Architektura MuratorProjektyZagospodarowanie terenów Targówka Fabrycznego w Warszawie

Zagospodarowanie terenów Targówka Fabrycznego w Warszawie

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenów dawnych Zakładów Tłuszczowych przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie. Na konkurs napłynęło 45 prac. I nagrodę otrzymał projekt opracowany przez pracownie Brzozowski Grabowiecki Architekci i Dawos.

Targówek fabryczny
I nagroda: Brzozowski Grabowiecki Architekci, Dawos

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu Targówka Fabrycznego, terenów dawnych Zakładów Tłuszczowych przy ul. Radzymińskiej w Warszawie. Zwycięska koncepcja podobnie jak prace, które zajęły II i III miejsce, oparta została o ortogonalny, kwartałowy układ zabudowy. Poza klasycznym myśleniem o mieście łączy je także szacunek dla zachowanych elementów pofabrycznych.

Wspólne opracowanie pracowni Dawos i Brzozowski Grabowiecki Architekci przewiduje stworzenie wielofunkcyjnego obszaru z mieszkaniami dla około 15 tys. osób, usługami, terenami zielonymi i rekreacyjnymi. Przewidywana wysokość większości budynków mieszkalnych to 4-5 kondygnacji, natomiast narożne dominanty sięgać będą 6-7 kondycjnacji. Autorzy opracowania wyeksponowali relikty dawnej zabudowy przemysłowej (hala produkcyjna i komin Huty i Rafinerii Szkła Targówek, komin fabryczny w rejonie projektowanego Parku Centralnego oraz budynki kolejowe w rejonie ul. Pszennej). Budynki zostaną zaadaptowane do funkcji usługowych z zachowaniem ich obecnej formy. Nagrodzona koncepcja stanie się podstawą dla stworzenia konepcji planu miejscowego.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych wyróżnień pracom, które prezentują odmienne koncepcje, wychodzące poza schemat klasycznego miasta kwartałowego na ortogonalnej siatce. Uznano je za odważne i ciekawe poszukiwania, jednak ze względu na pominięcie uwarunkowań własnościowych, technicznych i ekonomicznych, nie mogły zostać nagrodzone. Rozwiązania te nie znalazły też odzwierciedlenia w koncepcji miejscowego planu, jednak stanowią ciekawe głosy w dyskusji o mieście.

I nagroda

Pełnomocnik:
Wojciech Kotecki - Warszawa
Uczestnicy:
BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.
DAWOS SP. Z O.O.
Zespół:
Krzysztof Domaradzki, Wojciech Kotecki, Marek Sawicki, Katarzyna Bazylewicz - Maj, Jan Belina - Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Bartłomiej Gajewski, Piotr Jeleń, Zofia Laskowska, Ewelina Maciak, Dorota Sawicka, Piotr Sawicki, Karol Wiśniewski, Mariusz Wronowski

Uzasadnienie jury: Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu. Przyjęte rozwiązania przedstawione zostały w sposób kompletny, czytelny i atrakcyjny, zarówno pod względem graficznym jak i opisowym. Szczególnie wnikliwie przeanalizowane zostały powiązania funkcjonalne i komunikacyjne z otoczeniem terenu konkursowego. Za właściwe uznane zostały przyjęte proporcje funkcjonalne - z przewagą funkcji mieszkaniowych - oraz założenia programowe uwzględniające dostosowaną do potrzeb infrastrukturę społeczną. Atutem pracy jest układ zróżnicowanych funkcjonalnie przestrzeni publicznych wiążących wartościowe elementy dziedzictwa, centralnie położony teren zieleni oraz strefowanie obsługi komunikacyjnej obszaru.

II nagroda

Pełnomocnik:
Tomasz Marciniewicz - Warszawa
Uczestnicy:
Zuzanna Szpocińska
Zespół:
Aleksandra Wilczyńska, Michał Poziemski

Uzasadnienie jury: Praca prezentuje racjonalne i atrakcyjne rozwiązanie przestrzeni publicznej we właściwej skali. W czytelny sposób oddzielony został układ powiązań pieszych i rowerowych od ruchu kołowego. Za prawidłową uznana została przedstawiona pętlowa struktura układu komunikacji oraz obsługa komunikacją publiczną (komunikacja autobusowa w pętli). Jury docenia zaproponowaną zrównoważoną strukturę programową oraz nawiązanie do charakteru miejsca przez kształtowanie układu przestrzeni publicznych z uwzględnieniem dominant - wartościowych elementów dziedzictwa, a także przez zastosowany materiał posadzki.

III nagroda

Uczestnik:
MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM - Warszawa
Zespół:
Maciej Mycielski, Daniel Piotrowski, Anna Oleszczuk, Michał Owadowicz, Grzegorz Buczek, Jan Jakiel, Peter Berenz

Uzasadnienie jury: Atutem pracy jest przyjęta prawidłowa struktura programowa. Przedstawiona została interesująca koncepcja wewnętrznej osi funkcjonalnej w formie traktu pieszego z aneksami programowymi. Za konieczne jury uznało znaczące zmniejszenie proponowanego parku osiedlowego. Uwagę zwraca również kształtowanie przestrzeni w oparciu o charakterystyczne dominanty oraz otwarcia widokowe na wysoką zabudowę śródmiejską. Czytelny jest też schemat komunikacyjny pozwalający na sprawną obsługę całego obszaru objętego konkursem.

Tagi:
Wieża widokowa na Targówku Projekt zagospodarowania terenu wokół nowo powstałego jeziora na warszawskim Targówku opracowało biuro Rysy Architekci.
Zespół mieszkaniowy na Targówku w Warszawie Budynek, którego charakterystyczna bryła porządkować ma kształtującą się dopiero pierzeję peryferyjnej ulicy łodygowej na Targówku zaprojektowała młoda pracownia 4am Architekci.
Architektura Warszawy: nowa inwestycja mieszkaniowa na Targówku Victoria Dom S.A. rozpoczyna nową inwestycję w warszawskiej dzielnicy Targówek. Ogrody Targówek to 111 mieszkań, których użytkownikami mają być głównie młode rodziny
NOMINACJA: budynek wielorodzinny na Targówku NOMINACJA: BUDYNEK WIELORODZINNY NA TARGÓWKUŻYCIE W ARCHITEKTURZE II EDYCJANAJLEPSZY BUDYNEK WARSZAWY 1996-1997