Architektura Betonowa 2018. Konkurs na pracę dyplomową

i

Autor: Archiwum Architektury

Architektura Betonowa 2020, czyli Gra o Tron: warsztaty studenckie

2020-05-01 2:55

Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej IPA WA PK, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC AGH, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz PERI Polska zapraszają  studentów wydziałów architektury oraz szkół artystycznych do udziału w warsztatach Architektura betonowa 2020. Zgłoszenia do 1 czerwca.

Już na początku września odbędą się w Krakowie warsztaty studenckie Architektura betonowa 2020. Tym razem pod hasłem Gra o Tron. Podczas pięciu dni zajęć z zakresu architektury i technologii betonu uczestnicy będą mieli możliwość zaprojektować, a następnie wykonać formy, które zostaną zabetonowane. Na koniec odbędzie się prezentacja i wystawa prac. Organizatorzy pokrywają koszt noclegów i wyżywienia, a także zapowiadają, że najlepsza realizacja stanie na terenie kampusu AGH w Krakowie.

Przebieg warsztatów Architektura betonowa 2020

Warsztaty odbędą się w Krakowie w dniach 7-11 września 2020 roku. Składać się będą z wykładów  i ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć pięcioosobowych grup. Każdy zespół opracuje projekt techniczny, a do realizacji projektu będzie miał do dyspozycji beton o objętości nie większej niż 0,5 m3, beton może być zbrojony. Odlewy wykonane będą w szalunkach indywidualnych zaprojektowanych i zmontowanych przez uczestników warsztatów, wielkości około 50 x 50 x 160 cm.

Architektura betonowa 2020: zgłoszenia

Zgłoszenia na warsztaty należy nadsyłać na adres: architekturabetonowa@pk.edu.pl z dopiskiem warsztaty betonowe 2020. Zgłoszenie powinno zawierać jeden wybrany projekt z dowolnego semestru, rok studiów i nazwę uczelni. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania w Krakowie i wyżywienia. Uczestnicy będą proszeni o przesłanie zgody dziekana macierzystego wydziału na wzięcie udziału w warsztatach. Lista zakwalifikowanych osób zostanie podana 15 czerwca 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie warsztatów.