Architektura MuratorProjektyWyniki konkursu architektonicznego „Konkurs na Drogę do Wolności”

Wyniki konkursu architektonicznego „Konkurs na Drogę do Wolności”

Warszawscy architekci z pracowni Grupa 5 Architekci wygrali konkurs na projekt architektoniczno-krajobrazowy dla promenady miejskiej w Gdańsku. Droga do Wolności przebiega przez teren dawnej Stoczni Gdańskiej.

Droga do Wolności
Zwycięski projekt pracowni Grupa 5 Architekci - Droga do Wolności - to teren o powierzchni ponad 4ha. Ma zacząć się przy ul. Jana z Kolna, w okolicy powstającej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności oraz pomnika Poległych Stoczniowców i przejść obok historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Następnie Droga do Wolności skierować ma się ku stoczniowemu nabrzeżu i zakończyć się przy moście pontonowym na Martwej Wiśle.
Fot.: Grupa 5 Architekci

8 listopada 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania Drogi do Wolności. Do konkursu zgłoszono 71 projektów, 64 spełniło wymogi formalne. Jury zakwalifikowało do pierwszego etapu 19 projektów, do etapu drugiego przeszło 5 prac.

Droga do Wolności to teren o powierzchni ponad 4ha. Ma zacząć się przy ul. Jana z Kolna, w okolicy powstającej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności oraz pomnika Poległych Stoczniowców i przejść obok historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Następnie Droga do Wolności skierować ma się ku stoczniowemu nabrzeżu i zakończyć się przy moście pontonowym na Martwej Wiśle. Warunki konkursu zakładały zachowanie oryginalnej kostki brukowej, ekspozycję historycznej Bramy nr 2, uporządkowanie strefy wejściowej oraz wskazanie dogodnej lokalizacji dla bramy Grzegorza Klamana. Projektowana promenada miała być przestrzenią ruchu pieszego, miejscem spacerów, wypoczynku i wydarzeń artystycznych.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała pracownia Grupa 5 Architekci z Warszawy. Autorzy konkursowego projektu wykorzystali roślinność jak równoprawny materiał architektoniczny. Architekci zakładają, że budowa urbanistycznej pierzei może odbywać się poprzez zastosowanie drzew czy zielonych powierzchni trawników. W zwycięskim projekcie konkursowym drzewa stosowane są jako główny element podziału przestrzeni. Materiał roślinny - głównie drzewa, dzięki wielowymiarowej formie może budować przestrzeń, tworzyć ścianę lub strop.


Wyświetl większą mapę

Według projektu centryczny Plac Solidarności otaczać ma podwójny lub potrójny szpaler grabów. Plac zyska dzięki temu wyraźną granicę i kameralny klimat. W kierunku placu prowadzić będą promenady obsadzone jabłoniami. Główna promenada ma prowadzić przez dawną Bramę nr 2 Stoczni, salę BHP w kierunku nabrzeża. Znajdujące się wokół drzew trawniki mają stać się miejscem spotkań. Architekci zaplanowali umieszczenie na trawnikach ażurowych metalowych krzeseł.  Wyrazista zieleń kontrastować ma z nawierzchnią – zachowanym i zrekonstruowanym brukiem ulicznym, płytami betonowymi oraz elementami z cortenu. Projekt przewiduje wyznaczenie wielu dróg i ścieżek oraz szlak rowerowy, które umożliwiają korzystanie z Drogi do Wolności na wiele sposobów.

Najważniejszy ciąg pieszy prowadzi wzdłuż bulwaru. Szeroka ścieżka dydaktyczna łączy widokowo Bramę nr 2, wejście do budynku Europejskiego Centrum Solidarności i wejście do Sali BHP. Biegnący wzdłuż ścieżki cortenowy pas podświetlony został diodami LED. Wstęga jest formą otwartą i pełni różne funkcje. Wygięta w rzeźbiarsko ukształtowane formy, aranżuje przestrzeń tworząc ławki i stojaki na rowery. Ten mebel miejski może być także wykorzystany jako miejsce niewielkich wystaw plenerowych czy tło dla instalacji artystycznych. Bryła ma jednolity, rdzawy kolor. Taką samą barwę projektanci nadali drewnianym siedziskom. Dzięki temu cały obiekt sprawia wrażenie wykonanego z cortenu. Sala BHP została w projekcie szczególnie podkreślona. Wiosną i latem woda ma pokrywać wyłożony betonowymi płytami plac wokół budynku.

Zwycięska pracownia Grupa 5 Architekci otrzymała zaproszenie do przygotowania dokumentacji projektowej, wykonawczej, kosztorysu i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, zapowiedział, że prace przy budowie promenady rozpoczną się w 2015 roku.
Wcześniej, już latem 2014 roku otwarte zostanie Europejskie Centrum Solidarności, którego budynek powstaje obok Drogi do Wolności. Wykonanie pierwszego odcinka promenady, od Placu Solidarności do skrzyżowania z Nową Wałową, wraz z dokumentacją projektową ma kosztować 8,75 mln zł. Koszt samego projektu nie może przekroczyć 262 tys. zł.

Prace oceniał 10-osobowy sąd konkursowy pod przewodnictwem Wiesława Bielawskiego, zastępcy prezydenta Gdańska do spraw polityki przestrzennej.
W składzie jury znaleźli się również:

Andrzej Duch - dyrektor wydziału urbanistyki, architektury i ochrony zabytków UM w Gdańsku,
prof. Andrzej Pniewski z ASP w Gdańsku,
Andrzej Pągowski - artysta grafik,
Basil Kerski - dyrektor ECS,
dr Jacek Friedrich - historyk sztuki,
Dariusz Chmielewski - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
dr Magdalena Staniszkis - architekt (sędzia konkursowy SARP),
prof. Ewa Kuryłowicz - architekt (sędzia konkursowy SARP),
Ryszard Jurkowski - architekt (sędzia konkursowy SARP).

Grupa 5 Architekci: dom jednorodzinny w Czarnowie Malowniczo położony dom jednorodzinny w Czarnowie został zaprojektowany z poszanowaniem otaczającej go przyrody. Również realizacja przebiegła zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Projekt przygotowała pracownia Grupa 5 Architekci
Grupa 5 Architekci: projekt budynku mieszkalnego przy ulicy Lirowej w Warszawie Budynek mieszkalny wg projektu Grupa 5 Architekci powstanie wkrótce przy ulicy Lirowej w Warszawie. Bryła budynku w zabudowie bliźniaczej utrzymana będzie w duchu architektury modernistycznej
Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca