Nowy deptak w karpaczu powstać ma do 2015 roku

i

Autor: Archiwum Architektury Nowy deptak w karpaczu powstać ma do 2015 roku

Nowa inwestycja w Karpaczu: deptak w centrum miasta

2013-08-05 12:48

Urząd Miasta w Karpaczu zapowiada rozpoczęcie nowej inwestycji - reprezentacyjnego deptaka na głównej ulicy miasta. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2015 roku

Nazwa obiektuDeptak
Adres obiektuKarpacz
Zespół projektowyZespół I Elżbieta Szopińska – dendrolog, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Anna Gilowska – architekt krajobrazu Janusz Pulikowski – architekt Daniel Skarżyński – architekt krajobrazu Zespół II – wizualizacje projektu w galerii Paweł Cichoński – urbanista, architekt Anna Smolińska – urbanista, architekt Tomasz Smoliński – urbanista Katarzyna Ganowska – urbanista Zespół III Angelika Kuśmierczyk – Jędrzak – architekt krajobrazu Margareta Jarczewska – architekt Michał Błach – architekt krajobrazu Filip Jędrzak – urbanista Zespół IV Wawrzyniec Zipser – katedra gospodarki przestrzennej Politechniki Wrocławskiej Paweł Pach – katedra urbanistyki Politechniki Wrocławskiej Piotr Michniewicz – student Politechniki Wrocławskiej Hanna Kubicka – studentka Politechniki Wrocławskiej
Data realizacji (koniec)2015
Wstępne wizualizacje nowego deptaka w Karpaczu. Nowa inwestycja zakończyć ma się w 2015 roku

i

Autor: Archiwum Architektury Wstępne wizualizacje nowego deptaka w Karpaczu. Nowa inwestycja zakończyć ma się w 2015 roku

Władze Karpacza planują przebudowę centrum miasta. Do 2015 roku ulica Konstytucji 3 Maja, główna arteria miasta, zmienić ma się w reprezentacyjny deptak. Podczas współorganizowanych przez Urząd Miasta w Karpaczu i wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich warsztatów urbanistycznych powstały 4 wstępne koncepcje zagospodarowania centrum. Burmistrz Karpacza Bogdan Malinowski podkreśla potrzebe właczenia w proces inwestycyjny mieszkańców miasta i turystów. W sierpniu 2013 roku przygotowana zostanei wystawa, eksponowana w przestrzeni publicznej, w miejscu przyszłego deptaka. Wizualizacje przygotowane na podstawie czterech wstęnych koccepcji zostaną wystawione publicznie, nastęnie odbędzie się otwarte głosowanie na najlepszy projekt. W kolejnym etapie Urząd Miasta ogłosi konkurs architektoniczny; prace konkursowe powinny stanowić interpretację wyłonionej w głosowaniu koncepcji.  Realizacja nowej inwestycji zakończyć ma się do 2015 roku. Szacunkowy koszt przebudowy całego centrum miasta wynieść ma ok. 15 mln zł. Prace obejmować mają między innymi wymianę nawierzchni i elementów sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, a także modernizację zielieni miejskiej. Wyłaczenie z ruchu samochodowego jednej z głównych ulic miasta możliwe będzie dzięki zakończeniu w 2012 roku budowy obwodnicy. Więcej informacji: www.zmieniamy.karpacz.euSkład zespołów projektowych Zespół IElżbieta Szopińska – dendrolog, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuAnna Gilowska – architekt krajobrazuJanusz Pulikowski – architektDaniel Skarżyński – architekt krajobrazuZespół II – wizualizacje projektu w galeriiPaweł Cichoński – urbanista, architektAnna Smolińska – urbanista, architektTomasz Smoliński – urbanistaKatarzyna Ganowska – urbanistaZespół IIIAngelika Kuśmierczyk – Jędrzak – architekt krajobrazuMargareta Jarczewska – architektMichał Błach – architekt krajobrazuFilip Jędrzak – urbanistaZespół IVWawrzyniec Zipser – katedra gospodarki przestrzennej Politechniki WrocławskiejPaweł Pach –  katedra urbanistyki Politechniki WrocławskiejPiotr Michniewicz – student Politechniki WrocławskiejHanna Kubicka – studentka Politechniki Wrocławskiej