Architektura MuratorStudenciProjekt ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie

Projekt ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie

Celem projektu było wykreowanie  przestrzeni nastawionej na działalność kulturalną przeznaczoną dla seniorów. Założenie zakładało powstanie bryły o minimalistycznej formie, dostosowanej do potrzeb osób starszych pod względem funkcjonalnym oraz użytkowym

Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie
Wizualizacja autorka: Karolina Kowal
uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
wydział: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
rok: I rok II stopień
rok rozpoczęcia studiów: 2017
opieka naukowa: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Na lokalizację działki wybrano teren znajdujący się  w Rzeszowie na osiedlu Matysówka. Jest to obszar niedawno przyłączony do miasta, ale posiada wysokie walory krajobrazowe. Budynek rozplanowano na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na panoramę rzeszowską. Okolica charakteryzuje się niskim natężeniem  ruchu samochodowego, dlatego powietrze jest niezanieczyszczone.  Działkę z dala od centrum wybrano w kontraście do dużego skupiska usług śródmieścia oraz aby zwrócić uwagę na tereny, które mogłyby się stać ważnym punktem na mapie turystycznej Rzeszowa.
W założeniach przedprojektowych bryła miała być integralna z otoczeniem ale również charakterystyczna ze względu na funkcję, którą pełni. Postawiono na budynek nie przekraczający dwóch kondygnacji, poprzez wzgląd na istniejące dwukondygnacyjne budynki sąsiednie  oraz aspekt lokalizacji na wzniesieniu . Bryła została podzielona na trzy strefy: sportową, kulturalną oraz kulturalno-gastronomiczną, które łączy oszklony łącznik. Strefa kulturalno-gastronomiczna została wypiętrzona na następną kondygnację, aby stworzyć otwarcie widokowe na panoramę Rzeszowa. Została obrócona względem stron świata oraz pokryta dachem jednospadowym, aby poprawić nasłonecznienie i umieścić na połaci panele fotowoltaiczne. Sala widowiskowa tworzy osobną bryłę a jej wysokość odpowiada dwóm kondygnacjom wraz z pokryciem dachowym i więźbą. Zaproponowano dodatkowe wejście do tej części budynku od strony zachodniej, aby przepływ ludzi podczas większego wydarzenia był płynny. Trzecią część założenia stanowi zaplecze techniczne oraz pomieszczenia sportowo-rekreacyjne. Widok na budynek od frontu ma nawiązywać kształtem do zabudowy domków jednorodzinnych sąsiadujących z działką. Główny ciąg komunikacyjny stanowi hol wraz z częścią wystawową. Zaproponowano całkowite przeszklenie go w celu doświetlenia wnętrza oraz aby nadać lekkości założeniu, które rozplanowano na 1225 m kwadratowych .  Bryłę wykończono jednolitym materiałem. Ściany zostały pokryte płytami falistymi z włókno-cementu w kolorze ciemnoczerwonym aby podkreślić funkcję, którą pełni budynek.

Obiekty Niemożliwe: spotkanie z Jerzym Łątką i Zumtobel Group w Poznaniu Jerzy Łątka opowiadał o potencjale papieru jako materiału budowlanego, odpowiadającego na kryzys ekologiczny i problem (nie)trwałości architektury. W trakcie warsztatów studentki i studenci pracowali pod opieką specjalistów Zumtobel Group nad sposobami projektowania oświetlenia.
KWK Promes. Spotkanie z architektem Robertem Koniecznym w Gdańsku Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej zaprasza na wystawę projektów i wykład Roberta Koniecznego w piątek 18 maja
Bieg „W kasku". Ciąg dalszy akcji „Dziewczyny na politechniki" Już 14 kwietnia w Łodzi i Warszawie odbędzie się pierwszy tegoroczny Bieg  „W kasku”. To najbardziej widowiskowa część akcji promującej ideę podejmowania studiów technicznych przez kobiety
Centrum edukacyjne (Rolex Learning Center) Rolex Learning Center to nowy wielofunkcyjny budynek w kampusie politechniki w Lozannie. Jego ciągła, miękko falująca forma przypomina fragment naturalnego krajobrazu, wyraża otwartość, dynamikę i nowoczesność lozańskiej uczelni. Autor: SANAA