Architektura MuratorProjektyProjekt modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym

Projekt modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym

I nagrodę w konkursie otrzymały Natalia Walczak i Małgorzata Wiśniewska, które zaproponowały oszczędną formę zadaszeń oraz podkreślenie roli przejść podziemnych jako przestrzeni publicznej. II nagrodę przyznano pracowni WXCA, a trzecią Nizio Design International.

Przejścia podziemne, Dworzec Centralny
I nagroda: Natalia Wilczak

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Celem konkursu jest podniesienie jakości estetycznej i technicznej hali pod skrzyżowaniem Jana Pawla ll (Chałubinskiego) z Al. Jerozolimskimi, przejścia pod Alejami Jerozolimskimi wzdłuż ul. Emilii Plater oraz przejścia pod Alejami Jerozolimskimi pomiędzy Dworcem Centralnym a budynkiem LIM.

Zachowana zostanie pierwotna funkcja przejść jako obiektów komunikacyjnych. Modernizacja obejmie zapewnienie dostępu do przejść osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (w tym niedowidzących i niewidzących). Zgodnie z założeniami konkursowymi istniejąca funkcja usługowo-handlowa powinna zostać utrzymana, ale zorganizowana w taki sposob, aby służące jej elementy nie zakłócały ruchu pieszego w przejściach. Przewidywany budżet realizacji powinien zamknąć się w kwocie 32.000.000 PLN brutto.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała praca Natalii Wilczak i Małgorzaty Wiśniewskiej. Jury doceniło wyrazistość i prostotę kompozycji architektonicznej oraz udaną próbę przywrócenia charakeru przestrzeni publicznej z wyraźnym odejściem od koncepcji korytarza - pasażu handlowego. Praca wyróżnia się oszczędną formę zadaszeń oraz umieszczeniem w ich obrębie wind i parkingu dla rowerów. Autorki przewidziały zastosowanie zmodułowanego systemu dla lokali handlowych oraz rozdzielenie ich kompozytowym prefabrykatem betonowym.

Drugą nagrodę otrzymała pracownia WXCA (autorzy pracy: Zbigniew Wroński - architekt, Szczepan Wroński - architekt, Małgorzata Dembowska - architekt, Anna Majewska - architekt, Mateusz Mazurowski - architekt). Koncpecja zakłada stworzenie przestronnego wnętrza hali przy zachowaniu możliwie dużej ilości lokali usługowych. Sufit w centralnym fragmencie hali został wykonany ze stali o właściwościach lustra, co pozwala stworzyć iluzję dwukrotnie wyższej przestrzeni. Ze względu na dużą liczbę wejść do przejść podziemnych o zróżnicowanych zadaszeniach w najbliższej okolicy, projektanci zaproponowali oszczędną architekturę - stalową konstrukcję oraz szklane przekrycie.

Trzecią nagrodę otrzymała pracownia Nizio Design International - Mirosław Nizio (Autorzy pracy: Miroslaw Nizio - autor, mrg inż arch. Michal Fronk - autor, inż arch. Marcin Perka - wizualizacje, mgr inż Leszek Kur - kosztorys). Jury doceniło m.in. aspekty funkcjonalne i estetyczne stworzonego wnętrza publicznego i czytelny systemu informacyjny.

Wyróżnienie honorowe przyznano Zuzannie Szpocińskiej (autorzy pracy konkursowej: Zuzanna Szpocińska - projektant, Anna Boruta - projektant Tomek Marciniewicz - projektant Paweł Wolanin - projektant).

Antresola Warszawy Centralnej – list do redakcji W odpowiedzi na opinię szwajcarskiego krytyka architektury Wernera Hubera, opublikowaną w dziale „O tym się mówi” w październikowym wydaniu „A-m”, autorzy nowej antresoli na Dworcu Centralnym w Warszawie przedstawiają założenia i okoliczności powstania projektu.
Antresola na centralnym Antresola, która pojawiła się w hali głównej Dworca Centralnego budzi skrajne emocje jako obiekt obcy stylistycznie, niszczący spójność modernistycznego zespołu. Publikujemy opinię szwajcarskiego krytyka architektury Wernera Hubera, redaktora magazynu „Hochparterre”, autora wielu tekstów na temat warszawskiej architektury, w tym m.in. niemieckojęzycznego przewodnika Warschau – Phoenix aus der Asche.
Modernizacja kolejowego Dworca Centralnego w Warszawie. Współczesna architektura Warszawy Już wkrótce rozpocznie się modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Projekt przebudowy dworca kolejowego przygotowała pracownia architektoniczna Sud Architekt Polska Sp. z o.o.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy ogłasza konkurs dla młodych projektantów. Sala jednego eksponatu to nowy projekt wystawienniczy warszawskiego muzeum; w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu co miesiąc eksponowany będzie jeden obiekt
AR/PS Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka Łukasz Wojciechowski recenzuje książkę AR/PS Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Wydana nakładem Centrum Architektury publikacja przedstawia nie tylko historię Dworca Centralnego i innych dworców kolejowych, ale też problemy projektantów i użytkowników
Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Dworca Centralnego w Warszawie PKP S.A. zaprasza do udziału w konkursie na projekt identyfikacji wizualnej – logo oraz materiałów promocyjnych – Dworca Centralnego w Warszawie. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 26 września 2013