Architektura MuratorStudenciReaktywator. Nowa przestrzeń społeczno-usługowa z kooperatywą mieszkaniową we Wrocławiu

Reaktywator. Nowa przestrzeń społeczno-usługowa z kooperatywą mieszkaniową we Wrocławiu

Wielofunkcyjna zabudowa, która reaktywuje i porządkuje, kształtuje silny ośrodek aktywności lokalnej, wydobywa unikatowy charakter i potencjał osiedla, nie rezygnując przy tym z nowych jednostek mieszkalnych, potrzeb partycypacyjnych mieszkańców oraz możliwych przekształceń założenia w przyszłości

Reaktywator
Widok na wieżę kościelną z tarasu na platformie. Tytuł projektu: Reaktywator. Nowa przestrzeń społeczno-usługowa z kooperatywą mieszkaniową na Osiedlu Brochów we Wrocławiu.   Autor: inż. arch. Zuzanna Trela   Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak   Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska   Nazwa Wydziału: Wydział Architektury   Rok studiów: IV Projekt dyplomowy inżynierski

REAKTYWACJA

Na Brochowie postępuje gwałtowna, wymykająca się spod kontroli suburbanizacja. Osiedle jest monofunkcyjne, z przeważającą funkcją mieszkalną, nie posiada silnego lokalnego ośrodka koncentrującego życie społeczno-kulturalne mieszkańców i wystarczającego zaplecza usługowego. Zabytkowe, atrakcyjne obiekty nie są należycie eksponowane na tle chaotycznej współczesnej zabudowy. Projekt Reaktywator stanowi próbę zaradzenia tym problemom łącząc nową, osiedlową przestrzeń społeczno-usługową wraz z wielorodzinnymi kooperatywami mieszkaniowymi. Działka pod to wielofunkcyjne założenie położona jest w historycznym centrum Osiedla Brochów, w kwartale ulic Semaforowej, Afgańskiej, Pakistańskiej i Wietnamskiej. Projekt zakłada „reaktywację” centralnej części Brochowa poprzez ukształtowanie struktury zapewniającej: wartościowe tereny użytku publicznego, odpowiednią ilość nowych jednostek mieszkalnych, równowagę pomiędzy przestrzeniami publicznymi a prywatnymi oraz atrakcyjną architekturę stanowiącą nowy charakterystyczny punkt na mapie historycznego centrum osiedla. Projektowany kwartał zabudowy stanowi alternatywny model inwestycji mieszkaniowej z usługami, powstający w oparciu o procesy partycypacyjne i elastyczny na zmiany w przyszłości (idea tzw. budynku otwartego). Kształt zabudowy jest nowoczesny i odważny, jednak bardzo mocno osadzony w kontekście.

Reaktywator
Schematy koncepcyjne projektu, strefy dostępności oraz perspektywy rozwoju założenia

REAKTYWATOR

Istotą projektu jest wprowadzenie platformy, która uniezależnia konstrukcyjnie i funkcjonalnie dwie strefy - usługową i mieszkalną. Zdublowane wnętrza urbanistyczne umożliwiają stworzenie reprezentacyjnej strefy pod platformą dla życia publicznego, otoczonej szklanymi, obłymi pawilonami usługowo-społecznymi oraz intymnej, kameralnej przestrzeni nad platformą dla życia mieszkańców kooperatyw. Pod platformę zaplanowano konstrukcję słupową wzmocnioną klatkami schodowymi. Tym sposobem zaprojektowano adaptowalną strukturę, bardzo elastyczną przestrzeń, która umożliwi zmiany funkcjonalne w przyszłości. Na osi głównej założenia zaplanowano dwa ważne place: centralny amfiteatr oraz strefę targową. Na platformie zaprojektowano trzy bloki mieszkalne, do których wchodzi się poprzez pionowe klatki schodowe a następnie przez galerie ulokowane od strony ulic. Poprzez rozbicie obwodowej zabudowy mieszkalnej na trzy części uzyskano kadr na wieżę kościoła i wieżę ciśnień. W platformie wycięto dwa okręgi, pozwalając na swobodny rozrost zieleni wysokiej oraz kontakt świata publicznego i prywatnego. Ważne dla koncepcji są przestrzenie „pomiędzy” światem publicznym a prywatnym. „Reaktywator” składa się bowiem z przestrzeni publicznych – całkowicie dostępnych dla każdego (amfiteatr, bazar, dyskont handlowy, klub osiedlowy, strefa kreatywna, strefa inicjatyw społecznych, tereny rekreacyjne, pawilon biurowy, strefa piękna), przestrzeni półpublicznych – dostępnych dla każdego, ale w konkretnych godzinach otwarcia (np. taras widokowy, siłownia sąsiedzka, place zabaw, ogrody na platformie), przestrzeni półprywatnych – pomieszczeń dostępnych tylko dla mieszkańców kooperatyw (świetlice, tarasy wspólnotowe) oraz przestrzeni prywatnych - przeznaczonych tylko dla właściciela (mieszkania).

