Przejścia podziemne, Dworzec Centralny

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda: Natalia Wilczak

Projekt modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym

2015-02-19 15:39

I nagrodę w konkursie otrzymały Natalia Walczak i Małgorzata Wiśniewska, które zaproponowały oszczędną formę zadaszeń oraz podkreślenie roli przejść podziemnych jako przestrzeni publicznej. II nagrodę przyznano pracowni WXCA, a trzecią Nizio Design International.

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Celem konkursu jest podniesienie jakości estetycznej i technicznej hali pod skrzyżowaniem Jana Pawla ll (Chałubinskiego) z Al. Jerozolimskimi, przejścia pod Alejami Jerozolimskimi wzdłuż ul. Emilii Plater oraz przejścia pod Alejami Jerozolimskimi pomiędzy Dworcem Centralnym a budynkiem LIM.

Zachowana zostanie pierwotna funkcja przejść jako obiektów komunikacyjnych. Modernizacja obejmie zapewnienie dostępu do przejść osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (w tym niedowidzących i niewidzących). Zgodnie z założeniami konkursowymi istniejąca funkcja usługowo-handlowa powinna zostać utrzymana, ale zorganizowana w taki sposob, aby służące jej elementy nie zakłócały ruchu pieszego w przejściach. Przewidywany budżet realizacji powinien zamknąć się w kwocie 32.000.000 PLN brutto.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała praca Natalii Wilczak i Małgorzaty Wiśniewskiej. Jury doceniło wyrazistość i prostotę kompozycji architektonicznej oraz udaną próbę przywrócenia charakeru przestrzeni publicznej z wyraźnym odejściem od koncepcji korytarza - pasażu handlowego. Praca wyróżnia się oszczędną formę zadaszeń oraz umieszczeniem w ich obrębie wind i parkingu dla rowerów. Autorki przewidziały zastosowanie zmodułowanego systemu dla lokali handlowych oraz rozdzielenie ich kompozytowym prefabrykatem betonowym.

Drugą nagrodę otrzymała pracownia WXCA (autorzy pracy: Zbigniew Wroński - architekt, Szczepan Wroński - architekt, Małgorzata Dembowska - architekt, Anna Majewska - architekt, Mateusz Mazurowski - architekt). Koncpecja zakłada stworzenie przestronnego wnętrza hali przy zachowaniu możliwie dużej ilości lokali usługowych. Sufit w centralnym fragmencie hali został wykonany ze stali o właściwościach lustra, co pozwala stworzyć iluzję dwukrotnie wyższej przestrzeni. Ze względu na dużą liczbę wejść do przejść podziemnych o zróżnicowanych zadaszeniach w najbliższej okolicy, projektanci zaproponowali oszczędną architekturę - stalową konstrukcję oraz szklane przekrycie.

Trzecią nagrodę otrzymała pracownia Nizio Design International - Mirosław Nizio (Autorzy pracy: Miroslaw Nizio - autor, mrg inż arch. Michal Fronk - autor, inż arch. Marcin Perka - wizualizacje, mgr inż Leszek Kur - kosztorys). Jury doceniło m.in. aspekty funkcjonalne i estetyczne stworzonego wnętrza publicznego i czytelny systemu informacyjny.

Wyróżnienie honorowe przyznano Zuzannie Szpocińskiej (autorzy pracy konkursowej: Zuzanna Szpocińska - projektant, Anna Boruta - projektant Tomek Marciniewicz - projektant Paweł Wolanin - projektant).