Architektura MuratorStudenciAbsolwentki Architektury Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia

Absolwentki Architektury Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia

Aneta Czekaj i Urszula Król zostały nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia organizowanym przez samorząd województwa.

Absolwentki Architektury Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia
Projekt dyplomowy „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych”, autorka: Urszula Król

Aneta Czekaj otrzymała nagrodę za projekt dyplomowy „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej”, a Urszula Król nagrodę za projekt dyplomowy „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych”. Promotorem obydwu prac był dr inż. arch. Cezary Szpytma z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Jego celem było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy. Organizatorzy podkreślili, że studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem udowodnili głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Czytaj też: Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną |

Według Cezarego Szpytmy praca Anety Czekaj skupiona była na poszukiwaniu nowej funkcji uzupełniającej ofertę miejską Rzeszowa. Autorka zaprojektowała przestrzeń o charakterze mikroświata, stanowiącą połączenie pracowni artystycznych z przestrzenią wystawienniczą i miejscem edukacji artystycznej. Projekt mojej dyplomantki odbieram jako jej dojrzałą wypowiedź na temat codziennych trudności wykonywania zawodów artystycznych w Polsce oraz niezwykłej roli, jaką sztuka ma do odegrania w tworzeniu współczesnej kultury – podkreśla promotor.

Projekt Urszuli Król jest natomiast próbą ujęcia problemu starzenia się społeczeństwa i potrzeby zmian w zakresie systemowej opieki nad osobami starszymi. Szpytma zwraca uwagę, że autorka przeprowadziła dogłębną analizę potrzeb seniorów i problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Dyplomantka odbyła liczne wizyty studyjne, przeprowadziła wiele rozmów z pensjonariuszami i pracownikami istniejących placówek opiekuńczych. Zaprojektowała osiedle dla osób starszych wciąż mogących funkcjonować samodzielnie, ale jednak potrzebujących wsparcia. Podstawą projektu jest odpowiedni układ przestrzenny osiedla mający za zadanie stymulować codzienną aktywność i integrację jego mieszkańców – podkreśla.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej O tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej pisze Weronika Adamek. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy kierunek architektura na Politechnice Świętokrzyskiej.
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Znaczące miejsce w procesie kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zajmują aspekty budowlane – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Lubelskiej pisze Kamil Świstoń. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Liceum Przyrodnicze w Lublinie Projekt Liceum Przyrodniczego jest wynikiem pracy nad stworzeniem przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój uczniów oraz otwartej na otoczenie. Obiekt ma współpracować z sąsiadującym ogrodem botanicznym, wykorzystując jego zasoby w celach edukacyjnych.
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Wydział Architektury Politechniki Białostockiej jako jedyny w Polsce dysponuje laboratorium rzeczywistości indywidualnej z innowacyjnym sprzętem. Dzięki niemu powstała m.in. gra promocyjna dla uczelni stworzona przez studentów – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Białostockiej piszą Natalia Mąka i Eliza Kazimierczyk-Wawer. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
OSSA Wrocław 2021: Nasze Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskich Spotkań Studentów Architektury OSSA 2021. Warsztaty pod hasłem „Nasze” odbędą się w dniach 4-10 października we Wrocławiu.
Polka Weronika Zdziarska z prestiżowym stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 Tegoroczne stypendium RIBA Norman Foster Travelling Scholarship 2021 otrzymała Polka Weronika Zdziarska za projekt ukazujący współzależności między projektowaniem przestrzennym a nierównością płci.