fotka z /zdjecia/zam_08.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Rynek Wodny

2008-01-15 1:00

Konkursowy projekt zagospodarowania Rynku Wodnego w Zamościu. (Autor: grupa projektowa +48arch )

Nazwa obiektuRynek Wodny
Adres obiektuZamość
Autorzygrupa projektowa +48arch

Praca w swoich założeniach zawiera konsekwentnie przeprowadzoną analizę historyczno - urbanistyczną Rynku Wodnego w kontekście Starego Miasta. Rozwiązania zaproponowane przez autorów w sposób jasny i czytelny akcentują pierwotną część rynku. Pozostała część zaprojektowana została z uwzględnieniem istniejącej zieleni, tworząc przestrzeń atrakcyjną dla otoczenia XIX wiecznych kamienic.Czytaj też: Architektura renesansu: przykłady, cechy, przedstawiciele |Projekt zakłada wykonanie na terenie Rynku Wodnego nowej płyty z klinkieru z elementami małej architektury. Fontanna plastycznie wpisuje się w zabytkową przestrzeń miasta. Skala i charakter projektowanych elementów tworzy nieformalny charakter placu - nie powinien on być kunkurencją dla monumentalnego Rynku Wielkiego. Żeliwne koryto, ułożone w płycie rynku w fomie spirali, zostało wyznaczone za pomocą systemu sznurowo - prętowego - jednostka miary, która jest podstawą planu regulacyjnego Zamościa. Zwieńczeniem będzie współczesna, podświetlana fontanna w formie wazy o wysokości 150 cm. To popularny motyw zdobniczy doby renesansu. Całości dopełni kamienna ławka o prostej formie, wykonana z piaskowca.