Rynek w Nysie

2009-03-06 1:00

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji rynku wraz z obszarem przyległym. Nagrodę przyznano zespołowi autorskiemu - asw studio projektowe Maciej Hawrylak.

Nazwa obiektuRynek miejski w Nysie
Autorzyasw studio projektowe Maciej Hawrylak
Współpraca autorskaMaciej Hawrylak Katarzyna Lisiak Piotr Słaby Paweł Hawrylak Michał Wronski Maciej Janczyk Michał Mrzewa

Poszukiwanie charakteru dla miasta zniszczonego w trakcie wojny oraz późniejszej „odbudowy” jest zadaniem niezwykle trudnym, szczególnie gdy wziąć pod uwagę, iż z zabytkowej substancji zostały jedynie szczątki (wg wytycznych konserwatorskich). Na dodatek rozmieszczone właściwie poza podstawową strefą oddziaływania miasta. Tym samym obecny krajobraz miejski wyznaczony jest przez „współczesną” zabudowę w sensie stylistyki jak i parametrów przestrzennych dalece odbiega od klimatu miast historycznych. Podobną tezę można sformułować w odniesieniu do parametrów urbanistycznych.

Istniejący układ przestrzenny wymaga wielu korekt. Uzupełnienie zabudowy będzie obejmowało część mieszkaniowo-usługową. Architekci zaproponowali "plomby" w pierzejach ulicznych, a także zabudowę pozostającą w klimacie „willi miejskiej”, zaś pozostała, zostanie utrzymana w charakterze, skali i proporcji istniejącej tkanki. Dogęszczanie będzie uwzględniać elementy takie jak parkingi i garaże. Idea odtworzenia murów miejskich ma na celu wyraźne wydzielenie „starego” od reszty miasta, przy jednoczesnym dostosowaniu układu komunikacyjnego. Wzorem małych miast włoskich i francuskich zaproponowano ograniczenie ruchu, wprowadzając układ ścieżek rowerowych wzdłuż obwodnicy staromiejskiej. Dodatkowym elementem wzbogacającym przestrzeń będzie uruchomienie fosy. Mur miejski we współczesnym wydaniu to układy słupowe w formie kolumnady o zróżnicowanej wysokości.W sposób czytelny wydzielono cokół dla usług w parterach zabudowy mieszkaniowej, przy jednoczesnym ujednoliceniu zastosowanych materiałów i kolorystyki.

Współczesna bryła utrzymana została w skali, proporcji i charakterze historycznej zabudowy. Na podstawie studiów odtworzony zostanie horyzontalny moduł podziału elewacji na mniejsze fragmenty, obejmujący cokół, bazę i zwieńczenie. Dla utrzymania spójnego charakteru współczesnej i historyzującej zabudowy zastosowano intensywny podział wertykalny bloku na kamienice o zróżnicowanej szerokości.

Rewitalizacja obszaru uwzględnia adaptację infrastruktury miasta do nowych potrzeb, renowację elewacji, w tym wyznaczanie nowych „murów miasta”, rewitalizację poszczególnych fragmentów (ulic i placów) w oparciu o przygotowane dokumentacje. Działania niezależne, pozwalające na usprawnienie funkcjonowania miasta powinny polegać na zmianie wizerunku parterów usług, wyznaczanie miejsc dla przestrzeni zewnętrznych (ogródki letnie, stragany itp.) oraz tworzeniu przestrzeni dla różnych form handlu ulicznego.


Zespół autorskiasw studio projektowe Maciej Hawrylak, Wrocław

Maciej HawrylakKatarzyna LisiakPiotr SłabyPaweł HawrylakMichał WronskiMaciej JanczykMichał Mrzewa