Architektura MuratorKonkursyNajważniejsze konkursy dla młodych architektów

Najważniejsze konkursy dla młodych architektów

Publikujemy przegląd najważniejszych nagród i konkursów skierowanych wyłącznie do młodych architektów. Jak wynika z zestawienia, organizatorzy przyjmują różne cezury wieku i w różny sposób poszukują najbardziej obiecujących projektantów. Pod uwagę brana jest pierwsza realizacja, portfolio bądź obiekt, ale też opracowanie projektu na zadany temat. Warto zauważyć, że wśród laureatów coraz częściej pojawiają się Polacy – pisze Tomasz Żylski

LafargeHolcim Awards
Projekt Małgorzaty Mader, Ekospołeczność - przekształcenie fabryki w kompleks mieszkaniowy (Łódź, Polska), nagrodzony w ostatniej edycji LafargeHolcim Awards

Jak długo można być uznawanym za dobrze rokującego, młodego twórcę? Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora mieli po czterdzieści kilka lat, gdy po raz pierwszy zaśpiewali swój słynny kuplet z Kabaretu Starszych Panów: I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać, ale za to z drugiej strony cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle. Czasy się jednak zmieniają. Wschodzącą gwiazdą architektury dotąd można było zostać jedynie do 40 roku życia, ale ta granica pomału zaczyna się przesuwać. Poniżej publikujemy przegląd najważniejszych nagród i konkursów architektonicznych skierowanych wyłącznie do młodych architektów. Jak widać, organizatorzy przyjmują różne cezury wieku i w różny sposób poszukują najbardziej obiecujących projektantów.

Pod uwagę brana jest pierwsza realizacja, portfolio bądź obiekt, ale też opracowanie projektu na zadany temat. Warto zauważyć, że wśród laureatów coraz częściej pojawiają się Polacy. W konkursie Europan rodzimi architekci regularnie zajmują pierwsze i drugie miejsca, ale startują też i wygrywają w zespołach międzynarodowych. Wydaje się, że wraz ze wzrostem pozycji polskiej architektury na świecie rośnie też poczucie naszej wartości. W organizowanym od 1999 roku prestiżowym konkursie magazynu „Bauwelt” na pierwszą samodzielną realizację zgłoszenia z Polski pojawiały się dotąd sporadycznie, aż do ubiegłego roku, kiedy to nadesłano 15 projektów. Tym razem nie udało nam się zdobyć żadnej nagrody, ale wśród 22 finalistów znalazł się Adam Wierciński, którego dostrzeżono za projekt wnętrz dla firmy Dent Protetyka w Poznaniu. Cieszą sukcesy Polaków w pierwszej edycji The Young Talent Architecture Award, organizowanej jako uzupełnienie EU Architecture Prize – Mies van der Rohe Award, oraz w europejskiej odsłonie LafargeHolcim Next Generation Awards 2017-2018. Świadczą z pewnością o tym, że absolwenci polskich uczelni architektonicznych są dobrze przygotowani do wykonywania zawodu.

14 najważniejszych konkursów dla młodych architektów


EU Architecture Prize – Mies Award – Emerging Architect Special Mention

Liczba kategorii: 1, dla najlepiej zapowiadającego się architekta bądź pracowni w Europie
Przyznawana co dwa lata
Rok ustanowienia: 2000
Organizator: fundacja im. Miesa van der Rohe w Barcelonie
Nominacje: powołani przez fundację eksperci, organizacje zawodowe oraz komitet doradczy
Jury: powoływani przez fundację architekci, kuratorzy, krytycy i ludzie kultury
Nagroda: statuetka i 20 000 EUR
Polacy: wyróżnienia nie otrzymał dotąd żaden z polskich zespołów, ale na tzw. krótkiej liście obiektów Mies van der Rohe Award, spośród których wyłaniani są laureaci, były realizacje biura Beton (2011), HS99 oraz Maćków Pracownia Projektowa (2013) i BBGK Architekci (2017)

