Architektura MuratorStudenciKoło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od kilku lat sukcesywnie promuje wśród przyszłych architektów i architektek problematykę projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Warsztaty Dostępności SKN LAB60+ Zawodnicy drużyny Tychy Falcons, autor: Tomasz Marzec
Uczelnia : Politechnika Śląska – Wydział Architektury
Opiekunki koła LAB 60+: Dr inż.arch. Iwona Benek; Dr inż.arch. Agnieszka Labus
Struktury koła LAB60+: Patryk Prychodko – Przewodniczący; Iga Soczawa – Zastępca Przewodniczącego; Dominika Łuc – Lider ds. promocjiKoło Naukowe LAB 60+ istnieje od 2017 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Zostało powołane do życia przez dr inż.arch. Agnieszkę Labus i dr inż.arch. Iwonę Benek  jako element ekosystemu i misji działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Do tego ekosystemu należy też partner Politechniki Śląskiej czyli Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), której działania we współpracy z WA Pol. Śl. przyczyniły się do utworzenia koła naukowego LAB 60+. Naszym celem jest promowanie tematyki projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa, a także rozwijania wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego wśród przyszłych adeptów architektury.

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Członkowie koła naukowego LAB 60+ wraz z opiekunką koła w Centrum Altzheimera, 2021, autor: archiwum koła naukowego LAB 60+.

Podejmowane działania
Koło LAB 60+ w ostatnich latach przeżywa swój rozkwit w liczbie zainteresowanych (około 60 członkiń i członków koła) oraz wzbudza zainteresowanie różnych partnerów. Jest to z pewnością spowodowane popularnością tematyki dostępności, projektowania uniwersalnego w ostatnich 2 latach w Polsce w związku z realizowanym rządowym programem Dostępność Plus a także wprowadzeniem w życie ustawy z dn.19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach.
Studenci i studentki w ramach koła LAB 60+ podejmują różnorodne działania, m.in. współorganizują wydarzenia w Polsce, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym jak np. warsztaty nt. zagadnień uwzględniania płci w badaniach w 2017 roku z projektu „genderSTE” sieci COST, czy wielokrotnie uczestniczyli w wielu konferencjach, konkursach, wydarzeniach jak np. Dni Młodego Architekta, Miedzynarodowej Konferencji Dream Silesia w Gliwicach, Nocy Naukowców 2019, wsparcie organizacyjne dla firmy Geberit w wydarzeniu Element Urban Talks w Krakowie – praca na stoisku firmy, Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, V Forum Green Smart City w Krakowie wspierając organizacyjnie Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), czy w obradach zespołu ds. Politechniki Senioralnej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej gdzie wygłosili wykład nt. „Spacer z laseczką – jak projektować dla seniorów”. Wielu z nich brało także udział w warsztatach jako pomoc tutorów nt. audytów dostępności przestrzeni muzealnych w ramach warsztatów projektu „Tritia” w Zamku w Pszczynie, dzięki zaproszeniu ze strony Fundacji LAB 60+, a także udział w wielu projektach interdyscyplinarnych i międzywydziałowych PBL w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Śląskiej. W okresie wakacyjnym nasi studenci we współpracy z opiekunami koła mają możliwość zdobywania kolejnych doświadczeń w zawodzie, poprzez udział w wykonywaniu audytów architektonicznych budynków na terenie województwa śląskiego.

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Zdalne spotkanie online członków SKN LAB60+

Aktywność naukowo-badawcza
Politechnika Śląska ma status Uczelni Badawczej, co daje studentom perspektywy uczestnictwa w  projektach naukowo-badawczych w ramach dodatkowych zajęć Project Based Learning, które umożliwiają przeprowadzenie badań lub podjęcie projektu o innowacyjnych tematach. Podczas prac nad projektami PBL zostało wypracowanych wiele pomysłów mających cechy wdrożeniowe, często zakończone stworzeniem prototypu danego rozwiązania. Tematyka projektów, w które zaangażowani są członkinie i członkowie koła LAB 60+ dotyczy zastosowania narzędzi VR do stworzenia materiałów edukacyjnych i symulacji w zakresie postrzegania środowiska zbudowanego przez osoby dementywne, czy z dysfunkcjami np.wzroku jak zaćma, a także opracowania prototypu roboasystenta dla osoby starszej w postaci wielofunkcyjnego stolika o nazwie „Oldi”, który został doceniony i nagrodzony Złotym Medalem na XIV Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2021.
Ponadto studentki i studenci w ramach koła LAB 60+ mają szansę na wyjazdy i udział w warsztatach jak np.opracowania strefy ogrodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach we współpracy z Fundacją LAB 60+,  a także warsztaty nt. Opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej patio, które ma pełnić funkcję bezpiecznego ogrodu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Centrum Alzheimera w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Wzornictwa „R37” z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studenci i studentki koła LAB 60+ mieli szasnę opublikować też kilka artykułów naukowych samodzielnie lub z. opiekunkami koła, to daje im szansę także w zakresie ubiegania się o stypendium naukowe na WA POLS, czy doświadczenie w przypadku rozwijania się po studiach magisterskich w obszarze badań naukowych i studiów doktoranckich.

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Spacer po Katowicach z Christopherem Dellem i Ryszardem Nakoniecznym, autor: Arkadiusz Ławrywianiec

Warsztaty Dostępności

W bieżącym roku Koło Naukowe LAB60+ rozpoczęło organizację interdyscyplinarnych „Warsztatów Dostępności” , z wykorzystaniem kombinezonów imitujących dysfunkcje ruchowe seniorów czy urządzeniem imitującym drżenie rąk. Podczas pierwszych zajęć, do współpracy zostali zaproszeni zawodnicy drużyny futoblu amerykańskiego „Tychy Falcons”. Sportowcy, ludzie bardzo aktywni w życiu codziennym mogli nabrać zupełnie nowych, dotąd niespotykanych doświadczeń. Poprzez planowany cykl warsztatów dostępności w nadchodzącym roku akademickim, studenci będą mieli szansę prowadzić badania naukowe we współpracy z różnymi grupami użytkowników przestrzeni publicznych.

Koło naukowe LAB 60+ na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Centrum Kultury Katowice - Spotkanie z architektem Christopherem Dellem i dr inż. arch. Ryszardem Nakoniecznym, autor: Karolina Brzozowska

Dlaczego warto dołączyć do Koła Naukowego LAB60+?
Przynależność do koła i zaangażowanie się w różnorodne działania daje studentom i studentkom Wydziału Architektury możliwość nabycia nowych kompetencji, otwartości na tematykę wrażliwego podejścia do projektowania. Ponadto współpraca z instytucjami czy organizacjami zewnętrznymi daje możliwość nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować przyszłymi stażami, współpracą w rożnych projektach, a także pokazać przyszłym adeptom architektury jaką ścieżkę wybrać będąc współczesnym architektem podążającym za nowoczesnymi trendami i tendencjami.
Koło LAB 60+ dzięki wsparciu Pana Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa, Prof. PŚ oraz Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) ma szansę się rozwijać, poprzez sieć kontaktów oraz promowanie tematyki na arenie krajowej. Studenci i studentki koła LAB 60+ dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi podejmowanej tematyki mają szasnę  rozwijać swoje kompetencje i wiedzę nie tylko w zakresie architektury i urbanistyki, ale w zakresie socjologii, gerontologii, psychologii środowiskowej czy wykorzystaniu nowych technologii w przestrzeniach miejskich i budynkach dla lepszej jakości życia starzejącego się społeczeństwa.

Więcej o kole naukowym LAB 60+: tutaj

Autorzy artykułu:

Dr inż. arch. Iwona Benek – Opiekun koła naukowego LAB60+ WA PŚ

Dr inż. arch. Agnieszka Labus – Opiekun koła naukowego LAB60+ WA PŚ

Patryk Prychodko – Przewodniczący koła naukowego LAB60+ WA PŚ


Modele struktury Gliwic Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na otwarcie nowej wystawy „Modele struktury miasta Gliwic” oraz prezentację makiet i modeli 3D w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. To kolejna okazja, by poznać możliwości twórczego mapowania informacji przestrzennej o miastach.
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Tree house 2021 Anna Piątek, Piotr Gajdka i Mikołaj Kociołek zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na zaprojektowanie domku na drzewie Tree house 2021. Projekt jest nie tylko spełnieniem dziecięcych marzeń, lecz także odpowiedzią na bieżące problemy, z którymi mierzy się ludzkość.
Dom Kobiet w Senegalu Projekt Weroniki Piotrowskiej, Agnieszki Laski, Victori Gnot, Roksany Gleizner, Magdaleny Banasik powstał w ramach  konkursu  – Kaira Looro 2021 - Dom Kobiet. Wyzwaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich.    
Teatr światła - zwycięski projekt studentów z Polski w konkursie International VELUX Award 2020 Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźli się w gronie laureatów regionalnych  konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt Teatr światła zwyciężył w kategorii Badania nad światłem naturalnym w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód.
Studenci projektują wschodnie wybrzeże jeziora Paprocańskiego w Tychach Prezentujemy projekt zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach. Monada - praca Piotra Gajdki i Krzysztofa Hendela zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez miasto Tychy.  
I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi Koncepcja studentów Politechniki Śląskiej pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Szymona Opani PŚ zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi.