Dialog z tradycją Ponidzia

Prezentujemy wyniki konkursu dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, który dotyczył współczesnej interpretacji architektury regionalnej Ponidzia.

laureaci
Laureaci konkursu. Fot. Materiały prasowe

Z inicjatywy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, w ramach partnerstwa z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich oraz porozumienia z Politechniką Świętokrzyską został zorganizowany konkurs architektoniczny dla studentów II i IV roku Wydziału Budownictwa i Architektury z kierunku Architektura. Konkurs podzielony był na 2 kategorie: projekt współczesnego domu wiejskiego – dialog z tradycją Ponidzia – dla studentów II roku oraz projekt siedziby planowanego Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej w Umianowicach dla studentów IV roku. Przedsięwzięcie obejmowało również 4 wyjazdy plenerowe w formie warsztatów terenowych na obszarze parków krajobrazowych Ponidzia, podczas których uczestnicy odwiedzili takie miejscowości jak Pińczów, Wiślica, Busko i Szaniec poznając regionalną zabudowę wykonaną z kamienia pińczowskiego i szanieckiego, a także zabudowę drewnianą. Zobaczyli również miejsca eksploatacji tych surowców oraz produkcję elementów architektonicznych z wapienia pińczowskiego. Wykładowcami prowadzącymi byli: Agnieszka Sempioł – architekt z Politechniki Świętokrzyskiej oraz dr Cezary Jastrzębski – regionalista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Efektem finalnym konkursu była konferencja podsumowująca zorganizowana w czerwcu 2015 roku na Politechnice Świętokrzyskiej, podczas której komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu. (red.)

1 nagroda centrum
I nagroda w konkursie na centrum edukacji przyrodniczej w Umianowicach, projekt: Karolina Gładysz

I Nagroda w konkursie na Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Autorka: Karolina Gładysz, I rok studiów magisterskich

Opis autorski

Ideą projektu było stworzenie obiektu, który swoją bryłą i funkcją wpisze się w lokalne tradycje architektoniczne oraz ekologiczne potrzeby społeczne. W założeniu dominuje funkcja edukacyjna z uwzględnieniem bazy noclegowej oraz zaplecza gastronomicznego. Bryła budynku jest wynikową uwzględnienia istniejącej zabudowy oraz kierunków wyznaczonych przez tory kolejki wąskotorowej. Użycie regionalnych materiałów takich jak wapień pińczowski, gips wpływa na integrację obiektu z regionalną zabudową. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach poprzez swoją lokalizację sprzyja poznawaniu regionu i kształceniu przyrodniczemu.

2 nagroda centrum
II nagroda w konkursie na centrum edukacji przyrodniczej w Umianowicach, projekt: Dagmara Kraj

II Nagroda w konkursie na Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Autorka: Dagmara Kraj, I rok studiów magisterskich

Opis autorski

Inspiracją do zaprojektowania kompleksu budynków CEEiP było zaczerpnięcie z nowoczesnej architektury zwanej „modern barn”. Zastosowanie tego stylu do projektowanych obiektów, pozwala na odpowiednie wpisanie kompleksu we wskazanym terenie. Wyznacznikiem do umiejscowienia zespołu budynków byty tory kolejki wąskotorowej, przebiegające przez obszar opracowania. Ze względów bezpieczeństwa, część parkingową zaproponowano przed przejazdem kolejki, łącząc dzielone powierzchnie za pomocą kładek pieszych. Zespół budynków, podzielonych na sektory, umiejscowiono w północno-zachodniej części działki. W skład zespołu obiektów wchodzą: część hotelowa, przeznaczona dla odwiedzających wraz z zapleczem gastronomicznym, część hotelowa dla pracowników/ naukowców w połączeniu z funkcją administracyjną oraz sektor pomieszczeń laboratoryjnych. Kompleks uzupełnia wiata grillowa centrum części rekreacyjno-rozrywkowej wraz z placem zabaw. Przewidziano również stajnie z wybiegiem, „minizoo” i pomieszczenia gospodarcze.

3 nagroda centrum
III nagroda w konkursie na centrum edukacji przyrodniczej w Umianowicach, projekt: Jakub Piórecki

III Nagroda w konkursie na Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Autor: Jakub Piórecki, II rok studiów magisterskich

Opis autorski (fragment)

Rozpoczynając pracę nad projektem od analizy, zarówno obszaru objętego opracowaniem jak i kontekstu, uwzględniając, że zagadnie projektowe dotyczy CEEiP, poszukiwałem relacji projektowanego budynku z przyrodą. Moją uwagę zwróciła znajdująca się obok rzeka oraz jej starorzecze. Analizując kształt, nadany przez naturę podjąłem próbę uzyskania podobnego charakteru projektowanej zabudowy. Elementem zespalającym bryłę z otoczeniem stał się tor kolejowy, przebiegający przez działkę, po którym porusza się ciuchcia Express Ponidzia. Projektowany budynek stał się kolejnym ważnym punktem na trasie kolejki. Tor stał się rzeką a budynek efektem działalności rzeźbotwórczej rzeki.

