Sąd Rejonowy w Siedlcach

i

Autor: Archiwum Architektury Siedzibę Sądu Rejonowego w Siedlcach zlokalizowano w narożu ulic Jana Pawła II i Kazimierzowskiej. Frontową elewację wyznaczają lizeny mocniej wysunięte przed właściwą fasadę, których rytm biegnący w kierunku narożnika i skrzyżowania dróg w zmienia się, odrywa od uskakującej ściany i przeradza w kolumnowy portyk o wysokości całego budynku; Fot. Bartłomiej Witczak

Sąd Rejonowy w Siedlcach. Wykorzystanie betonu architektonicznego w realizacji

2018-03-15 0:06 Materiał sponsorowany

Głównym celem autorów projektu budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach, pracowni HRA Architekci, było stworzenie monumentalnego obiektu, który jednoznacznie kojarzyłby się z władzą sądowniczą, pozostając jednocześnie przyjazny użytkownikom. Zgodnie z założeniami pracy konkursowej przewidziano pozostawienie wielu odkrytych elementów żelbetowych. W trakcie realizacji projektu przyjęto zasadę ich formalnego podziału na wewnętrzne, które zostały wylane na placu budowy, oraz zewnętrzne - prefabrykowane.

Zarówno prefabrykowane okładziny fasadowe, jak i betony wylewane na miejscu, zostały wykonane z wykorzystaniem matryc firmy RECKLI, która specjalizuje się w kreowaniu dowolnych struktur na powierzchni betonu. W przypadku prefabrykatów matryce służą jako wkładki do form, przy betonach monolitycznych przykleja je się do szalunków.

System RECKLI składający się z matryc i, między innymi, specjalnego środka rozdzielczego pomaga uzyskać najlepszą jakość betonu architektonicznego. Same matryce można używać wielokrotnie. Mogą być one dostarczane bez jakichkolwiek połączeń nawet w formacie 10x4 m. Dzięki temu można uzyskać duże powierzchnie betonów licowych bez widocznych podziałów, które często pojawiają się przy odciskaniu betonu ze sklejek szalunkowych.

Sąd Rejonowy w Siedlcach

i

Autor: Archiwum Architektury Trzykondygnacyjną bryłę zaprojektowano w formie prostopadłościanu. Rytm elewacji wyznacza układ powtarzających się słupów przechodzących płynnie w podziały posadzki placu, stanowiącego parking dla interesantów; Fot. Bartłomiej Witczak
Sąd Rejonowy w Siedlcach. Wykorzystanie betonu architektonicznego w realizacji

i

Autor: Archiwum Architektury Okładziny fasadowe w kształcie litery U oraz płaskie płyty zostały wykonane na bazie matryc gładkich RECKLI 2/81 Plafond. Fot. Bartłomiej Witczak
Sąd Rejonowy w Siedlcach. Wykorzystanie betonu architektonicznego w realizacji

i

Autor: Archiwum Architektury Na szczególną uwagę zasługuje odwzorowanie w betonie godła państwowego. Płyta z odciskiem godła znajdująca się przy wejściu do budynku Sądu została wykonana na bazie matrycy indywidualnej, uzyskanej na podstawie modelu 3D dostarczonego przez architektów. Fot. Bartłomiej Witczak
Sąd Rejonowy w Siedlcach. Wykorzystanie betonu architektonicznego w realizacji

i

Autor: Archiwum Architektury Beton architektoniczny wylewany na miejscu budowy widoczny jest we wnętrzach. Odcisk godła również wykonany na matrycy indywidualnej RECKLI znajduje się w holu głównym oraz w salach rozpraw. Fot. Bartłomiej Witczak
Sąd Rejonowy w Siedlcach. Wykorzystanie betonu architektonicznego w realizacji

i

Autor: Archiwum Architektury Matryce służyły do uzyskania dobrej jakości powierzchni betonu we wnętrzach – betonowe ściany, słupy i belki zostały odlane na placu budowy. Matryce przykleja się do szalunków i w ten sposób uzyskuje się odcisk. Fot. Bartłomiej Witczak