Słupskie kliny zieleni – nowe parki linearne w Słupsku

i

Autor: Archiwum Architektury Koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ulic Hubalczyków i Aluchny-Emelianow, proj. Studio Architektury Krajobrazu Zuzanna Chudzińska. Oprócz oczywistych korzyści, jak poprawa przewietrzania centrum miasta, założenie oferować ma wiele atrakcji dla mieszkańców.

Słupskie kliny zieleni – nowe parki linearne w Słupsku [WIDEO]

2018-02-15 15:54

Władze Słupska planują w mieście prawdziwą zieloną rewolucję. W ramach projektu „Słupskie kliny zieleni” do 2019 roku powstaną tam dwa zupełnie nowe parki linearne, przewidziano też zagospodarowanie miejskich skwerów i odtworzenie przyulicznej zieleni na 10-kilometrowym odcinku głównych śródmiejskich arterii.

Lokalne władze w Polsce lubią chwalić się wysokim odsetkiem terenów zielonych w ogólnej powierzchni miast. Rzeczywiście, na tle europejskiej średniej, która wynosi 18,6%, wypadamy bardzo dobrze. Według rankingu MojaPolis i BIQ data terenami zielonymi powyżej 20% może pochwalić się aż 29 miast na prawach powiatu, przy czym najlepiej pod tym względem wypadają Sopot (59%), Zielona Góra (47%) i… Katowice (46%). Tyle tylko, że te statystyki uwzględniają również położone zwykle na obrzeżach rozległe obszary leśne. Jeśli wziąć pod uwagę tylko miejskie parki, skwery i osiedlowe zieleńce, sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie. Tereny urządzonej zieleni, z których mieszkańcy korzystają przecież najczęściej, stanowią jedynie nieco ponad 6% powierzchni Sopotu i Katowic, a zaledwie 3% Zielonej Góry. Najwięcej jest ich w Chorzowie (22%), ale kolejne pozycje zajmują ośrodki, w których taka stricte miejska zieleń stanowi nie więcej niż 10%. To Siemianowice Śląskie (9%) i Bydgoszcz (8%). Poniżej 2% ma aż 18 miast, m.in. Tarnów, Szczecin, Bielsko-Biała, Elbląg, Koszalin czy Gdynia. Nienajlepiej pod tym względem jest też w Słupsku – 2,6%. Władze tego miasta planują jednak w najbliższym czasie bezprecedensowe przedsięwzięcie, w wyniku którego ma tam nastąpić prawdziwa zielona rewolucja.

W ramach projektu „Słupskie kliny zieleni” do 2019 roku powstaną tam dwa zupełnie nowe parki linearne, przewidziano też zagospodarowanie miejskich skwerów i odtworzenie przyulicznej zieleni na 10-kilometrowym odcinku głównych śródmiejskich arterii. Powierzchnia terenów objętych tą rewitalizacją wyniesie ponad 8 ha. Chodzi o stworzenie systemu zielonych przestrzeni oplatających i przenikających kwartały zabudowy mieszkaniowej, tak aby każdy mieszkaniec miał dostęp do zieleni urządzonej w odległości nie większej niż 300 m. System ten opierać się będzie na pierścieniowym układzie miejskich plant, od których odchodzić będą promieniście zielone kliny uzupełnione o mikroskwery i podwórkowe zieleńce – mówił podczas ubiegłorocznej konferencji DiverCITY3 Marek Biernacki, zastępca prezydenta Słupska.

 

Zobacz wideo: Zielone inwestycje polskich miast

W pierwszej kolejności powstać mają dwa kliny: tzw. park Wschodni, w rejonie ul. Hubalczyków i Aluchny-Emelianow, oraz Zachodni, w okolicy ul. Zaborowskiej. Oprócz oczywistych korzyści, jak poprawa przewietrzania centrum miasta czy ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, oba założenia oferować będą liczne atrakcje dla mieszkańców w różnym wieku. Przewidziano m.in. plenerowe siłownie, strefy zabaw i miejsca do piknikowania. Projekt obejmuje też powiększenie Parku Kultury i Wypoczynku o tereny przy ul. Nad Śluzami oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego domu opieki przy ul. Lutosławskiego w śródmieściu. Na inwestycję władzom miasta udało się już pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 6 mln zł, przy czym ponad 4 mln dołoży UE.

Od 2015 roku przy prezydencie działa 22-osobowa Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta, w której skład wchodzą eksperci i społecznicy zajmujący się ekologią, ochroną środowiska oraz polityką energetyczną, a rozwój terenów zielonych jest jednym z 12 priorytetów zapisanych w strategii rozwoju Słupska do 2022 roku. Dokument ten przewiduje m.in. wykorzystywanie zielonych dachów i ścian w budynkach, których inwestorem jest miasto, sadzenie roślinności na gruntach tymczasowo wyłączonych z użytkowania oraz rozwijanie miejskiego rolnictwa.