Architektura MuratorProjektyPlac Trzech Krzyży w Warszawie

Plac Trzech Krzyży w Warszawie

Wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznyego na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Obejrzyj galerię wszystkich prac!!

Plac Trzech Krzyży w Warszawie

I nagroda - 56.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
(630107) Janusz Klikowicz - 04-626 Warszawa, ul. Odrodzenia 4

Nagrodę przyznano za jednoznaczne, czytelne rozwiązanie kompozycyjne, trafnie definiujące formę i charakter ważnego placu - elementu traktu królewskiego. Wykorzystane są w nim elementy zieleni wysokiej, budujące zielone pierzeje placu. Za cechę wyróżniającą pracę uznać także należy układ komunikacyjny (obwiednię), o kompozycji podporządkowanej głównej idei założenia oraz zapewniającej uspokojenie ruchu samochodowego w obrębie placu.


II nagroda - 36.000 złotych
(353121) DAWOS sp. z o.o. - Warszawa

Osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej: Krzysztof Domaradzki ,Katarzyna Bazylewicz-Maj, Klaudiusz Przedmojski, Dorota Sawicka, Marek Sawicki, Piotr Sawicki, Dariusz śmiechowski, Rafał Wysocki

Nagrodę przyznano za jednoznaczność koncepcji, zakładającej strefowanie funkcjonalne placu przy ujednoliceniu form małej architektury. Zieleń jest komponowana w sposób wynikający z przyjętej idei, a interesujące jest także wprowadzenie zieleni niskiej w południowej części placu. W rozwiązaniu układu komunikacyjnego doceniono dostosowanie szerokości przekroju jezdni do funkcji placu.

Wyróżnienie - 9.000 złotych
(179784) Agnieszka Kobus (pełnomocnik) - Warszawa
Anna Latoch, Karolina Ptak, Agnieszka Szymczuk

Wyróżnienie przyznano za interesującą kompozycję placu o wrzecionowatej geometrii, podkreślającą oś kościoła.

Wyróżnienie - 9.000 złotych
(123457) PRACOWNIA ART.- ARCH.I Aleksander Chylak - Warszawa

Osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej: Maciej Czeredys, Artur Filip
Współpraca: Grażyna Martusewicz (komunikacja), Marianna Budna (kosztorys), Alicja Bieske-Matejek (zieleń)

Wyróżnienie przyznano za interesujący pomysł organizacji trzech "wysp" w przestrzeni placu, budujących jego nową tożsamość.

Wyróżnienie - 9.000 złotych
(752235) Karol Szparkowski (pełnomocnik) Plus 48 Grupa Projektowa - Warszawa
Kamil Miklaszewski, Agata Filipek, Michał Pawełczyk, Przemysław Kościelniak, Szymon Kachniarz

Wyróżnienie przyznano za interesującą koncepcję budowy "zielonej nawy" w przestrzeni placu.

Wyróżnienie - 9.000 złotych
(773689) "Marek Rytych Architekt" - Warszawa

Osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej: Krzysztof Kryska, Marek Rytych, Marcin Adamczewski, Mateusz Wójcicki, Maciek Kurkowski, Michał Olszewski, Julian Nieciecki, Karol Pasternak, Małgorzata Piotrowska, Marcin Brzeski

Wyróżnienie przyznano za odważną próbę swobodnego rozwiązania układu komunikacyjnego, pozwalającą na zróżnicowane użytkowanie przestrzeni placu.