Osiedle Atmosfera na Nowych Żernikach – zespół nominowany do UE Mies Award 2019

i

Autor: Archiwum Architektury Osiedle Atmosfera na Nowych Żernikach we Wrocławiu, proj. Arch_it, Pracownia Architektury Głowacki, Horn Architekci, S3NS oraz TSB; fot. Maciej Lulko

Osiedle Atmosfera na Nowych Żernikach – zespół nominowany do UE Mies van der Rohe Award 2019

2018-12-14 16:28

Prezentujemy osiedle Atmosfera na Nowych Żernikach we Wrocławiu – jedną z realizacji nominowanych do UE Mies van der Rohe Award 2019. Projekt zespołu opracowały biura Arch_it, Pracownia Architektury Głowacki, Horn Architekci, S3NS oraz TSB.

Nazwa obiektu Osiedle Atmosfera
Adres obiektu Wrocław, ul. Barskich
Autorzy Piotr Zybura (Arch_it, główny projektant), Tomasz Głowacki (Pracownia Architektury Głowacki), Paweł Horn (Horn Architekci), Igor Kaźmierczak (S3NS), Tadeusz Sawa-Borysławski (TSB)
Zespół projektowy koncepcja: Piotr Zybura (koordynator projektu), Tomasz Głowacki, Paweł Horn, Igor Kaźmierczak, Tadeusz Sawa-Borysławski, współpraca: Małgorzata Igras, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Paweł Szyport; projekt budowlany: Arch_it Piotr Zybura, przy współpracy: Pracownia Architektury Głowacki, Horn Architekci, architektura: Piotr Zybura (główny projektant), Tomasz Głowacki, Paweł Horn, współpraca: Igor Kaźmierczak, Paweł Szyport, Iga Peruga, Joanna Karnicka, Karol Mądrecki, Katarzyna Kolinek, Marcin Tobiasz, Małgorzata Igras; projekt wykonawczy: Arch_it Piotr Zybura, Piotr Zybura (główny projektant), Małgorzata Podgórny, Paweł Szyport, Joanna Karnicka, współpraca: Pracownia Architektury Głowacki, Tomasz Głowacki, Bartosz Wójcik, Katarzyna Śleboda, Marcin Mierzwiak
Inwestor Profit Development
Powierzchnia użytkowa 11930.0 m²
Projekt 2014-2016
Data realizacji (początek) 2016
Data realizacji (koniec) 2017

Osiedle Atmosfera jest jednym z zespołów zabudowy współtworzących Nowe Żerniki, dzielnicę mieszkaniową powstającą na obrzeżach Wrocławia. Dziesięć 3- i 4-kondygnacyjnych, jednoklatkowych budynków rozmieszczono grzebieniowo na zielonej skarpie, łagodnie spływającej w kierunku południowym i skrywającej parking oraz lokale usługowo-handlowe. Wielkość, struktura i lokalizacja obiektów stanowi nową typologię uwzględniającą odpowiednie relacje pomiędzy przestrzeniami publicznymi, półpublicznymi i prywatnymi, która – pomimo stosunkowo dużej gęstości zabudowy – pozwala na stworzenie niewielkich enklaw mieszkalnych i zapewnienie użytkownikom nowej jakości mieszkania, właściwej dla mniejszych obiektów – tłumaczą autorzy z pracowni arch_it. Większość spośród 116 lokali ma powierzchnię ok. 45-48 m². Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne pozwalają na elastyczną modyfikację ich układów, a ponadstandardowe wielkości okien zapewniają dobre doświetlenie. Materiały wykończeniowe ograniczono do białego, gładkiego tynku, jasnych drewnianych okładzin loggii i części ścian oraz betonowych elementów prefabrykowanych w przestrzeniach publicznych. Inwestycja znalazła się w finale międzynarodowego konkursu Life Challenge 2018 The European Façade Of The Year i zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności. Jest też jedną z 18 realizacji nominowanych do European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019.