Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Fragment pracy „Muzeum Doczesne we Wrocławiu” przygotowanej przez Łukasza Modrzejewskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Romana Rutkowskiego: Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2021

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

2021-04-08 13:29

Poznaliśmy laureatów konkursu o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2021. „Architektura-murator” tradycyjnie była patronem medialnym konkursu.

57. edycja konkursu Dyplom Roku SARP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich już po raz 57. zorganizował konkurs o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku SARP 2021 dla najlepszych prac dyplomowych wykonanych na wydziałach architektury polskich uczelni. Uprawnionymi do zgłaszania prac byli promotorzy, recenzenci oraz dziekani, działający w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych, a także sami absolwenci z opinią promotora pracy.

Czytaj też: Najważniejsze konkursy dla młodych architektów |

Do II etapu konkursu komisje powołane przez lokalne oddziały SARP nominowały 74 prace dyplomowe. Ostatecznie do finału zakwalifikowano 25 projektów. Wyboru dokonało specjalnie powołane jury w składzie: Bohdan Biś Lisowski (przewodniczący), Marcin Brataniec, Wojciech Gajewski, Oleg Haman, Anna Jaruga-Rozdolska, laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu Dyplom Roku, Agnieszka Kalinowska-Sołtys. Marta Nowosielska, Marlena Wolnik oraz przedstawiciele partnerów konkursu: Przemysław Powalacz z firmy Geberit i Paweł Wierzbicki z Schindler Polska. Tym samym o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2021 walczyli:1. Anna Ewa Bożek „Postbloki. Nowa metoda rewitalizacji osiedli wielkopłytowych w Europie Centralnej na przykładzie fragmentu osiedla Ruczaj-Zaborze w Krakowie”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚ2. Bartłomiej Bruzda „Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, promotor: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP 3. Szymon Ciupiński „Lazzaretto Vecchio – Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, promotor: dr inż. arch. Marek Lamber 4. Anna Czaja „URBAN PLATFORM – Wieża mieszkalna w Rotterdamie” - Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK 5. Paweł Danielak „Ośrodek SPA na Ispandii”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, promotor: dr hab. inż. arch. Marian Fikus, prof. nadzw. PP 6. Kamil Kajdas „ARCHITEKTURA NA STYKU. Projekt Centrum Badawczego Nauk Rolniczych w Zielonkach Pod Krakowem”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, promotor: dr inż. arch. Jan Kubec 7. Cezary Kępka „Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach. Projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie.” - Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. arch. Łukasz Piątek 8. Aneta Kominiak „Dematerializacja w architekturze. Problematyka oddziaływania architektury na środowisko. Budynek o niskim śladzie ekologicznym.” - Politechnika Warszawska, promotorzy: dr inż. arch. Maciej Czarnecki, mgr inż. arch. Paweł Grodzicki 9. Dobrochna Lata „Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach” - Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska 10. Aleksandra Lisiak „Straż pożarna jako inkluzywny element przestrzeni” - Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki 11. Alicja Maculewicz „Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego” - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP 12. Mateusz Michalak „Fala dialogu – Miejskie Centrum Kultury” - Politechnika Krakowska, promotor: dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK 13. Łukasz Modrzejewski „Muzeum Doczesne we Wrocławiu” - Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski 14. Mateusz Niemirski „Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy” - Politechnika Warszawska, promotor: dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, prof. zw. PW 15. Agnieszka Nyka „Adaptacja obiektów historycznych w dobie zmian klimatu. Torpedownia w Babich Dołach” - Politechnika Gdańska, promotorzy: dr hab. inż. Arch Jakub Szczepański, prof. PG; dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska16. Artem Pasichnyk „Rewitalizacja terenów śródmiejskich. Nowoczesny zespół architektoniczny w pobliżu rezydencji Metropolitów Bukowiny oraz Dalmacji w Czerniowcach” - Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska 17. Jakub Pieńkowski „Architektura mieszkaniowa a rozwój odpowiedzialny. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie.” - Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz 18. Karolina Rabczak „Projekt galerii sztuki - Świat wizji Zdzisława Beksińskiego”, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, promotor: dr inż. arch. Beata Walicka-Góral 19. Weronika Radzięta „Piscina Mirabilis – Muzeum Sztuki Współczesnej w starożytnych ruinach Cysterny - Politechnika Krakowska, promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK 20. Dagmara Romaniak „Storytelling: Concrete Corridor. Projekt Korytarza Wielokulturowego w Kapsztadzie jako przykład postrzegania wielokulturowości drogą dialogu architektonicznego”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ 21. Michał Rzepka „Muzeum Wzornictwa PRL. Rewitalizacja i adaptacja Fabryki Mebli "Fama" w Wyszkowie na muzeum z funkcjami towarzyszącymi” - Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki 22. Marceli Sobański „od_nowa - projekt odbudowy Wigancic Żytawskich”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka 23. Joanna Szulfer „Centrum Minimalizmu we Wdzydzach - wpływ wysokiej atrakcyjności turystycznej na małe miejscowości Kaszub” - Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska 24. Nina Wojtczuk „Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne”, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, promotor: dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl 25. Szymon Zajączkowski „Budynek Muzeum Hanzy na Wyspie Przymoście w Szczecinie” - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień laureatom konkursu Dyplom Roku 2021; fot. Michał Wajnchold

