Współczesna architektura betonowa

i

Autor: Archiwum Architektury Wieloboczne okna doświetlają przestrzenie biurowe, ale pełnią też funkcję estetyczną - przerywają monotonię betonowej płaszczyzny. Fot. © Daniel Moulinet

Architektura przemysłowa. Centrum dystrybucji cementu w Paryżu

2014-09-04 20:20

Silos 13 jest jednocześnie wielkoskalową rzeźbą w przestrzeni publicznej i narzędziem promocji użytkującej budynek firmy Ciments Calcia. W zamierzeniu projektantów budynek ma stać się ikoną i motorem rozwoju nowej dzielnicy Paryża

Współczesna architektura betonowa

i

Autor: Archiwum Architektury Wieloboczne okna doświetlają przestrzenie biurowe, ale pełnią też funkcję estetyczną - przerywają monotonię betonowej płaszczyzny. Fot. © Daniel Moulinet

Nowa dzielnica Paryża

Silos 13 to centrum dystrybucji cementu w Paryżu. Inwestycja związana jest z powstaniem nowej dzielnicy Bruneseau Nord we wschodniej części miasta. Aby umożliwić jej rozwój, władze Paryża zwróciły się do producenta cementu Ciments Calcia, z prośbą o opuszczenie dotychczasowej siedziby i przenosiny na postindustrialne tereny podlegającej transformacji części miasta. Firmie zaproponowano dogodną pod względem komunikacyjnym lokalizację w pobliżu dworca kolejowego Austerlitz i obwodnicy, jednej z najbardziej ruchliwych dróg szybkiego ruchu w Europie, którą dziennie przemierza około 300.000 pojazdów.

Opracowanie koncepcji nowej siedziby powierzono pracowni vib architecture. W zamierzeniu projektantów budynek miał stać się ikoną i motorem rozwoju nowej dzielnicy Paryża. Pierwotna koncepcja, która zakładała budowę silosu o wysokości 50 m została odrzucona. Pomimo nowego planu zagospodarowania zezwalającego na zabudowę wysoką w tej części miasta, architektów poproszono o obniżenie budynku do obowiązującej w pozostałych częściach miasta granicy 37 metrów. Prace budowlane ukończono w kwietniu 2014. Powstała charakterystyczna architektura przemysłowa o cechach wielkoskalowej rzeźby w przestrzeni publicznej, będąca jednocześnie narzędziem promocji użytkującej budynek firmy Ciments Calcia.

Program funkcjonalny

Program funkcjonalny cementowni został pomieszczony w pięciu betonowych silosach. Masywność brył oraz surowość wykorzystanego materiału przywodzi skojarzenia z brutalizmem. Dwa największe, pozbawione okien silosy o wysokości 37 metrów mieszczą hale produkcji cementu. Wieża o mniejszej średnicy i mieści klatkę schodową i windę. Dwie horyzontalne bryły, z których jedna wsparta jest na podporach, by zapewnić swobodny przejazd ciężarówek, a druga spoczywa bezpośrednio na ziemi, mieszczą odpowiednio przestrzenie biurowe i centrum kontroli produktów.

Poligonalne okna

Zarówno przestrzenie biurowe, jak i centrum kontroli produktów wymagały zastosowania dodatkowych otworów okiennych (poza przeszklonymi zakończeniami brył). Zaprojektowano więc poligonalne otwory okienne o ramach wykonanych z aluminium, pomalowanego farbą o kontrastującej barwie. Podobne zastosowano w wieży komunikacyjnej, gdzie zrezygnowano z obramień na rzecz stalowej siatki.

Technika budowy

Pionowa wieża została wykonana w technice betonu wylewanego w szalunki. Aby wznieść wysokie na 37 metrów silosy, platforma była podnoszona z prędkością 2,5 cm na godzinę bez przerwy, przez trzy tygodnie w lutym oraz dwa tygodnie w czerwcu 2013. Horyzontalny silos powstał z elementów prefabrykowanych, podnoszonych i obracanych, a następnie montowanych na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na jednostkę.