Reaktywator
Widok na amfiteatr wśród pawilonów usługowo-społecznych

PROGRAMOWANIE KOOPERATYW I PARTYCYPACJA

Dla Reaktywatora opracowano proces, w którym każda z siedmiu kooperatyw może dopasować do swoich wymagań oraz potrzeb: ilość i rozmiar mieszkań, aranżację przestrzeni wspólnych (świetlicę, tarasy, strefy komunikacji) oraz niektóre elementy wykończeniowe. Przyszli mieszkańcy kooperatywy samodzielnie kształtują bryłę mieszkalną na bazie proponowanej siatki modularnej, decydują o rozmiarze (od 35 m2 do 130 m2), lokalizacji i kształcie swojego mieszkania, wybierając spośród dostępnych typologii i wariantów (możliwość łączenia mieszkań).

Autor: Zuzanna Trela
Next Wave Habitat - międzynarodowe warsztaty architektoniczno-urbanistyczne Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty architektoniczno-urbanistyczne Next Wave Habitat, które odbędą się 2-5 listopada 2021 we Wrocławiu. Gościem specjalnym będzie prof. Keesa Christiaanse. Wydarzenie organizwowane jest przez Koło Naukowe Habitat Now z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Dom Kobiet w Senegalu Projekt Weroniki Piotrowskiej, Agnieszki Laski, Victori Gnot, Roksany Gleizner, Magdaleny Banasik powstał w ramach  konkursu  – Kaira Looro 2021 - Dom Kobiet. Wyzwaniem tegorocznej edycji było zaprojektowanie domu dla kobiet, który ma na celu promowanie równości płci jako kluczowego czynnika w rozwoju obszarów wiejskich.    
Sun school we Wrocławiu Ideą projektu jest słońce, znane nam z dziecięcych rysunków. Duży środek i odchodzące od niego promienie. W każdym z nich znalazło się miejsce dla innej funkcji – administracji, bloku sportowego, oddziału dzieci młodszych. Z rozwinięcia prostego układu  powstało słońce napędzane słońcem, gospodarujące wodą deszczową i otoczone terenami zielonymi, osłoniętymi od wiatru.
Koncepcja szkoły podstawowej jako przykład obiektu, który buduje świadomość ekologiczną od najmłodszych lat Głównym założeniem naszego projektu było stworzenie obiektu proekologicznego o prostym układzie funkcjonalnym, który poprzez atrium otwiera się na sąsiednią działkę. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na budowanie świadomości ekologicznej w uczniach od najmłodszych lat.
Koło Naukowe InStructA na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Koło Naukowe InStructA od kilkunastu lat realizuje i bada różnorodne instalacje tymczasowe. Zmieniają się ludzie, podejmowane tematy, ale zawsze dążymy do realizacji powstałych konceptów. Ostatnią z inicjatyw jest poszukiwanie struktur, które zapewniałyby tani i szybki montaż przy możliwości wielokrotnego wykorzystania i łatwego przechowywania tymczasowego obiektu.
Rekonstrukcja średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II we Wrocławiu Celem projektu była rekonstrukcja nieistniejącej już średniowiecznej Bramy Mikołajskiej II wchodzącej w skład Fortyfikacji Miejskich Wrocławia. Rekonstrukcja w postaci cyfrowego modelu 3D obejmuje 3 główne fazy rozwoju bramy na przestrzeni wieków.