Architektura MuratorStudenciKonkurs internetowy „Architektury-murator”

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

Prezentujemy wyniki konkursu „Architektury-murator” na najlepsze projekty studenckie. Wszystkie prace opublikowaliśmy na stronie www.architektura.murator.pl.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

15 stycznia 2019 roku rozstrzygnięto konkurs „Architektury-murator” na najlepsze projekty studenckie opublikowane na stronie www.architektura. murator.pl. Prace można było przesyłać od 28 września do 31 grudnia 2018 roku. Uczestnikiem konkursu mógł być każdy pełnoletni student wydziału architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków państwowych i prywatnych uczelni w kraju i zagranicą, ale też absolwenci takich uczelni, którzy obronili dyplom po 31 grudnia 2016 roku. Zgłaszane prace mogły być projektami semestralnymi, dyplomowymi bądź przygotowanymi na inny konkurs. Spośród 78 projektów redakcja wybrała trzy równorzędne nagrody oraz cztery wyróżnienia. Laureaci otrzymali półroczne prenumeraty miesięcznika „Architekturymurator”. Pełne opisy projektów znajdują się na stronie www.architektura. murator.pl/studenci.

(RED)

NAGRODA EX AEQUO

TEMAT: NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW RECYKLINGOWYCH

AUTORKA: INŻ. ARCH. ALEKSANDRA DURAK

UCZELNIA: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

OPIEKA NAUKOWA: DR INŻ. ARCH. MACIEJ OLENDEREK

OPINIA JURY

Nagrodę przyznano za zaprojektowanie systemu funkcjonalnych przestrzeni z dużą wrażliwością odnoszących się do problemu bezdomności.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Projekt noclegowni dla bezdomnych mężczyzn został stworzony z potrzeby pomocy innym. Ciężko dokładnie określić, ile osób bezdomnych znajduje się na terenie Łodzi, ponieważ nie wszystkich można znaleźć. Według urzędu statystycznego jest ich około 2 tysięcy. To oficjalna informacja jednak prawda jest jeszcze Zespół podzielono na sektory, które mogą być osobno funkcjonującymi przestrzeniami: wejściowy z sanitariatami, jadalniany z salonem, magazynowy oraz noclegowy. Sektor sypialniany jest dostępny tylko w godzinach nocnych, czyli od 20:00 do 8:00 rano. Oficjalna liczba miejsc noclegowych wynosi 100, z możliwością zwiększenia do 183 miejsc. Mur biegnący wzdłuż akei Włókniarzy wraz z zielenią został wykorzystany jako ściana parawanowa osłaniająca od wiatru i ruchu ulicznego. bardziej przerażająca. Według łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta liczba bezdomnych może sięgać nawet 3 tysięcy. Suma miejsc noclegowych w mieście na ten moment to 308 osób. Celem projektu noclegowni dla bezdomnych mężczyzn jest zwiększenie komfortu życia osób potrzebujących. Ośrodek ma być bezpiecznym i przytulnym azylem, kątem, przestrzenią, którą możemy nazwać domem. Projekt składa się z głównego budynku noclegowni i budynków pomocniczych.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

NAGRODA EX AEQUO

TEMAT: HYBRID SPACES – MIĘDZY PLAŻĄ A PORTEM

AUTORKI: INŻ. ARCH. PAULA RYDEL, INŻ. ARCH. MARTA STRUS

UCZELNIA: POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

OPIEKA NAUKOWA: DR INŻ. ARCH. GABRIELA MARIA REMBARZ, DR HAB. INŻ. ARCH. JUSTYNA MARTYNIUK-PĘCZEK, PROF. NADZW. PG

OPINIA JURY

Nagrodzono za zaprojektowanie przemyślanych rozwiązań, tworzących autorską strategię dla całej dzielnicy.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Projekt skupił się na wykreowaniu przestrzeni hybrydowych w Nowym Porcie w Gdańsku. Stworzyłyśmy autorską piramidę działania. W oparciu o nią zaproponowałyśmy strategię dla dzielnicy będącą bazą do dalszego tworzenia. Strategię podzieliłyśmy na 3 bloki: oszacowanie jej skali dla poszczególnych obszarów, określenie etapów rozwoju i na koniec konkretnych działań w ich zakresie. Znając standardy dostępności bezpieczeństwa i estetyki dzielnicy przeszłyśmy do wyznaczenia miejsc dla przestrzeni hybrydowych.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

NAGRODA EX AEQUO

TEMAT: BIBLIOTEKA DLA DZIECI W COLLODI

AUTOR: INŻ. ARCH. WOJCIECH WIŚNIEWSKI

UCZELNIA: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

OPIEKA NAUKOWA: DR INŻ. ARCH. MAREK LAMBER

OPINIA JURY

Nagrodę przyznano za zaprojektowanie interesującej, wyróżniającej się formy architektonicznej z poszanowaniem historycznej części miasta Collodi we Włoszech i naturalnego krajobrazu.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Działka związana jest z osobą Carlo Lorenziniego, autora powieści Pinokio. Graniczy ona z parkiem w, którym znajdują się instalacje m.in. Wielkiego Wieloryba, Kota i Lisa, Teatru Marionetek oraz Gospody pod Czerwonym Rakiem. Intencją projektu było uzupełnienie historii o kolejne scenerie wspomniane w powieści, takie jak Dom Dżepetta, Dom Wróżki, Cyrk oraz Wyspę. Ze względu na walory krajobrazowe główna część biblioteki znalazła się pod ziemią. Dzięki temu obiekt w minimalny sposób ingeruje w pejzaż tego miejsca.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

