Projekt koncepcyjny

Regionalne Centrum Spotkań Diabetyków w Bydgoszczy

2024-04-10 12:21

Czy poprzez architekturę można zwrócić uwagę na problem społeczny, jakim stała się cukrzyca w Polsce? Projekt koncepcyjny Agnieszki Myk z Politechniki Bydgoskiej ma pokazać wielopłaszczyznowe podejście do tematu choroby oraz interdyscyplinarne traktowanie architektury.

Diabetyków będzie przybywać

Cukrzyca jest chorobą, która dotyka w Polsce blisko 3 mln osób (z tego ok. 500 tys. jest nieświadomych swojej choroby). Dane szacunkowe wykazują, że liczba zachorowań, w najbliższych latach będzie rosnąć. W związku z tym należy podejmować działania, które wpłyną na polepszenie jakości życia diabetyków oraz przyczynią się do szerzenia wiedzy na temat choroby, która stała się problemem społecznym. Diabetycy w codziennym życiu borykają się z wieloma trudnościami, potrzebują wsparcia specjalistów oraz stałej opieki medycznej. Niestety w Polsce zauważalny jest brak przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz integracji pomiędzy cukrzykami, brakuje także miejsc do prowadzenia szkoleń tematycznych. Dlatego praca dyplomowa magisterska ma przedstawiać obiekt o funkcji jaka odpowiadałaby na potrzeby diabetyków.

Podczas pracy nad projektem wykonano wiele badań przedprojektowych, które pozwoliły wyznaczyć wytyczne do dalszej pracy nad koncepcją. Wykonano ankietę wśród diabetyków, określono liczbę regionalnych ośrodków, które powinny powstać w Polsce oraz kontaktowano się z organizacjami zajmującymi się tematyką cukrzycy. Ponadto autorka czerpała z własnych doświadczeń, jako osoby chorującej na cukrzycę.

Działka wybrana pod projektowane założenie znajduje się na obrzeżach Bydgoszczy, jest dobrze skomunikowana zarówno z centrum miasta jak i z okolicznymi miejscowościami. Dodatkowo posiada duże różnice w ukształtowaniu terenu oraz jest częściowo zadrzewiona, przez co jej zagospodarowanie z poszanowaniem stanu istniejącego stanowiło wyzwanie projektowe.

We wschodniej części zaprojektowano budynek Regionalnego Centrum Spotkań Diabetyków, który jest połączony za pomocą łącznika z parkingiem wkomponowanym w istniejące ukształtowanie terenu. Przed budynkiem znajduje się duży plac, a także wiele zielonych stref zachęcających do odpoczynku i prowadzenia rozmów. Natomiast zachodnia część działki to przestrzeń rekreacyjno-parkowa, w której znajdują się liczne ścieżki spacerowe z ławkami, a także strefy rekreacji, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Komunikację samochodową na działce ograniczono do minimum, a usunięciu uległy tylko nieliczne drzewa, uzupełnione nowymi nasadzeniami.

Budynek został zaprojektowany na planie zbliżonym do okręgu co stanowi nawiązanie do symbolu cukrzycy (niebieskie kółko). Kształt obiektu ułatwia także budowanie wspólnoty oraz zachęca do prowadzenia rozmów. Elewacje budynku pokrywają dwa rzędy ozdobnych lameli, które wprowadzają światłocień do wnętrza obiektu jak i wpływają na dynamizm bryły budynku. Dach pokryty jest roślinnością, co dodatkowo uwidacznia poszanowanie zieleni w projektowanym założeniu.

Na parterze budynku znajduje się strefa wejścia z punktem informacji, szatnią oraz kawiarnią, jest tam także sklepik. W części medycznej znajdują się gabinety specjalistów – diabetologa, dietetyka, psychologa, pielęgniarki oraz edukatora cukrzycowego, laboratorium oraz zaplecze medyczne. Na piętrze wyznaczono strefę administracyjną przeznaczoną pod działalność wybranej fundacji, strefę szkoleniową z salami edukacyjnymi oraz strefę sportową z siłownią, małą salą do ćwiczeń i zapleczem szatniowym. Zarówno na parterze jak i na piętrze obiektu zostało wydzielonych wiele przestrzeni zachęcających do odpoczynku, prowadzenia rozmów czy wymiany doświadczeń z innymi diabetykami.

Projekt ma zwrócić uwagę społeczeństwa na cukrzycę, zachęcić do wykonywania okresowych badań poziomu cukru we krwi, poprzez ciekawą formę architektoniczną stanowić atrakcyjne miejsce spotkań, a także dawać wsparcie diabetykom.

Autor: mgr inż. arch. Agnieszka Myk
Nazwa uczelni:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Rok studiów: V
Rok rozpoczęcia studiów: 2018
Opieka naukowa: dr inż. arch. Piotr Brzeziński