Projekt przebudowy Placu Małachowskiego w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury II miejsce w konkursie architektonicznym na projekt Placu Małachowskiego w Warszawie. Grzegorz Stiasny z zespołem w składzie: Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek, Karolina Kuczyńska. Widok na Kościół Ewangelicko-Augsburski

"Promenada Muzeów" na placu Małachowskiego w Warszawie. Wyniki konkursu architektonicznego

2014-07-16 18:03

16 lipca zaprezentowano wyniki konkursu na projekt nowego placu Małachowskiego w Warszawie. Zwycięska praca przewiduje budowę "Promenady Muzeów" oraz zwolnienie ruchu kołowego. Po uwzględnieniu poprawek projekt ma zostać skierowany do realizacji. Nowe oblicze warszawskiego placu będzie można ujrzeć w 2016 roku

Projekt przebudowy Placu Małachowskiego w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury II miejsce w konkursie architektonicznym na projekt Placu Małachowskiego w Warszawie. Grzegorz Stiasny z zespołem w składzie: Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek, Karolina Kuczyńska. Widok na Kościół Ewangelicko-Augsburski

Znamy wyniki konkursu architektonicznego na projekt placu Małachowskiego w Warszawie, którego głównym założeniem było przywrócenie placowi miejskiego charakteru, ograniczenie ruchu samochodów i oddanie go pieszym. Organizatorzy zalecali nadanie placu współczesnego wyglądu z poszanowaniem historycznego kontekstu.

II miejsce w konkursie na przebudowę placu Małachowskiego w Warszawie

Jury pod przewodnictwem architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego zdecydowało się nie przyznawać pierwszego miejsca. Drugą nagrodę otrzymał zespół architektów w składzie Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek i Karolina Kuczyńska. Projekt, po uwzględnieniu zalecanych przez jury poprawek, ma zostać skierowany do realizacji. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Wojciecha Bartelskiego, plac w zaproponowanym kształcie mógłby powstać do 2016 roku w ramach programu rewitalizacji centrum Warszawy.

"Promenada Muzeów" - koncepcja przebudowy placu Małachowskiego w Warszawie

Zwycięska koncepcja przewiduje utworzenie „Promenady Muzeów” z Kręgiem Sztuki, czyli przestrzeni metropolitalnej placu przeznaczonej do intensywnego użytkowania, łączącej Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, przedpolem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Trójcy i prowadzącej do Ogrodu Saskiego. Wprowadza także „piazzettę” ul. Burschego – dawnego dziedzińca honorowego kościoła.  Nagrodzona praca skłania się także ku „archeologicznemu” stopniowemu obniżeniu istniejącego terenu do poziomu dolnego Kościoła i podporządkowuje pieszym tę część placu, tworząc na niej warunki do zgromadzeń, działań kulturalnych od samodzielnej kontemplacji do miejsca spotkań. Ponadto proponuje zwolnienie ruchu kołowego i lokalne wyniesienia jezdni, przyznając priorytet pieszym, przewiduje punkt wynajmu rowerów miejskich Veturilo.

W uzasadnieniu jury czytamy: „Mimo że projekt uznano za najlepszy, zdecydowano się nie przyznawać I nagrody, ponieważ praca m.in. nie zapewnia właściwej ekspozycji wszystkim czterem zabytkom i nie zawiera oryginalnej propozycji działań kulturalnych czy społecznych placu. Warto przypomnieć, że w odróżnieniu od większości konkursów architektoniczno-urbanistycznych w konkursie tym oczekiwano nie tylko trafnych rozwiązań projektowych, ale i autorskiego pomysłu na działanie placu, który otaczają instytucje kultury, religii, nauki i biznesu”.

III równorzędne miejsce w konkursie na projekt warszawskiego placu

III równorzędne miejsce w konkursie otrzymały koncepcje dwóch zespołów: praca nr 544 autorstwa architektów Jerzego Porębskiego i Grzegorza Niwińskiego przy współpracy z Janem Gancarkiem i Towarzystwem Projektowym s.c. oraz praca nr 506 autorstwa architektów Marcina Adamczewskiego, Karola Pasternakowa, Piotra Maciaszkowa, Adrianny Bartniczuk, Diany Kwiatkowskiej i Tomasza Mikosiowa. Wyróżnienia przyznano dwóm pracom: nr 532 architekta Michała Bernasika oraz nr 541 zespołu architektów w składzie Tomasz Walaszczyk, Bartłomiej Pyrzyk i Konrad Jamrozik.

Wyniki konkursu są efektem trzech lat współpracy władz dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Państwowego Muzeum Etnograficznego, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, firm Hochtief i Kulczyk Silverstein Properties oraz zboru Ewangelicko-Augsburskiego św. Trójcy, a także przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

Na konkurs nadeszło 220 zgłoszeń, z czego 206 zostało dopuszczonych do dalszego etapu. Ostatecznie wpłynęło 51 prac, z których 16 nie spełniało regulaminu.

23 lipca o godz. 17:30 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbędzie się otwarta dyskusja pokonkursowa. Wszystkie zgłoszone prace będzie można oglądać na wystawie w Muzeum Etnograficznym do końca lipca.