Budownictwo mieszkaniowe

Osiedle Między Mostami w Kaliszu w finale NAWW 2023

2023-09-13 10:26

Osiedle Między Mostami to najnowsza realizacja poznańskiej pracowni MODOarchitektura. Autorzy zaproponowali zespół z jednej strony nawiązujący do pobliskiej zabudowy historycznego centrum miasta, z drugiej otwierający się w kierunku rzeki Prosny.

Spis treści

  1. Między Mostami w Kaliszu: trudny kontekst
  2. Osiedle Między Mostami: dwie strony miasta
Nazwa obiektu Osiedle Między Mostami
Adres obiektu Kalisz, rejon ul. Garncarskiej i Warszawskiej
Autorzy MODOarchitektura
Generalny wykonawca FB Antczak
Inwestor FB Antczak
Powierzchnia użytkowa 4000 m²
Data realizacji 2022

Między Mostami w Kaliszu: trudny kontekst

Osiedle Między Mostami w Kaliszu zrealizowano w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Bernardyńskiego oraz Parku Miejskiego. Teren inwestycji wyznaczony jest pomiędzy dwiema ulicami – Garncarską od północy i Warszawską od południa. Wyzwanie projektowe stanowił fakt, że powierzchnia działki opada nieznacznie w kierunku zachodnim, do Wału Bernardyńskiego biegnącego wzdłuż brzegu rzeki Prosny. Dodatkowo z uwagi na położenie w pobliżu historycznego centrum obszar ten objęty jest ochroną konserwatorską.

Architekci z poznańskiej pracowni MODOarchitektura zaproponowali dwa pięciokondygnacyjne budynki na rzucie zbliżonym do prostokąta. Oba usytuowane zostały na działce w sposób najbardziej dogodny ze względu na nasłonecznienie mieszkań, ale także na zachowanie walorów urbanistycznych i architektonicznych.

Osiedle Między Mostami: dwie strony miasta

Projektowane budynki swoimi bryłami, subtelną kolorystyką oraz kątem nachylenia połaci dachowych wpisują się w skalę okolicznej zabudowy. Z  zewnątrz – od strony ul. Garncarskiej, ul. Warszawskiej oraz wschodniej granicy działki – zaprojektowano stonowane bryły, nawiązujące podziałami i gabarytami do klasycznych form architektonicznych. Od strony dziedzińca, otwierającego się w kierunku rzeki Prosny, przewidziano elewacje o bardziej zróżnicowanych materiałach, prostych i nowoczesnych formach pilastrów, gzymsów loggii, tarasów i balkonów – tłumaczą autorzy.

W obu budynkach znalazło się w sumie 77 mieszkań o powierzchni od 29 do 96 m². Inwestorem i generalnym wykonawcą była Firma Budowlana Antczak. Osiedle Między Mostami w Kaliszu jest jedną z trzech realizacji nominowanych do tegorocznej Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego w kategorii budynków wielorodzinnych.