Architektura MuratorProjektyZespół Platanowy Park w Bydgoszczy

Zespół Platanowy Park w Bydgoszczy

Na 8-hektarowym terenie dawnej fabryki Makrum w Bydgoszczy planowany jest kompleks mieszkalno-biurowy. Projekt założenia opracowało studio CDF Architekci

Zespół Platanowy Park w Bydgoszczy
Budynki mieszkalne licowane będą tynkiem szlachetnym oraz cegłą lub ręcznie formowaną płytą o zróżnicowanym zabarwieniu; il. dzięki uprzejmości CDF Architekci

Ośmiohektarowa działka zlokalizowana jest w północnej części miasta, w dzielnicy Osiedle Leśne, niecałe trzy kilometry od ścisłego centrum Bydgoszczy. Właścicielem terenu i inwestorem założenia jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE, do której należą obecnie zakłady Makrum. Jeszcze niedawno władze spółki planowały tu budowę jednego z większych centrów handlowo-rozrywkowych w regionie, ostatecznie zdecydowały o realizacji zespołu mieszkaniowego uzupełnionego o funkcje biurowo-usługowe.

Kompozycja urbanistyczna została oparta na systemie osi widokowych każdorazowo zamkniętych dominantą. Drugim istotnym elementem organizującym przestrzeń osiedla jest centralnie usytuowany park z zielenią niską i wysoką, który przecina całość założenia, umożliwiając dogodną i bezkolizyjną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy zespołami budynków oraz istniejącym po przeciwległej stronie ul. Dwernickiego parkiem miejskim – wyjaśniają architekci. Budynki o zróżnicowanej wysokości od pięciu do szesnastu kondygnacji, pomieszczą łącznie 1102 mieszkania o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 65 500 m2.

Zabudowę usługową, stanowiącą zarazem bufor akustyczny, usytuowano głównie wzdłuż ul. Kamiennej i Sułkowskiego. Przewidziano też realizację lokalnego centrum kultury, a obok niewielkiego, amfiteatralnie ukształtowanego placu. Dzięki zastosowaniu różnic wysokości terenu, podział przestrzeni ze względu na ich dostępność odbywa się poprzez naturalne bariery krajobrazowe, bez stosowania fizycznych grodzeń. Różnice wysokości między strefami publicznymi i półprywatnymi mogą być pokonywane zawsze na dwa sposoby: za pomocą schodów terenowych oraz łagodnych skarp o maksymalnym kącie nachylenia 4%.

Budynki mieszkalne licowane będą tynkiem szlachetnym oraz cegłą lub ręcznie formowaną płytką o zróżnicowanym zabarwieniu, obiekty biurowe otrzymają elewacje w systemie szklano-aluminiowym, a miejscowo w systemie fasady podwójnej, opartej na wspornikach z prefabrykowanych elementów betonowych. Inwestycja podzielona została na 10 etapów.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2023

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Bydgoszcz To kolejna odsłona inicjatywy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Tym razem do dyskusji nad różnymi aspektami architektonicznego dziedzictwa w naszym kraju NIAiU zaprosił oddziały SARP z Bydgoszczy, Łodzi, Szczecina, Gdańska, Olsztyna oraz Radomia.
Nowe osiedle TBS w Bydgoszczy – wyniki konkursu Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozstrzygnęło konkurs na projekt nowego zespołu mieszkaniowego na Bartodziejach we wschodniej części miasta. Zwyciężyła lokalna pracownia Łukanowski Architekci.
W Bydgoszczy powstaną mieszkania dla seniorów Nowe mieszkania będą zaprojektowane specjalnie dla osób starszych, szczególnie tych z niepełnosprawnościami ruchowymi. Bezprogowe wejścia, większe łazienki i windy, szersze drzwi, podświetlane listwy podłogowe – to wszystko ma ułatwić seniorom codzienność.
Teraz Fordon. Wystawa Bydgoscy studenci architektury chcą dać impuls do rewitalizacji Fordonu - nadwiślańskiej dzielnicy Bydgoszczy. Wystawa ich prac trwa do 10 maja.
Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer Opery Nova w Bydgoszczy Opera w Bydgodszczy ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji oświetlenia i wystroju foyer. Do wygrania dwie równorzędne nagrody po 15000 zł każda.
Rozbudowa opery w Bydgoszczy Bydgoska opera nova powiększy się wkrótce o tzw. Czwarty krąg. Koncepcję programowo-przestrzenną obiektu przygotowało sopockie biuro Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski.