Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieI miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi

I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi

Koncepcja studentów Politechniki Śląskiej pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Szymona Opani PŚ zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi.

I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi
Ujęcie całości założenia z lotu ptaka.
Autorzy:
Michał Gałuszka, Agata Goleśna, Julia Nikodem,  Patryk Prychodko
Uczelnia: Politechnika Śląska
Nazwa wydziału: Wydział Architektury
Rok studiów: III rok
Rok rozpoczęcia studiów: 2018
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Szymon Opania PŚ


Idea
Inspiracją do kreowania przestrzeni obszaru opracowania jest popularna aktywność w Złotoryi - płukanie złota. Rozrzucone swobodnie kawałki złota w wodzie, możemy utożsamić z  umieszczonymi przestrzeniami zielonymi na nawierzchni utwardzonej. Główną ideą całości założenia jest stworzenie koncepcji placu, którego użytkownicy będą czuli się w pełni swobodnie, bez konieczności pokonywania barier, takich jak różnice terenu, krawężniki, wzmożony ciąg komunikacji kołowej czy notoryczne przegrzanie słoneczne. W myśl idei projektowania uniwersalnego, każdy użytkownik bez względu na kondycję fizyczną, będzie w stanie skorzystać ze wszystkich stref nowego placu. Jednym z charakterystycznych punktów widokowych w mieście jest baszta, podkreślająca historyczność regionu, dlatego w projekcie stworzyliśmy kilka osi widokowych otwierających się na ten obiekt. Ważną decyzją w projekcie jest zmiana parkingu dla samochodów w ciąg komunikacyjny będący woonerfem, który jest podkreślony szpalerem drzew. Odpowiadają one przede wszystkim za utrzymanie dogodnych temperatur w upalne dni oraz podtrzymanie ciągłości zieleni w mieście.


Układ funkcjonalno - przestrzenny
Teren opracowania został podzielony na charakterystyczne strefy funkcjonalne. Projekt zakłada zwiększenie obszaru przy strefie wejściowej do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, przystanku i baszcie poprzez przesunięcie głównego ciągu komunikacji kołowej w stronę placu.  Strefy te z racji na swoją rangę są kształtowane w  uporządkowany sposób. Nowy plac, ze względu na swój układ i rekreacyjną funkcję przyjmuje formę organiczną. Obie te przestrzenie łączy woonerf ,  w kontrze do stanu obecnego parkingu, który dzieli plac na kilka mniejszych przestrzeni. W projekcie wyróżnione zostały strefa baszty , przystanku, woonerf, przedpole ośrodka kultury oraz strefa spotkań i rekreacji na placu głównym, którego użytkownicy mają do dyspozycji 500m2 powierzchni utwardzonej.I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej w konkursie na opracowanie placu Władysława Reymonta w Złotoryi
Zagospodarowanie terenu z grafiką nawierzchni, schematy uzasadniające koncepcję – wizualizacja z lotu ptaka.

Komunikacja
Wszystkie ciągi piesze są poprowadzone tak, aby z każdego miejsca na placu była możliwość podążania w interesującym użytkowników kierunku, bez możliwości pójścia na skróty. Plac Reymonta jest punktem centralnym, w którym wszystkie ciągi krzyżują się. Możliwość przejazdu przez autobusy i straż pożarną odbywa się przy użyciu strefy woonerfu z zachowaniem obecnych kierunków jazdy.


Bufor zieleni
Całość placu, została zabezpieczona przewyższającym buforem zieleni, który izoluje użytkowników placu od hałasu i zanieczyszczeń wynikających z poruszania się po rondzie. Proponujemy zróżnicowaną zieleń, która będzie filtrować powietrze oraz zmniejszy poziom zanieczyszczenia terenu w pobliżu placu. Przewyższenie gruntu w połączeniu z nasadzeniami od strony południowej spowoduje wyciszenie tego miejsca oraz wytworzenie korzystnego cienia w upalne dni.

Nowa hipsometria
Różnice poziomu w terenie, są obecnie najbardziej uciążliwą barierą architektoniczną na obszarze opracowania. Projekt zakłada wyrównanie poziomu posadzki od początku granic terenu przy ZOKiR, aż po obrys schodów kaskadowych z zachowaniem minimalnych spadków terenu umożliwiających spływ wód opadowych do terenów zielonych i niecek retencyjnych. Dzięki temu, zrezygnujemy z jakichkolwiek przewyższeń, krawężników i podziałów nawierzchni pod względem wagi. Wydobyty grunt zostanie wykorzystany na uformowanie buforu zieleni izolującego przestrzeń placu od ruchu samochodowego przy złotoryjskim rondzie. Dodatkowo po stronie placu zostaną w niego wbudowane ławki kaskadowe skierowane w stronę baszty i całości założenia.


Autor: Patryk Prychodko Patryk Prychodko

Przewodniczący Koła Naukowego LAB60+ skupiającego się na zagadnieniach projektowania uniwersalnego i dostępnego. Uczestnik projektów badawczych z cyklu PBL, warsztatów i eventów branżowych. Cenię sobie dobrą organizację oraz współprace w zespołach. Uwielbiam poznawać architekturę podczas podróży.

Modele struktury Gliwic Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na otwarcie nowej wystawy „Modele struktury miasta Gliwic” oraz prezentację makiet i modeli 3D w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. To kolejna okazja, by poznać możliwości twórczego mapowania informacji przestrzennej o miastach.
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Tree house 2021 Anna Piątek, Piotr Gajdka i Mikołaj Kociołek zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na zaprojektowanie domku na drzewie Tree house 2021. Projekt jest nie tylko spełnieniem dziecięcych marzeń, lecz także odpowiedzią na bieżące problemy, z którymi mierzy się ludzkość.
Dom Kobiet w Senegalu Projekt Weroniki Piotrowskiej, Agnieszki Laski, Victori Gnot, Roksany Gleizner, Magdaleny Banasik powstał w ramach  konkursu  – Kaira Looro 2021 - Dom Kobiet. Wyzwaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich.    
Teatr światła - zwycięski projekt studentów z Polski w konkursie International VELUX Award 2020 Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźli się w gronie laureatów regionalnych  konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt Teatr światła zwyciężył w kategorii Badania nad światłem naturalnym w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód.
Studenci projektują wschodnie wybrzeże jeziora Paprocańskiego w Tychach Prezentujemy projekt zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach. Monada - praca Piotra Gajdki i Krzysztofa Hendela zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez miasto Tychy.  
Projekt zespołu opieki 65+ Natalia Graba oraz Zuzanna Jóźwiak, studentki  Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zostały laureatkami konkursu semestralnego dla Wektor Inwestycje, którego przedmiotem opracowania był wielofunkcyjny obiekt dla grupy wiekowej 65+.