Nowa architektura Szczecina

Startuje budowa Collegium Pharmaceuticum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2023-08-31 8:04

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na budowę Centrum Medycyny Translacyjnej wraz z Collegium Pharmaceuticum. Rozległy kompleks według projektu pracowni Dedeco stanie w miejscu, w którym przed wojną Niemcy planowali budowę stadionu dla 100 tys. widzów.

Ośrodek kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM Szczecin, ul. Unii Lubelskiej
Autorzy: Dedeco
Inwestor: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wykonawca: konsorcjum firm Doraco i Porr
Powierzchnia użytkowa: 49 tys. m²
Projekt: 2020
Realizacja: 2026
Koszt inwestycji: 519 785 500 PLN

Nowy budynek PUM w Szczecinie jak siedem boisk

Nowy budynek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pomieścić ma m.in. laboratoria Centrum Medycyny Translacyjnej, sale wykładowe Collegium Pharmaceuticum i zespół poradni Samodzielnego Szpitala Klinicznego. Powierzchnia użytkowa gmachu wyniesie ok. 49 tys. m², czyli mniej więcej tyle, ile zajęłaby powierzchnia siedmiu boisk piłkarskich. Porównanie nieprzypadkowe, bo zespół zaplanowano przy ulicy Unii Lubelskiej, w miejscu olbrzymiego wykopu, w którym przed wojną Niemcy planowali budowę stadionu na 100 tys. widzów.

Projekt obiektu wyłoniono w konkursie architektonicznym z 2020 roku, w którym zwyciężyła pracownia Dedeco. Autorzy zaproponowali budynek o grzebieniowym układzie, który składa się z bryły frontowej i usytuowanych prostopadle pięciu niższych skrzydeł. Zasadniczą relację przestrzenną i funkcjonalną z otoczeniem wyznacza frontowa część projektowanego budynku. Ma informować, że mamy do czynienia z obiektem służącym użyteczności publicznej o funkcji uniwersyteckiej – tłumaczą architekci.

Największa inwestycja w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Pod koniec sierpnia uczelnia podpisała umowę na budowę Collegium Pharmaceuticum z konsorcjum firm Doraco i Porr. Zgodnie z ustaleniami realizacja zajmie 33 miesiące i zakończy się w pierwszej połowie 2026 roku. Jest to inwestycja o znaczeniu historycznym nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu. W obiekcie funkcjonować będzie szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria i poradnie dla pacjentów. Tworzymy doskonałe warunki do kształcenia przyszłych medyków w różnych dziedzinach, a także bazę leczniczą dla pacjentów nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski – mówił profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji zorganizowanej z okazji podpisania umowy.

O skali zlecenia może świadczyć konieczność dokonania około 51 km odwiertów pod gruntowe pompy ciepła. Stanowić to będzie jedną z największych łącznych długości odwiertów wykonanych w Polsce. Wyzwaniem technicznym i organizacyjnym będzie z kolei wykonanie korytarza podziemnego pod ulicą Unii Lubelskiej, łączącego nowo powstały budynek z istniejącym budynkiem szpitala – dodała Andżelika Cieślowska, prezeska zarządu Doraco. Inwestycja będzie kosztować ponad pół miliarda złotych.