Nagroda BDA-SARP

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda ex aequo; autor: arch. Wojciech Cebula

Nagroda BDA-SARP 2016 – wyniki konkursu

2016-08-31 11:42

Prezentujemy wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej BDA-SARP, której rozstrzygnięcie odbyło się 19 czerwca w Berlinie. Nagrodę główną ex aequo otrzymał student WA PWr Wojciech Cebula.

Tegoroczny Finał 14 edycji Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył się w dniach 17-20 czerwca br. w Berlinie. Tematem warsztatów, powadzonych przez arch. Matta Cęckiewicza z BDA, była rewitalizacja obszaru dawnej fabryki lodu, mieszczącej się przy Kopenicker Strasse w Berlinie. Przed każdą z czterech polsko-niemieckich grup postawiono zadanie wymagające spojrzenia na zagadnienie z innej perspektywy. Dzięki warsztatom możliwe jest podtrzymywanie dialogu i wymiany doświadczeń, koncepcji i idei pomiędzy młodymi architektami z Polski i Niemiec. Efekty ich wspólnej pracy zostały zaprezentowane w Niemieckim Centrum Architektury oraz skomentowane przez jurorów.

Nagroda BDA-SARP

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda ex aequo; autor: arch. Wojciech Cebula

Nagroda główna ex aequo

Autor: arch. Wojciech Cebula, Politechnika Wrocławska

Temat: Art house. 500+1. Buildings as a social-political manifesto

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Opinia Jury: Nagroda została przyznana za radykalne połączenie architektury ze sztuką. Autor stworzył wariację na temat „formy otwartej”, która była jednym z symboli radykalnych tendencji idealistycznych w architekturze modernistycznej. Projekt pokazuje, że takie podejście teoretyczne (forma otwarta) nadal ma znaczenie w dzisiejszej praktyce projektowej. A struktura sztywnej siatki przestrzennej zaproponowana przez autora paradoksalnie stwarza dobre warunki do wolności wyrazu artystycznego i swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej.

Opis autorski (fragment): Projekt ma być manifestem mówiącym o sytuacji berlińczyków za czasów Żelaznej Kurtyny, a także transformacji społecznych po jej upadku, zamkniętych w metaforyczne ramy, fizycznych pięciuset drzwi, mających stać się symbolem dążenia do stworzenia spójnej i trwałej wspólnoty.

Nagroda BDA-SARP

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda ex aequo; autor: arch. Roy Herzog

Nagroda główna ex aequo

Autor: arch. Roy Herzog, FH Potsdam

Temat: The Genius Loci of the Hopfenmarkt (Hamburg)

Promotor: prof. dr Martina Abri

Opinia Jury: Nagroda została przyznana za zrozumienie przestrzeni miejskiej jako następstwa wielu warstw, ułożonych przez upływający czas. Zachowanie istniejących struktur architektonicznych w ich warstwach staje się podstawą do jednoznacznego zaprojektowania nowego założenia. Projekt Roya Herzoga został gruntownie opracowany również z teoretycznego punktu widzenia.

Podpowiada sposoby na uporanie się z „historyczną amnezją” powodowaną przez konflikt żarłocznego kapitalizmu z wartościami, których oczekujemy od historycznego kontekstu przestrzeni miejskiej.

Opis autorski (fragment): W projekcie starałem się połączyć czasowe i przestrzenne warstwowanie epok i stworzyć coś, co będzie w tym miejscu naturalne i będzie odniesieniem do kontekstu. Celem projektu było zachowanie wykopu archeologicznego w kształcie dawnej głównej nawy średniowiecznego Kościoła.

Nagroda BDA-SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Specjalne wyróznienie; autor: arch. Zhen Zhang

Specjalne wyróżnienie

Autor: arch. Zhen Zhang, RTWH Aachen

Temat: Isle of islay – nature observatory. Remembrence of a forgotten treaty between man and nature

Promotorzy: prof. Anne-Julchen Bernhardt, prof. Axel Sowa

Opis autorski (fragment): Bohaterem projektu jest „zblazowany” mieszczuch wykorzystujący wysoko rozwinięte technologie kosztem własnych umysłów. Musi ponownie nawiązać połączenie ze swoim biologicznym istnieniem. W tym celu udaje się w podróż na ląd, podczas której codziennie zatrzymuje się w innym budynku. Doświadczenie zdobywa tylko dzięki pracy cielesnej i zmysłowej interakcji z naturą. W tym procesie, bohater wyostrza zmysły i odkrywa, że jego pochodzenie jest głęboko zakorzenione w naturze.