Architektura MuratorStudenciProjektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim

Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim

Wyróżnione prace w ramach zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.

Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim
Autor: Stawarek Rafał

W ubiegłym roku zamiast żywych dyskusji na korytarzach Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej o rozpoczynających się zajęciach informował dźwięk uruchamianego komputera. W przeciwieństwie do zwyczajnych konsultacji zdalne korekty z projektowania architektonicznego miały okazać się niemożliwe do przeprowadzenia. Szybko okazał się, że nowoczesne urządzenia oraz narzędzia komunikacji internetowej, umożliwiły prowadzenie zajęć na tyle efektywnie, aby ich efekt końcowy był porównywalny z zajęciami prowadzonymi w sposób tradycyjny.
Tematyka zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim na pierwszym semestrze studiów magisterskich w roku akademickim 2020/21 dotyczyła dużych obiektów usługowych i użyteczności publicznej związanych z tworzeniem miejsc pracy oraz obsługi użytkowników. Głównym zadaniem projektowym postawionym przed studentami był grupowy projekt założenia urbanistycznego oraz indywidualne opracowanie projektu z wykorzystaniem ustalonych wspólnie założeń dotyczących nowoprojektowanej zabudowy. Do opracowania wskazano zespoły handlowo-usługowy składający się z hotelu, biurowca i centrum handlowego, edukacyjny składający się z centrum badań molekularnych PAN, instytutu architektury oraz klubu studenckiego oraz zespół instytucji miejskich składający się z centrum wystawienniczo-edukacyjnego oraz ośrodka aktywizacji zawodowej. Na lokalizację projektów ustalono kilka charakterystycznych działek w śródmieściu Łodzi, m.in. na terenie Politechniki Łódzkiej, przy ul. Nowomiejskiej, czy w kwartale sąsiadującym z tzw. Nowym Centrum Łodzi. Założeniem zajęć była wielobranżowa integracja koncepcji architektonicznej z udziałem studentów kierunku Budownictwa, wykładowców kierunku Inżynierii Środowiska na wspólnym wydziale. Do pracy wykorzystano technologię BIM (ang. Building Information Modeling), które pozwala na przejrzystą wymianę informacji na temat projektu między zaangażowanymi osobami. Nowe środowisko projektowania, praca grupowa, duża skala projektów oraz wykorzystywanie umiejętności nabywanych w trakcie trwania semestru wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony prowadzących zajęcia oraz studentów. Temu trudnemu zadaniu podołała duża część studentów, z których na wyróżnienie w postaci publikacji zasługują w szczególności prace Agnieszki Hoja, Michała Gąsiorowskiego, Marcela Koguca, Magdaleny Kornat, Mateusza Kowalczyka, Marty Koślagi i Rafała Stawarka.  
Centrum handlowe opracowane przez Agnieszkę Hoja wyróżniono za wrażliwe nawiązaniem do istniejącej zabudowy i umiejętność tworzenia zarówno formy budynku jak i interesujących detali architektonicznych. Hotel Michała Gąsiorowskiego udowodnił, że atrakcyjne wypełnienie miejskiej tkanki zależy od zastosowania właściwych proporcji i wyważonych materiałów elewacyjnych. Biurowiec Marcela Koguca został doceniony za odważne budowanie kompozycji przestrzennej w nowej tkance miejskiej i zastosowanie nowatorskich detali fasadowych. Klub studencki Magdaleny Kornat wyróżniono za umiejętne przełożenie wytycznych urbanistycznych na formę obiektu oraz indywidualną kinetyczną fasadę. Biurowiec Mateusza Kowalczyka zwrócił uwagę oceniających uporządkowaniem formy architektonicznej oraz powściągliwymi detalami elewacyjnymi. Biurowiec Marty Koślagi został doceniony za wrażliwe podejście do materiałów elewacyjnych, a budynek Rafała Stawarka za detal elewacyjny oraz ponadprzeciętną umiejętność przekazu graficznego. Wszyscy wyróżnieni studenci udowodnili, że pomimo młodego wieku posiadają dojrzałość w kreowania odważnych koncepcji architektonicznych, umiejętność pracy w zespole oraz wrażliwość wpisania architektury w istniejący kontekst miejski.
Wszystkim wyróżnionym gorąco gratulujemy! Zespół koordynujący Projektowanie Architektoniczne w Kontekście Śródmiejskim po stronie architektury w składzie: dr inż. arch. Marka Grymin, prof. PŁ, mgr inż. arch. Jacek Ferdzyn, mgr inż. arch. Jacek Grabowski mgr inż. arch. Anita Staszewska-Furmanek, kierownik zespołu dr inż. arch. Tomasz Krotowski.


Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi Ideą projektu jest nawiązanie do tytułowego „liścia” zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park. Prezentujemy projekt Krzysztofa Galanta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.
Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.
Plener rysunkowo-malarski jako subiektywne doświadczanie i zapis rzeczywistości Plener rysunkowo-malarski jest kolejnym etapem kształcenia ogólnoplastycznego. Praktyka plenerowa po pierwszym roku studiów zwiększa ogólną wrażliwość plastyczną studentów i wyostrza ich zmysł obserwacji.
Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne Jak architektura wpływa na nasze życie i czy może zdeterminować podejście do nauki? Odpowiedź na pytanie zawarta w projekcie eksperymentalnej szkoły zlokalizowanej na łódzkim Polesiu.
Adaptacja ruin dawnej fabryki Birnbauma w Łodzi Projekt obejmuje adaptację pozostałości dawnej przędzalni kamgarnu Henryka Birnbauma na budynek mieszkalny z zielonym patiem i parkiem kieszonkowym, pod powierzchnią którego znajdowałby się automatyczny parking dla mieszkańców i użytkowników lokali usługowych na parterze.