Wyniki konkursu Dyplom Roku SARP 2021

7 października autorzy mieli okazję zaprezentować swoje prace dyplomowe członkom jury. Dzień później odbyła się uroczystość wręczania nagród i wyróżnień laureatom konkursu Dyplom Roku 2021. Ostatecznie, oprócz nagrody głównej, sąd konkursowy postanowił przyznać trzy równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia oraz dwa równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia.

Wyróżnienia drugiego stopnia w wysokości 1500 zł otrzymali:architekt Cezary Kępka, autor pracy „Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach. Projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie”, przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem promotora dr. inż. arch. Łukasza Piątka. Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za zwrócenie uwagi na aspekt współistnienia miasta i rzeki. Praca trafnie identyfikuje możliwości wykorzystania cypla Czerniakowskiego i jego przestrzeni dla funkcjonowania obiektów takich jak restauracja, hotel czy basen, przywracając rzekę miastu. Autor uwzględnił także kwestię śladu węglowego, związanego z budową i eksploatacją obiektu. Forma architektoniczna świadomie nawiązuje do przedwojennych rozwiązań budynków związanych z wodą. Praca z pasją przedstawia osobisty i szczery stosunek do podjętego tematu.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach, proj. Cezary Kępka, wyróżnienie II stopnia w konkursie Dyplom Roku 2021

architektka Dobrochna Lata, autorka pracy „Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej.Uzasadnienie: Wyróżnienie zostało przyznane za świadome i wrażliwe podkreślenie znaczenia natury w życiu człowieka. Projekt w mocny sposób uświadamia nam, że nie możemy traktować natury jako osobnego bytu. Człowiek radykalnie zmienił ziemię i ponosi tego konsekwencje. Znajdujemy się w momencie, w którym należy zmienić kierunek nienaturalnej historii. Zaproponowana architektura zabiera nas w edukacyjną podróż, która uświadamia nam, że przyroda jest niszczona, a my nie możemy dłużej się od niej dystansować.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach, proj. Dobrochna Lata, wyróżnienie II stopnia w konkursie Dyplom Roku 2021

architektka Alicja Maculewicz, autorka pracy „Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego” przygotowanej na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem promotor dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszeji, prof. UAP.