The Iakov Chernikov International Architecture Award
Liczba kategorii: 1, dla najlepiej zapowiadającej się pracowni lub architekta
Granica wieku: < 44
Przyznawana co dwa lata
Rok ustanowienia: 2005
Organizator: Iakov Chernikov International Foundatio
Nominacje: powołani przez fundację międzynarodowi eksperci
Jury: architekci, krytycy architektury
Nagroda: 50 000 EUR i pamiątkowy medal
Polacy: W 2010 roku wśród 10 finalistów The Iakov Chernikov International Architecture Award znalazł się Robert Konieczny. Dotychczasowi laureaci to m.in. Junya Ishigami (2008), Håkon Matre Aasarød i Erlend Blakstad Haffner z Fantastic Norway (2010) czy Anne Holtrop (2014)

The AR Emerging Architecture Award

Liczba kategorii: 1, dla najlepiej zapowiadającej się pracowni lub architekta za zrealizowany obiekt, bez ograniczeń skali, programu, budżetu czy lokalizacji (od 2018 roku za portfolio)
Granica wieku: < 45
Przyznawana corocznie
Rok ustanowienia: 1999
Organizator: magazyn „The Architectural Review”
Zgłoszenia: osobiście, poprzez formularz na stronie konkursu
Opłata za zgłoszenie: 199 GBP + VAT lub 299 GBP + VAT (zależnie od terminu)
Jury: architekci, kuratorzy, krytycy architektury
Nagroda: 10 000 GBP
Polacy: Dotychczas żaden z polskich architektów nie otrzymał nagrody ani nie znalazł się na tzw. krótkiej liście. Wśród laureatów byli m.in. Sou Fujimoto, Jürgen Mayer H, Shigeru Ban

Europan
Liczba kategorii: ok. 40, na najlepsze projekty dla konkretnych lokalizacji
Granica wieku: < 40
Organizowany co dwa lata
Rok ustanowienia: 1989
Organizator: stowarzyszenie Europan Europe
Opłata za zgłoszenie: 150 EUR
Jury: w każdym kraju przedstawiciele lokalnych władz, architekci i urbaniści + komitet naukowy Europanu
Nagrody: 12 000 EUR za I miejsce, 6000 EUR za II miejsce oraz honorowe wyróżnienia, oddzielnie dla każdej lokalizacji w danym kraju
Polacy: Wśród wielu polskich laureatów są m.in. Łukasz Wojciechowski i Marta Mnich (2006), Marlena Happach i Daniel Załuski (2011), Jakub Pudo (2014), Marcin Maraszek i Katarzyna Furgalińska (2016) oraz Ewa Odyjas i Borys Kozłowski (2017)

Europe 40 under 40
Liczba kategorii: 1, dla najlepiej zapowiadających się europejskich architektów
Granica wieku: < 40
Przyznawana corocznie
Rok ustanowienia: 2008
Organizator: Chicago Athenaeum
Zgłoszenia: osobiście, poprzez formularz na stronie konkursu
Opłata za zgłoszenie: 200 USD
Jury: architekci i ludzie kultury powołani przez organizatorów
Nagroda: prezentacja prac na objazdowej wystawie i publikacja w katalogu
Polacy: W 2008 roku na liście Europe 40 under 40 znaleźli się Robert Konieczny i Tomasz Konior, w 2009 roku Marcin Kościuch i Tomasz Osięgłowski, Anna Siedlecka, Beata Goczoł oraz Oskar i Barabara Grąbczewscy, w 2010 roku Piotr Nawara i Agnieszka Szultk oraz Wojciech Subalski, a w 2012 roku Roman Rutkowski

