Architektura MuratorStudenciAbsolwentki Architektury Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia

Absolwentki Architektury Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia

Aneta Czekaj i Urszula Król zostały nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia organizowanym przez samorząd województwa.

Absolwentki Architektury Politechniki Rzeszowskiej nagrodzone w konkursie Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia
Projekt dyplomowy „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych”, autorka: Urszula Król

Aneta Czekaj otrzymała nagrodę za projekt dyplomowy „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej”, a Urszula Król nagrodę za projekt dyplomowy „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych”. Promotorem obydwu prac był dr inż. arch. Cezary Szpytma z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Jego celem było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy. Organizatorzy podkreślili, że studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem udowodnili głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Czytaj też: Nagroda BDA-SARP 2020 – wyniki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną |

Według Cezarego Szpytmy praca Anety Czekaj skupiona była na poszukiwaniu nowej funkcji uzupełniającej ofertę miejską Rzeszowa. Autorka zaprojektowała przestrzeń o charakterze mikroświata, stanowiącą połączenie pracowni artystycznych z przestrzenią wystawienniczą i miejscem edukacji artystycznej. Projekt mojej dyplomantki odbieram jako jej dojrzałą wypowiedź na temat codziennych trudności wykonywania zawodów artystycznych w Polsce oraz niezwykłej roli, jaką sztuka ma do odegrania w tworzeniu współczesnej kultury – podkreśla promotor.

Projekt Urszuli Król jest natomiast próbą ujęcia problemu starzenia się społeczeństwa i potrzeby zmian w zakresie systemowej opieki nad osobami starszymi. Szpytma zwraca uwagę, że autorka przeprowadziła dogłębną analizę potrzeb seniorów i problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Dyplomantka odbyła liczne wizyty studyjne, przeprowadziła wiele rozmów z pensjonariuszami i pracownikami istniejących placówek opiekuńczych. Zaprojektowała osiedle dla osób starszych wciąż mogących funkcjonować samodzielnie, ale jednak potrzebujących wsparcia. Podstawą projektu jest odpowiedni układ przestrzenny osiedla mający za zadanie stymulować codzienną aktywność i integrację jego mieszkańców – podkreśla.

Wyniki konkursu studenckiego na modernizację fontanny w Sandomierzu Poznaliśmy wyniki realizacyjnego konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu. Głowna nagroda przypadła Natalii Szymańskiej z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Nowa oferta programowa na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Trwa rekrutacja na studia magisterskie 2021/2022. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przygotował zupełnie nową ofertę programową kierunków i specjalności na II stopniu studiów! Zapowiada m.in. więcej zajęć warsztatowych, szereg kursów wybieralnych i bardziej interdyscyplinarne podejście w realizowaniu tematów.
Studentki architektury Politechniki Rzeszowskiej opracowały dokumentację XIX-wiecznej willi Potockich Na początku grudnia do miejscowości Antoniny na Ukrainie została przekazana dokumentacja architektoniczno-konserwatorska XIX-wiecznej willi Potockich. Autorkami opracowania są studentki Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.
Polacy docenieni w międzynarodowym konkursie na projekt wertykalnego miasta Polscy studenci Natalia Tadla, Karolina Słomiany i Kamil Wróbel z Politechniki Śląskiej zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na projekt wertykalnego miasta.
25 lat Programu Tennessee Konferencję Współczesna praktyka i badania w pracach studentów zorganizowano w Krakowie z okazji trwającego już 25 lat programu wymiany studentów między uczelniami College of Architecture & Design University of Tennessee w Knoxville a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Oprócz podsumowania dotychczasowej współpracy ustalono, że Program Tennessee zostanie rozbudowany o kolejne elementy.
OSSA Łódź 2018 – relacja z Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury Prezentujemy relację z warsztatów studenckich OSSA, które odbyły się w dniach 13-21 października 2018 roku w Łodzi pod hasłem Widzenie. Wydarzenie podsumowuje współorganizator – Filip Zamiatnin.