Wielopokoleniowy dom / Wrocław

i

Autor: Archiwum Architektury Widok z lotu ptaka na dziedziniec rekreacyjny domu wielopokoleniowego; fot. Maciej Lulko

Wielopokoleniowy dom / Wrocław

2020-08-28 14:59

Dom powstał w ramach konkursu, którego główną ideą było stworzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wzmacniającej więzi społeczne. O realizacji biura Major Architekci na Nowych Żernikach pisze Agnieszka Labus.

Przez wiele lat obiekty dla osób starszych lokalizowano na przedmieściach. Architektura była dość konwencjonalna w formie, dopasowana do stereotypowego postrzegania seniorek i seniorów. Dopiero początek XXI wieku przyniósł zmiany. W wielu państwach europejskich, między innymi w Niemczech, Niderlandach, Wielkiej Brytanii, od kilku lat mieszkalnictwo senioralne proponuje nowe rozwiązania. W tym domy wielopokoleniowe, które pełnią funkcję mieszkaniową, są miejscem spotkań i udzielania pomocy oraz wsparcia. W Polsce, poza domem wielopokoleniowym w Łodzi w zaadaptowanej XIX-wiecznej willi, w 2019 roku taki obiekt został oddany do użytku we Wrocławiu. Budynek zlokalizowany jest w centralnej części osiedla Nowe Żerniki, promowanego jako modelowe, współczesne miejsce zamieszkania, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Idea założenia oparta jest na wzmacnianiu więzi społecznych. Powstają tam budynki o zróżnicowanej strukturze, w różnych konfiguracjach własnościowych.

Dom wielopokoleniowy to inwestycja wrocławskiego TBS-u, zlokalizowana przy głównej osi osiedla, tzw. osi zieleni. Powstał w ramach konkursu, którego główną ideą było stworzenie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: domu seniora, mieszkań dla młodych rodzin i przedszkola. Nagrodę główną otrzymał projekt wrocławskiej pracowni Major Architekci. Wyróżniał się niestandardowym podejściem poprzez zastosowanie zwartej zabudowy kwartałowej jako odpowiedzi na zróżnicowane pod względem urbanistycznym sąsiedztwo. W kwartale powstał jeden 4-kondygnacyjny budynek, o wysokości ok. 15 m, w kształcie prostopadłościanu, z wyciętym w środku owalnym dziedzińcem. Jego kształt wynika z chęci stworzenia przestrzeni bez barier i wizualnych podziałów. Perforacje w strefie parteru umożliwiają kontakt z otoczeniem budynku, a główne wejście na dziedziniec stanowi ukośne przebicie, wiążące je widokowo z pobliskim parkiem i planowanym lokalnym centrum kultury.

KUP DOSTĘP

A Multi-generation House in Wrocław

The building combines three functions and three generations: assisted living apartments for seniors and handicapped persons, rental apartments for young families, and a kindergarten. The four-storied building fills up an entire block; it is a cuboid with a large oval courtyard inside. The shape of the courtyard, without barriers and visual divisions, is thought to promote relations between neighbors and a sense of community. The ground floor has openings serving as gates in order to provide visual contact with the building’s surroundings, especially with the nearby park. The assisted living and rental apartments, located along the outer elevation of the building, are connected by a ring corridor and served by two communication shafts. The common zone embraces service areas in the ground floor, the kindergarten as well as a canteen, retail spaces and rooms for prams and bicycles. The building has white facades, but the courtyard elevation is finished in vertical wooden laths to make it more welcoming.