Sala Orderu Orła Białego

i

Autor: Archiwum Architektury Sala Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie; proj. Nizio Design International; fot. Piotr Krajewski

Sala Orderu Orła Białego

2019-01-24 15:14

Order Orła Białego to najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie, przyznawane zarówno za zasługi cywilne, jak i wojskowe. W Pałacu Prezydenckim została otwarta poświęcona mu wystawa. Za projekt przestrzeni ekspozycyjnej odpowiada pracownia Nizio Design International.

W Pałacu Prezydenckim została otwarta Sala Orderu Orła Białego – wystawa stała poświęcona najstarszemu i najważniejszemu polskiemu odznaczeniu, przyznawanemu zarówno za zasługi cywilne i wojskowe. Nadawane jest zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojny najwybitniejszym Polakom oraz największym rangą przedstawicielom państw obcych. Na wystawie prezentowane są zarówno współczesne odznaki Orderu Orła Białego, jak również insygnia oraz pamiątki historyczne związane z Drugą Rzecząpospolitą i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Opracowanie projektu sali powierzono pracowni Mirosława Nizio – Nizio Design International. Głównym założeniem było stworzenie elementów przestrzeni ekspozycyjnej, które będą ascetyczne w formie i pełne elegancji, a przy tym wykonane z najwyższej jakości materiałów. Projektanci zaproponowali, by projekt sali wystawienniczej współgrał z merytorycznym przekazem opowieści o polskich insygniach i symbolach narodowych. Forma ma harmonizować ze stylistyką pałacu. Ekspozytory oraz wiszące ramy wraz z wbudowanym oświetleniem korespondują z historycznym wnętrzem – architekturą z okresu panowania dynastii Wazów. Ramy nie dominują nad wystawianymi przedmiotami, a dzięki zbiegowi linii perspektyw w ekspozytorach uwaga zwiedzających skupia się na historycznych obiektach. Wystawa została uroczyście otwarta 12 września 2018 roku.