WYRÓŻNIENIE EX AEQUO

TEMAT: SYRIA – POSTWARHOUSING. BUDOWNICTWO DLA UCHODŹCÓW

AUTORKA: MGR INŻ. ARCH. OLGA FILIPOWSKA

UCZELNIA: INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

OPIEKA NAUKOWA: PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KRZYSZTOF BIEDA

OPINIA JURY

Wyróżniono za głębokie przemyślenie problemów generowanych przez wojnę i zaproponowanie rozwiązań, odnoszących się do tożsamości miejsca. OPIS

AUTORSKI (FRAGMENT)

Ideą projektu jest stworzenie procesu zamieszkania, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie efektu „getta”. Zamiast wprowadzać ludzi do gotowych, nowych budynków wzniesionych na wcześniej uprzątniętych ruinach bądź wybudowanych na niezagospodarowanych terenach, w projekcie zaproponowano zaangażowanie się samych mieszkańców w budowę ich azylu. Taki zabieg powodował będzie większe utożsamianie się z danym miejscem, poczucie bezpieczeństwa i własnego miejsca na Ziemi.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

WYRÓŻNIENIE EX AEQUO

TEMAT: HORYZONT – OBSERWATORIUM KINETYCZNE

AUTORKA: INŻ. ARCH. ADRIANA SOWA

UCZELNIA: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURA

OPIEKA NAUKOWA: DR INŻ.ARCH. ADA KWIATKOWSKA

OPINIA JURY

Jury wyróżnieniło projekt za poetycką w wyrazie koncepcję i zaproponowanie innowacyjnego obiektu pozwalającego doświadczać potęgi natury.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Obserwatorium kinetyczne pozwala na doświadczenie potęgi morza i zmienności horyzontu. Architektura została zastosowana w celu podkreślenia sił natury, uwydatniając ruch fal morskich. Obiekt ukazuje trzy stany. Forma dryfująca – bierna obrazuje ruch wertykalny; aktywna – wywołuje fale pozwalając na obserwację zjawiska interferencji; statyczna – staje naprzeciw energii niesionej przez morze, ukazując rozbijającą się wodę. Obiekt otoczony jest ze wszystkich stron wodą. Aby się do niego dostać, należy dopłynąć łodzią lub wpław.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

WYRÓŻNIENIE EX AEQUO

TEMAT: TREEMENTERY JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB POCHÓWKU

AUTORKA: MGR INŻ. ARCH. SONIA MOLENDA

UCZELNIA: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

OPIEKA NAUKOWA: PROF. DR HAB. INŻ. ARCHITEKT EWA KURYŁOWICZ

OPINIA JURY

Wyróżnienie przyznano za innowacyjne podejście do tematu śmierci i potrzeb religijnych współczesnego społeczeństwa.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

Obecne, tradycyjne praktyki pochówku są skrajnie nieekologiczne, tymczasem ciało człowieka może stać się idealnym nawozem dla rosnących drzew, pozwalając na naturalne zamknięcie obiegu przyrody. Nadszedł czas, by rewolucja ekologiczna objęła także aspekty umierania. Projekt Treemetery powstał również z myślą o zmieniających się potrzebach religijnych współczesnego społeczeństwa. Jego celem jest stworzenie miejsca ostatnich pożegnań wraz ze strefą cmentarną.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”

WYRÓŻNIENIE EX AEQUO

TEMAT: FEDORA – SAMOWYSTARCZALNA JEDNOSTKA ZAMIESZKIWANIA W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

AUTOR: INŻ. ARCH. JAKUB WÓJTOWICZ

UCZELNIA: POLITECHNIKA POZNAŃSKA,WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

OPIEKA NAUKOWA: DR HAB. INŻ. ARCH. SŁAWOMIR ROSOLSKI PROF. NADZW. PP

OPINIA JURY

Jury doceniło oryginalne podejście do tematu jednostki mieszkalnej i próbę znalezienia rozwiązań zarazem uniwersalnych, jak i energooszczędnych.

OPIS AUTORSKI (FRAGMENT)

W 2017 roku cały świat obiegły słowa wybitnego naukowca Stephena Hawkinga, który w programie BBC Tomorrow’s World wygłosił tezę, dającą ludzkości 100 lat na opuszczenie Ziemi. Projekt FEDORA ma na celu poruszenie tematyki przyszłości architektury w kontekście ekspansywnych tendencji ludzkości. Głównym założeniem projektu była próba stworzenia koncepcji samodzielnej jednostki mieszkalnej, pozwalającej człowiekowi na życie w każdym zakątku wszechświata.

Konkurs internetowy „Architektury-murator”
Najważniejsze nagrody 2018 Nagrody i zwycięstwa w plebiscytach to dziś dla architektów istotny element autopromocji. Zwykle nie ma znaczenia, czy wyróżnienie naprawdę liczy się w architektonicznym świecie, czy przyznawane jest za liczbę kliknięć w internetowym głosowaniu. Ważne, że informują o nim media. Prezentujemy wyniki najważniejszych konkursów z 2018 roku.
Sydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów Studenci z PPWSZ w Nowym Targu, Olga Filipowska i Tomasz Twaróg, zdobyli trzecią nagrodę w międzynarodowym konkursie. Pływająca urbanistyka - to ich rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Sydney.
Egipskie Miasto Wiedzy Biblioteka Aleksandryjska ogłosiła konkurs na masterplan i projekt koncepcyjny Miasta Wiedzy, które ma powstać w zachodniej części Kairu. Termin rejestracji upływa 15 maja.
Miasto tysiąca pomostów. BudCud zwycięzcą konkursu na rewitalizację zbiornika wodnego w Woroneżu Krakowska pracownia BudCud zdobyła pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie ideowym na opracowanie strategii rewitalizacji zbiornika wodnego w Woroneżu. Zwycięska koncepcja zakłada stworzenie eko-nabrzeża, które stanie się nowym wielofunkcyjnym centrum miasta