Young Architects Competitions
Liczba kategorii: 1, na najlepszy projekt na zadany temat
Granica wieku: < 35
Rok ustanowienia: 2013
Organizator: portal Young Architects Competitions
Opłata za zgłoszenie: 75 EUR, 100 lub 150 EUR (zależnie od terminu)
Jury: architekci, krytycy
Nagrody: 10 000 EUR za I miejsce, 4000 EUR za II, 2000 EUR za III oraz 1000 EUR za wyróżnienie, a także 4 honorowe wyróżnienia
Polacy: W 2017 roku w konkursie na projekt przestrzeni zaślubin I miejsce zajęli architekci Joanna Kuczkowska, Tomasz Sołtysiak i Joanna Gizelska, a wyróżnienie zdobyła Edyta Prasznik z WA PK. Studenci WA PŚl Helena Szewiola oraz Bartłomiej Zdanowski zostali wyróżnieni za projekt browaru, a pracownia Gierbienis + Poklewski otrzymała II nagrodę za bibliotekę dla dzieci

Lisbon Triennale Millennium bcp Début Award
Liczba kategorii: 1, dla najlepiej zapowiadającej się pracowni lub architekta
Granica wieku: < 35 roku
Przyznawana co trzy lata
Rok ustanowienia: 2013
Organizator: Millennium bcp Foundation
Zgłoszenia: osobiście, poprzez formularz na stronie triennale
Jury: architekci, urbaniści, krytycy i badacze architektury
Nagroda: 5000 EUR i możliwość wygłoszenia wykładu na zakończenie bieżącej edycji triennale
Polacy: Przed ogłoszeniem zwycięzcy fundacja publikuje listę 10 finalistów. Dotychczas nie znalazł się na niej żaden architekt z Polski. W 2013 roku Début Award otrzymał Jimenez Lai z amerykańskiego Bureau Spectacular, a w 2016 rok chilijska pracownia Umwelt

Leonardo
Liczba kategorii:
6, w każdej nagroda oddzielnie za projekt i realizację, oraz Grand Prix, też oddzielnie za projekt i realizację
Granica wieku:
< 40
Przyznawana co dwa lata
Rok ustanowienia:
2003
Organizatorzy:
Białoruski Związek Architektów
Jury:
członkowie UIA powołani przez radę Białoruskiego Związku Architektów
Nagrody:
Grand Prix za realizację 1000 USD, za projekt 500 USD
Polacy:
W 2007 roku laureatem Grand Prix został Robert Konieczny za Dom Aatrialny, a w 2011 roku pracownia WXCA za muzeum w Palmirach. W poszczególnych kategoriach nagradzano też Tomasza Koniora, Zbigniewa Maćkowa, biura medusagroup oraz KMA Kabarowski Misiura, a w ubiegłym roku WXCA za projekt bulwarów nad Wisłą

LafargeHolcim Next Generation Awards
Liczba kategorii:
5, na najlepszy projekt zrównoważonego budownictwa w każdym z pięciu regionów świata
Granica wieku:
< 30
Przyznawana co trzy lata
Rok ustanowienia:
2008
Organizator:
LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction
Zgłoszenia:
osobiście, poprzez formularz na stronie konkursu
Jury:
architekci, naukowcy i przedstawiciele organizacji zajmujących się zrównoważonym budownictwem
Nagrody:
25 000 USD za I miejsce, 20 000 USD za II, 15 000 USD za III, 10 000 USD za IV (osobno w każdej edycji regionalnej)
Polacy:
W ostatniej europejskiej odsłonie konkursu (2017-2018) I miejsce zajęła Małgorzata Mader, absolwentka WBAiIŚ PŁ, a II miejsce Jakub Grabowski, absolwent WA PG

The Young Talent Architecture Award
Liczba kategorii:
1, na najlepsze projekty dyplomowe obronione w ciągu 2 lat poprzedzających daną edycję na kierunkach architektura, urbanistyka oraz architektura krajobrazu
Przyznawana co dwa lata
Rok ustanowienia:
2016
Organizator:
fundacja im. Miesa van der Rohe w Barcelonie
Nominacje:
uczelnie architektoniczne z krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa
Jury:
architekci, krytycy, przedstawiciele uczelni
Nagrody:
4 równorzędne po 5000 EUR dla każdego zwycięzcy
Polacy:
Wśród 9 projektów zakwalifikowanych do finału pierwszej edycji znalazła się praca Tomasza Bromy z Politechniki Wrocławskiej oraz Iwo Borkowicza, która została zgłoszona przez Katolicki Uniwersytet Lowański

