Architektura MuratorProjektyZagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

W dwuetapowym konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem przyległej zabudowy zwyciężyła inicjatywa projektowa, biuro architektoniczne z Warszawy prowadzone przez Piotra Straszaka i Mikołaja Zdanowskiego.

Zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku
Zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku, proj. inicjatywa projektowa, I nagroda

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez słupski SARP w imieniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej było zaproponowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Starego Rynku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa i pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującą zabudową i przestrzeniami publicznymi. W jury znaleźli się architekci: Andrzej Kwieciński (przewodniczący), Andrzej Poźniak, Janusz Kaczmarek, Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Marek Perepeczo i Marcin Palacz, a także Paweł Krzemień i Tomasz Orłowski, przedstawiciele Urzędu Miasta Słupsku. Spośród 34 zgłoszonych prac do drugiego etapu sędziowie wybrali sześć koncepcji. Ich autorzy mieli opracować szczegółową koncepcję zagospodarowania płyty głównej Starego Rynku, który w myśl założeń powinien spełniać zarówno funkcje rekreacyjne, jak i kulturalne.

Pierwszą nagrodę w wysokości 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków zamówienia w trybie z wolnej ręki zdobył projekt Piotra Staszaka i Mikołaja Zdanowskiego z inicjatywy projektowej. Sędziowie uznali, że największym atutem ich pracy jest „wprowadzenie tradycyjnego myślenia o placu miejskim, jako historycznej przestrzeni,  uzupełnionej o funkcje spełniające aktualne potrzeby mieszkańców”. Projektanci utrzymali historyczny układ posadzki i uzupełnili go o współczesne elementy małej architektury w postaci fontanny, zadaszeń oraz oświetlenia. Postawili też na ograniczenie ruchu samochodowego, dopuszczając na części ulic także ruch pieszy. Zaproponowali zastosowanie stalowych pinezek, rozmieszczonych wzdłuż zakładanego toru jazdy, które dodatkowo będą pełniły też funkcję oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących. Wzdłuż południowej pierzei rynku, zgodnie zapisami planu miejscowego, architekci zaprojektowali podcień w formie niezależnej, oddylatowanej od istniejącego budynku konstrukcji porośniętej zielenią ekstensywną.

Komisja konkursowa doceniła również wyczerpujący i rzetelny opis koncepcji, który był wynikiem wnikliwej analizy powiązań urbanistycznych przeprowadzonej przez projektantów. Jednocześnie w zaleceniach sędziowie zaproponowali wprowadzenie jako kontynuacji północnego szpaleru drzew ulicy Nowobramskiej dyskretnych, ledwo zaznaczonych elementów zieleni oraz zmianę lokalizacji jednego z przystanków.

Drugą nagrodę i 25 tys. zł zdobył zespół Anety Faner i Piotra Dumy z pracowni Fish n' Sheep, którzy na koncie mają m.in. nową ekspozycję stałą w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, oraz Agnieszki Kacprzak i Bartosza Rogulskiego, a wyróżnienie specjalne w wysokości 9000 zł projekt pracowni BDM Architekci. Jury przyznało też trzy równorzędne wyróżnienia po 7000 zł. Otrzymały je biura Consultor z Poznania, AKO Architekci z Gdańska oraz Młynarczyk Architekt z Warszawy.

Adaptacja browaru w Węgrowie Zabytkowe budynki browaru i manufaktury sukienniczej w Węgrowie czeka rewitalizacja. Konkurs na adaptację i modernizację obiektów wygrała Inicjatywa projektowa z Warszawy.