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za dojrzałą, opartą na wnikliwej analizie miejsca, próbę odpowiedzi na problem zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Mazurskiego. Za pomocą subtelnych w formie rozwiązań nadano miejscu potrzebną narrację, przy minimalnej ingerencji w pierwotną materię, pozostawiając w opowiadanej historii miejsce na jej autentyczny ciąg dalszy – przyjmując jako jeden z możliwych scenariuszy proces naturalnego przemijania. Propozycja nie dominuje swoją obecnością otoczenia, w przemyślany sposób podkreśla je i kadruje jego najistotniejsze elementy.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego, proj. Alicja Maculewicz, wyróżnienie II stopnia w konkursie Dyplom Roku 2021

Wyróżnienia pierwszego stopnia w wysokości 2500 zł otrzymali:    architekt Szymon Ciupiński, autor pracy „Lazzaretto Vecchio – Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr. inż. arch. Marka Lambera.

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za wrażliwość z jaką wprowadzono nową tkankę architektoniczną w delikatną materię weneckiej wyspy. Dojrzały warsztat autora, oparty o wnikliwe studia historycznych warstw jej przestrzeni, pozwolił na wykreowanie miejsc odpowiednich dla współczesnych potrzeb, z zachowaniem genius loci miejsca. Współczesne formy prowadzą dialog z przeszłością, własnym głosem pogłębiają dyskusję o przyszłości zabytkowego miasta. Wenecja, nierealna jak obraz filmowy, okazuje się możliwą do zbudowania z materii przyjmującej funkcję centrum kina.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Lazzaretto Vecchio – Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej, proj. Szymon Ciupiński, wyróżnienie I stopnia w konkursie Dyplom Roku 2021

architekt Marceli Sobański, autor pracy „od_nowa – projekt odbudowy Wigancic Żytawskich” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej.

Uzasadnienie: Wyróżnienie zostało przyznane za propozycję odpowiedzi na problematykę zaniedbanych terenów wiejskich, chaosu urbanistycznego i krzykliwego indywidualizmu współczesnej architektury powstającej bez poszanowania społecznych potrzeb mieszkańców. Praca jest dogłębną analizą problemu, poszukiwaniem autentyczności miejsca tworzącego tło dla lokalnej społeczności, która po latach powraca na opuszczone kiedyś tereny. Zaproponowana zabudowa porządkuje przestrzeń wsi nadając jej nową jakość, odnoszącą się do zabytkowego układu przestrzennego oraz bogatego kontekstu historycznego i kulturowego.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury od_nowa – projekt odbudowy Wigancic Żytawskich, proj. Marceli Sobański, wyróżnienie I stopnia w konkursie Dyplom Roku 2021

Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2021 w wysokości 10 000 zł przyznano:    architektowi Łukaszowi Modrzejewskiemu, autorowi pracy „Muzeum Doczesne we Wrocławiu” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr. inż. arch. Romana Rutkowskiego.

Uzasadnienie: Nagrodę przyznano pracy, która w subtelny, ale wymowny sposób pokazuje główny problem współczesnego świata jakim jest jego destrukcja. Wyważona i ponadczasowa architektura umiejętnie otacza formą swego rodzaju antymuzeum. Poprzez wkomponowanie budynku we wzgórze starego, porośniętego zielenią wysypiska śmieci i podniesienie zwykłych przedmiotów do rangi eksponatów – skłania do myślenia i refleksji. Jakość wykreowanej przestrzeni, zarówno tej na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu, stwarza możliwość przeżycia różnorodnych nastrojów i doznań. Dbałość o skromny, ale bardzo dopracowany detal pokazuje wysoki warsztat autora.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Muzeum Doczesne we Wrocławiu, proj. Łukasz Modrzejewski, Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP 2021

Dyplom Roku SARP 2021: historia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku

Dyplom Roku SARP to jedno z najważniejszych wyróżnień dla młodych polskich architektów. Przyznawana jest od 1964 roku, początkowo jako Nagroda SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, jest uhonorowaniem najlepszych prac dyplomowych wykonanych na wydziałach architektury polskich uczelni.W 2000 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich na patrona nagrody wybrał Zbyszka Zawistowskiego, wybitnego architekta, byłego prezesa SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku. Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP przyznawana jest odtąd przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Dyplom Roku SARP 2021 – laureaci Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP

i

Autor: Archiwum Architektury Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku SARP; fot. Michał Wajnchold

ZAPISZ SIĘ