Das erste Haus.
First Works
Liczba kategorii:
1, dla architektów i architektów krajobrazu za ich pierwszą realizację (od projektów wnętrz, przez budynki i przestrzenie publiczne, po tymczasowe interwencje)
Przyznawana co dwa lata
Rok ustanowienia:
1999
Organizator:
magazyn „Bauwelt”
Zgłoszenia:
osobiście, poprzez formularz na stronie konkursu
Jury:
architekci oraz przedstawiciel redakcji
Nagrody:
6 równorzędnych po 5000 EUR dla każdego zwycięzcy
Polacy:
Jak dotąd żaden z Polaków nie zdobył nagrody w konkursie, ale w ostatniej edycji, w 2017 roku, wśród 22 finalistów znalazł się architekt Adam Wierciński, którego dostrzeżono za projekt wnętrz dla firmy Dent Protetyka w Poznaniu. Rejestracja do przyszłorocznej edycji rozpoczyna się 1 lipca

Archiprix International Hunter Douglas Award Liczba kategorii:
1, na najlepsze projekty dyplomowe obronione w ciągu 2 lat poprzedzających daną edycję na kierunkach architektura, urbanistyka oraz architektura krajobrazu
Przyznawana co dwa lata
Rok ustanowienia:
2001
Organizator:
fundacja Archiprix w Rotterdamie
Nominacje:
385 uczelni z 87 krajów
Jury:
architekci, krytycy, przedstawiciele uczelni
Nagrody:
8 równorzędnych po 2000 EUR
Polacy:
W 2013 roku nagrodę główną za projekt Porozmawiajmy o śmieciach zdobył Hugon Kowalski, absolwent WAiU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a w 2017 roku, za projekt adaptacji fortu na miejskie termy, Katarzyna Pankowska, absolwentka WA PW

The Young Architects Program (YAP)
Liczba kategorii:
1, na projekt najlepszej tymczasowej instalacji na dziedzińcu MoMA PS1
Przyznawana corocznie
Rok ustanowienia:
1998
Organizator:
Museum of Modern Art (MoMA) w Nowym Jorku
Nominacje:
powołani przez organizatorów eksperci i zwycięzcy poprzednich edycji
Jury:
kuratorzy i szefowie działów MoMA oraz MoMA PS1
Nagroda:
realizacja wybranego projektu
Polacy:
Spośród 50 nominowanych projektantów jury wybiera co roku pięciu finalistów, którzy proszeni są o przedstawienia wstępnych propozycji. W 2016 roku w tym gronie po raz pierwszy znalazła się Polka, Anna Jaworska – absolwentka WA PK, obecnie asystentka w School of Architecture Uniwersytetu Illinois w Chicago

Innovators Under 35
Liczba kategorii:
5, wynalazcy, przedsiębiorcy, wizjonerzy, działacze humanitarni i pionierzy w różnych dziedzinach nauki
Granica wieku:
< 35
Przyznawana corocznie
Rok ustanowienia:
1999
Organizator:
magazyn „MIT Technology Review”
Nominacje:
przełożeni, współpracownicy lub przedstawiciele innych instytucji
Jury:
ok. 30 naukowców z wiodących ośrodków akademickich na świecie
Nagroda:
promocja w mediach
Polacy:
Od 2010 roku organizowane są też lokalne edycje w Ameryce Południowej, Europie, Chinach, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej z Oceanią, które poprzedzają eliminacje krajowe. W 2017 roku jednym z 10 innowatorów wybranych w polskiej odsłonie był architekt Jerzy Łątka

Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca