Koło naukowe Habitat

i

Autor: Archiwum Architektury Grafika, autor: Habitat Now

Koło naukowe Habitat. Alternatywne sposoby zamieszkania

2021-04-19 15:29

Seria „Alternatywne sposoby zamieszkania” skupia się na kluczowych aspektach wznoszenia i użytkowania typów struktur mieszkalnych subiektywnie uznanych za nieprzeciętne.  Realizacja przyjęła formę regularnie publikowanych w mediach społecznościowych zestawów grafik.

Seria „Alternatywne sposoby zamieszkania” to jeden z aktualnych projektów studenckiego koła naukowego Habitat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jej powstanie wiąże się z przystosowaniem formy pracy naszej organizacji do realiów funkcjonowania uczelni w trybie zdalnym. Przy tworzeniu serii, wzmożone użytkowanie mediów społecznościowych obieramy za szansę na rozpowszechnienie świadomości, jak różnorodne są formy służące osiedlaniu się człowieka, a także na przedstawienie konkretnych rozwiązań architektonicznych typowych dla każdej z nich. W omawianym projekcie na temat alternatywnych sposobów zamieszkania za przedmiot badań przyjmujemy poszczególne przykłady budynków o nowatorskich formach, a także struktury odrębne ze względu na występowanie ograniczone do jednej grupy etnicznej bądź konkretnych warunków środowiska naturalnego.Wśród ośmiu wydawanych z tygodniowym odstępem odsłon znalazły się „Na kółkach”, „W kontenerach”, „Slumsy”, „Na wodzie”, „Na drzewach”, „W skałach”, „Skłoting”, „Koczowniczo”. Jak świadczy różnorodność tematyczna serii za przedmiot zainteresowania obrane zostały zarówno decyzje wynikające z trudnej sytuacji materialnej ludności danego rejonu (kwestia struktur typowych dla slumsów i faweli), powiązanie architektury z lokalną tradycją na przykładzie jurt, całkiem współczesne trendy w mieszkalnictwie (domy mobilne, skłoting), jak i pogoń za ideami współczesnego świata przemawiająca choćby przez projekty nowatorskich osiedli z materiałów poprzemysłowych czy habitatów ulokowanych na wodzie. 

Koło naukowe Habitat

i

Autor: Archiwum Architektury Contemporary Tiny House / Walden Studio. Autor zdjęcia: Walden Studio

Choć tak odrębne pod względem kontekstu środowiskowego, poszczególne tematy omówione zostały w oparciu o niezmienne założenia. Na przykładową realizację tematu „Na kółkach” składa się prezentacja istniejących rodzajów domu mobilnego będącego symbolem minimalizmu i ucieczki od rosnącego w naszym społeczeństwie konsumpcjonizmu. Na ograniczonej przestrzeni musimy zmieścić wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, uławić nam to mają wielofunkcyjne meble. Natomiast dzięki panelom słonecznym i toaletom kasetowym mamy zapewnioną swobodną egzystencję na z założenia niezależnej od otoczenia przestrzeni. Każdemu tematowi towarzyszy niezbędny przykład designerskiego wykonania domu o takiej formie wraz z opisem jego podstawowych cech architektonicznych. Tu został wybrany projekt Contemporary Tiny House, autorstwa holenderskiego studia Walden. Podobnej realizacji polegają tematy „Na wodzie”, „Na drzewach”, „W skałach” oraz temat dotyczący mieszkania w kontenerach, które zawdzięczamy odkryciu uniwersalnego materiału z odzysku.  Materiał, jakiego dostarczają jest stosunkowo tani i trwały,  a fakt jego ponownego zastosowania i nadaniu mu nowego znaczenia przekonuje do niego zwolenników zielonej architektury.

Koło naukowe Habitat

i

Autor: Archiwum Architektury Konstrukcja kontenera. Autor grafiki: Habitat Now Studenckie Koło Naukowe

W serii „Alternatywne sposoby zamieszkania”  przybliżenie technicznych aspektów struktur powstałych z powodu ubóstwa i podziałów społecznych, a więc i nimi uwarunkowanych, oparte będzie na podobnych zasadach. W odsłonie „Slumsy” , przedstawione zostaną charakterystyczne cechy takiej zabudowy, jak choćby brak spełnienia norm budowlanych oraz brak infrastruktury publicznej i planu zabudowy. Tym razem grafiki wzbogacą informacje o zagrożeniach wynikających z tego sposobu zamieszkania oraz działaniach ukierunkowanych na poprawę sytuacji mieszkańców. W miejscu omówionego przykładu nowoczesnego cenionego budownictwa znajdzie się obraz charakterystycznej z zaludnionych dzielnic nędzy. W ten sposób obok ukazania jak inspirująca może być niekonwencjonalna twórczość architektów z całego świata, seria zmotywuje do rozważenia możliwości poprawy warunków domostw konkretnego rodzaju. Poprzez przystępną, estetyczną graficznie formę serii  i poruszenie współczesnej problematyki budownictwa mieszkalnego odsłonięte zostaną ciekawe możliwości, czekające na studentów wydziałów Architektury, nie tylko naszej uczelni, w ich dalszej drodze kariery.

Aleksandra Fijołek i Julia MyślińskaHabitat Now Studenckie Koło Naukowepod opieką dr inż. arch. Wojciecha Januszewskiego

Koło naukowe Habitat

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt Motion Onions / Habitat Now Studenckie Koło Naukowe