1 nagroda dom
I nagroda w konkursie na współczesny dom wiejski, projekt: Lidia Jańczy

I Nagroda w konkursie na współczesny dom wiejski

Autorka: Lidia Jańczy, II rok studiów inżynierskich

Opis autorski

Projekt przedstawia koncepcję domu wiejskiego na terenie Ponidzia. Założenie architektoniczne opiera się na idei wpisania budynku mieszkalnego częściowo w ziemię, mając na celu integrację zabudowy z otaczającym krajobrazem. Dom zlokalizowany jest na jednej z największych plantacji lawendy w Winiarach Dolnych k. Nowego Korczyna. Dom jest oazą spokoju i ciszy, jego kształt nawiązuje do delikatnie falujących i przeplatających się pól na tym terenie. Dach oraz najbliższe otoczenie pokrywają krzewy lawendy, a do budowy użyto rodzimych surowców, jak bloki wapienia pińczowskiego, drewno z pobliskich lasów. Dom zaprojektowano z myślą o dużej rodzinie, projektując duże przeszklenia, pozwalające swobodnie kształtować przestrzeń integracji rodziny, a także umożliwiając swobodne aranżowanie strefy nocnej.

2 nagroda dom
II nagroda w konkursie na współczesny dom wiejski, projekt: Karolina Ciba

II Nagroda w konkursie na współczesny dom wiejski

Autor: Karolina Ciba, II rok studiów inżynierskich

Opis autorski

Projekt przedstawia koncepcję jednorodzinnego domu, zlokalizowanego na jednym z leśnych zboczy w powiecie pińczowskim. Bazuje na trzech przenikających się prostopadłościanach, wywołując efekt budynku „wspinającego się” na wzgórze. Przeszklenie elewacji pozwoliło na integrację wnętrza z otaczającym go krajobrazem, niejako zapraszając zieleń leśną do środka. Dom zaprojektowano dla rodziny 2+1. Na parterze zaproponowano miejsce integracji kuchnię, jadalnię, powyżej salon. Na najwyższej kondygnacji zaplanowano strefę nocną. Materiał użyty do budowy stanowią drewniane bale.

3 nagroda dom
III nagroda w konkursie na współczesny dom wiejski, projekt: Sylwia Sojka

III Nagroda w konkursie na współczesny dom wiejski

Autor: Sylwia Sojka, III rok studiów inżynierskich

Opis autorski (fragment)

Doceniając wyjątkowe walory Ponidzia, zaproponowałam prosty w założeniu układ przestrzenny, inspirowany formą i charakterem obiektów, funkcjonujących w regionie przez dziesiątki lat, o modelu wypracowanym przez pokolenia. W ramach dialogu z tradycją w projekcie, zlokalizowanym we wsi Hajdaszek, wykorzystano elementy architektury regionu, takie jak: drewno, cegła, dwuspadowy dach, rytmiczny układ nieparzystych okien, lokalizacja wejścia do domu na dłuższej elewacji oraz rzut budynku na prostokącie. Nowoczesnego charakteru nadają elewacji przeszklenia połączone z tradycyjnymi elementami dekoracyjnymi w postaci drewnianych okiennic, nietypowy układ przeszkleń, łącznik między garażem a domem oraz wprowadzenie zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych żaluzji.

wyroznienie dom
Wyróżnienie w konkursie na współczesny dom wiejski, projekt: Maciej Wachowicz
Tagi:
Autor: (Red.)
Workcamp w Łodzi: studentki i studenci remontują dla dzieci W tegorocznej edycji wolontariusze z łódzkiego oddziału KMK PZITB odnawiają Centrum Wsparcia dla Dzieci i Rodzin
Mieszkamy na wodzie – wystawa studentów Politechniki Wrocławskiej W galerii Dizajn BWA Wrocław można oglądać różne koncepcje pływających domów, które podczas zajęć z projektowania architektonicznego przygotowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Parawanowiec. Architektura dla polskiego plażowicza Projekt stypendystek Fundacji im. Stefana Kuryłowicza został zaprezentowany na tegorocznych Gdynia Design Days.
Urban Summer School - Lublin, Warszawa, Szumin W dniach 26.08.2018 – 8.09.2018 Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza na letnie warsztaty, poświęcone realizacjom Oskara i Zofii Hansenów. Zgłoszenia można przesyłać do 7 maja.
Projekty studenckie – SARP Wrocław Dyplom Roku 2018 Prezentujemy wyniki konkursu SARP Wrocław Dyplom Roku 2018 dla absolwentów WA PWr, który organizuje wrocławski oddział SARP we współpracy z Politechniką Wrocławską.
Projekty studenckie – In’n’out village Prezentujemy realizację projektu studentów Politechniki Warszawskiej, który zwyciężył w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kompleksu przedszkolnego Liangmeng w Pu’an w Chinach.