Architektura MuratorProjektyWyniki konkursu architektonicznego „Konkurs na Drogę do Wolności”

Wyniki konkursu architektonicznego „Konkurs na Drogę do Wolności”

Warszawscy architekci z pracowni Grupa 5 Architekci wygrali konkurs na projekt architektoniczno-krajobrazowy dla promenady miejskiej w Gdańsku. Droga do Wolności przebiega przez teren dawnej Stoczni Gdańskiej.

Droga do Wolności
Zwycięski projekt pracowni Grupa 5 Architekci - Droga do Wolności - to teren o powierzchni ponad 4ha. Ma zacząć się przy ul. Jana z Kolna, w okolicy powstającej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności oraz pomnika Poległych Stoczniowców i przejść obok historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Następnie Droga do Wolności skierować ma się ku stoczniowemu nabrzeżu i zakończyć się przy moście pontonowym na Martwej Wiśle.
Fot.: Grupa 5 Architekci

8 listopada 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania Drogi do Wolności. Do konkursu zgłoszono 71 projektów, 64 spełniło wymogi formalne. Jury zakwalifikowało do pierwszego etapu 19 projektów, do etapu drugiego przeszło 5 prac.

Droga do Wolności to teren o powierzchni ponad 4ha. Ma zacząć się przy ul. Jana z Kolna, w okolicy powstającej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności oraz pomnika Poległych Stoczniowców i przejść obok historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Następnie Droga do Wolności skierować ma się ku stoczniowemu nabrzeżu i zakończyć się przy moście pontonowym na Martwej Wiśle. Warunki konkursu zakładały zachowanie oryginalnej kostki brukowej, ekspozycję historycznej Bramy nr 2, uporządkowanie strefy wejściowej oraz wskazanie dogodnej lokalizacji dla bramy Grzegorza Klamana. Projektowana promenada miała być przestrzenią ruchu pieszego, miejscem spacerów, wypoczynku i wydarzeń artystycznych.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała pracownia Grupa 5 Architekci z Warszawy. Autorzy konkursowego projektu wykorzystali roślinność jak równoprawny materiał architektoniczny. Architekci zakładają, że budowa urbanistycznej pierzei może odbywać się poprzez zastosowanie drzew czy zielonych powierzchni trawników. W zwycięskim projekcie konkursowym drzewa stosowane są jako główny element podziału przestrzeni. Materiał roślinny - głównie drzewa, dzięki wielowymiarowej formie może budować przestrzeń, tworzyć ścianę lub strop.


Wyświetl większą mapę

Według projektu centryczny Plac Solidarności otaczać ma podwójny lub potrójny szpaler grabów. Plac zyska dzięki temu wyraźną granicę i kameralny klimat. W kierunku placu prowadzić będą promenady obsadzone jabłoniami. Główna promenada ma prowadzić przez dawną Bramę nr 2 Stoczni, salę BHP w kierunku nabrzeża. Znajdujące się wokół drzew trawniki mają stać się miejscem spotkań. Architekci zaplanowali umieszczenie na trawnikach ażurowych metalowych krzeseł.  Wyrazista zieleń kontrastować ma z nawierzchnią – zachowanym i zrekonstruowanym brukiem ulicznym, płytami betonowymi oraz elementami z cortenu. Projekt przewiduje wyznaczenie wielu dróg i ścieżek oraz szlak rowerowy, które umożliwiają korzystanie z Drogi do Wolności na wiele sposobów.

Najważniejszy ciąg pieszy prowadzi wzdłuż bulwaru. Szeroka ścieżka dydaktyczna łączy widokowo Bramę nr 2, wejście do budynku Europejskiego Centrum Solidarności i wejście do Sali BHP. Biegnący wzdłuż ścieżki cortenowy pas podświetlony został diodami LED. Wstęga jest formą otwartą i pełni różne funkcje. Wygięta w rzeźbiarsko ukształtowane formy, aranżuje przestrzeń tworząc ławki i stojaki na rowery. Ten mebel miejski może być także wykorzystany jako miejsce niewielkich wystaw plenerowych czy tło dla instalacji artystycznych. Bryła ma jednolity, rdzawy kolor. Taką samą barwę projektanci nadali drewnianym siedziskom. Dzięki temu cały obiekt sprawia wrażenie wykonanego z cortenu. Sala BHP została w projekcie szczególnie podkreślona. Wiosną i latem woda ma pokrywać wyłożony betonowymi płytami plac wokół budynku.

Zwycięska pracownia Grupa 5 Architekci otrzymała zaproszenie do przygotowania dokumentacji projektowej, wykonawczej, kosztorysu i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, zapowiedział, że prace przy budowie promenady rozpoczną się w 2015 roku.
Wcześniej, już latem 2014 roku otwarte zostanie Europejskie Centrum Solidarności, którego budynek powstaje obok Drogi do Wolności. Wykonanie pierwszego odcinka promenady, od Placu Solidarności do skrzyżowania z Nową Wałową, wraz z dokumentacją projektową ma kosztować 8,75 mln zł. Koszt samego projektu nie może przekroczyć 262 tys. zł.

Prace oceniał 10-osobowy sąd konkursowy pod przewodnictwem Wiesława Bielawskiego, zastępcy prezydenta Gdańska do spraw polityki przestrzennej.
W składzie jury znaleźli się również:

Andrzej Duch - dyrektor wydziału urbanistyki, architektury i ochrony zabytków UM w Gdańsku,
prof. Andrzej Pniewski z ASP w Gdańsku,
Andrzej Pągowski - artysta grafik,
Basil Kerski - dyrektor ECS,
dr Jacek Friedrich - historyk sztuki,
Dariusz Chmielewski - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
dr Magdalena Staniszkis - architekt (sędzia konkursowy SARP),
prof. Ewa Kuryłowicz - architekt (sędzia konkursowy SARP),
Ryszard Jurkowski - architekt (sędzia konkursowy SARP).

Grupa 5 Architekci: dom jednorodzinny w Czarnowie Malowniczo położony dom jednorodzinny w Czarnowie został zaprojektowany z poszanowaniem otaczającej go przyrody. Również realizacja przebiegła zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Projekt przygotowała pracownia Grupa 5 Architekci
Grupa 5 Architekci: projekt budynku mieszkalnego przy ulicy Lirowej w Warszawie Budynek mieszkalny wg projektu Grupa 5 Architekci powstanie wkrótce przy ulicy Lirowej w Warszawie. Bryła budynku w zabudowie bliźniaczej utrzymana będzie w duchu architektury modernistycznej
Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.