcyjne połączenie pięknej w prostocie formy architektonicznej z zaawansowanymi systemami technicznymi wspierającymi zrównoważone budownictwo. Projekt ten jest dowodem, że jest możliwe redukowanie emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie zużycia wody pitnej, stosowanie źródeł energii odnawialnej, czy wykonanie budynku użyteczności publicznej w konstrukcji drewnianych prefabrykatów, a jednocześnie zapewnienie użytkownikowi komfortowych, dających kontakt z naturą, wielofunkcyjnych przestrzeni – uzasadniali jurorzy. Intrygująca architektura może dodatkowo zachęcać do zainteresowania się czytelnictwem i ekologią. Powrót do natury w pięknym stylu – podkreślili.