Architektura MuratorStudenciProjekty studenckieSENIORTRIADA zespół opieki dla grupy +65

SENIORTRIADA zespół opieki dla grupy +65

Studenci Politechniki Śląskiej Paulina Zych i Dominik Kowalski zostali laureatami konkursu Wienerberger - zastosowanie ceramiki w projekcie semestralnym. Zaprojektowali zespół opieki dla grupy +65, a w nim ażurową ścianę ceramiczną oraz wertykalne elementy przesłon elewacyjnych.

SENIORTRIADA zespół opieki dla grupy +65
SENIORTRIADA, zespół opieki dla grupy +65
Autorzy:
Paulina Zych, Dominik Kowalski
Nazwa uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział: Wydział Architektury
Rok studiów: Rok 3, sem.6
Rok akademicki: 2020/21
Rok rozpoczęcia studiów: 2018
Opieka naukowa: dr inż. arch. Krzysztof Kozak

Koncepcja obiektu dla grupy wiekowej +65 zakłada połączenie 3 funkcji: części leczniczo-rehabilitacyjnej, usługowej oraz mieszkalnej na pobyt czasowy lub stały. Pomysłem na bryłę budynku było nawiązanie do pobliskiego obiektu Wine Bar Lofty, skąd zaczerpnięto pomysł zarówno na materiał elewacji jak i na bryłę budynku, która wynika z jasnego podziału geometrycznego tego obiektu. Koncepcja projektu zakłada spięcie 3 wież długim parterem, dzięki czemu powstał czytelny podział na funkcje budynku. Na poziomie -1 zaprojektowano podziemny parking. Część leczniczo-rehabilitacyjna oraz usługowa znajduję się na parterze budynku. Natomiast część mieszkalną umieszczono w 3 wieżach budynku. Dodatkowo na poziomie +1 powstał długi, aktywny taras dla mieszkańców oraz gości, który jest uniesieniem obecnego zielonego terenu. Zwiększenie miejsca zewnętrznego tarasu kosztem kubatury budynku jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ przestrzeń wydaje się bardziej dostępna, a nie zamknięta i zabudowana. Elewacja trzech charakterystycznych brył została zaprojektowana w formie pionowych, przesuwnych przesłon ceramicznych. Drugim najważniejszym miejscem wykorzystania elementów ceramicznych jest ściana ażurowa oddzielająca wizualnie aktywny, zielony taras nad częścią parterową. Ideą formowania ściany jest wyciąganie poszczególnych elementów, tak aby stworzyć strukturę przezierną. Faktura cegły jest naturalna, a wprowadzony ornament to wytłoczona mozaika.

Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+ Tematem pracy semestralnej studentów 3 roku Politechniki Śląskiej było zaprojektwoanie obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla grupy wiekowej 65+, na działce zlokalizowanej w centrum Gliwic. Głównym celem projektu Magdaleny Borowieckiej i Kamila Bryłki było stworzenie wygodnego i przyjaznego miejsca przyszłym mieszkańcom, z jednoczesnym zachowaniem klimatu i charakteru otoczenia.
SENIORity, zespół opieki dla grupy +65 Studentki Politechniki Śląskiej Paulina Jeziorska i Oliwia Kapczyńska zostały laureatkami konkursu - Koncepcja architektoniczna obiektu wielofunkcyjnego dla grupy wiekowej +65.
Projektowanie obiektów z funkcją opieki dla osób z demencją Projekt skupia się na diagnozie przestrzennej i określeniu priorytetowych wytycznych projektowych dla obiektów opieki zdrowotnej i długoterminowej przeznaczonych dla osób z chorobami otępiennymi. Problem ten jest narastającym zjawiskiem nie tylko wśród osób starszych, a rozwiązania przestrzenne są uznanym czynnikiem mogącym wspierać jakość opieki nad chorymi i ich funkcjonowanie
Innowacyjne metody analizy miasta - Modele struktury miasta Zabrze Wystawa Modele struktury miasta Zabrze - Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej została zrealizowana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w ramach zajęć projektowych i przedstawia strukturę miasta Zabrze w innowacyjny sposób.
Modele struktury miasta Zabrze Modele fizyczne, cyfrowe oraz modele rozszerzonej rzeczywistości wybranych przestrzeni publicznych Zabrza według studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Multi Comfort Student Contest 2019: studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami międzynarodowego konkursu Spośród 2200 kandydatów z całego świata projekt „Co.Living” Anny Toborek i Joanny Machery otrzymał 1. miejsce w konkursie Saint-Gobain w Mediolanie