Architektura MuratorStudenciRewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Poznaliśmy wyniki konkursu studenckiego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów w Gdańsku. Główną nagrodę przyznano za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei na segmenty korespondujące z istniejącymi obiektami historycznymi.

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku
Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku, fragment zwycięskiej pracy

30 czerwca ogłoszono wyniki konkursu dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej organizowany przez uczelnię we współpracy z urzędem miasta. W tym roku uczestnicy musieli się zmierzyć z zagospodarowaniem fragmentu Wrzeszcza, proponując rewitalizację ulicy Partyzantów. Naszym studentom udało się przygotować szereg projektów reprezentujących wysoki poziom rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla tego obszaru. Zwycięska praca wyróżnia się ciekawym układem urbanistycznym i wyważoną kompozycją obydwu pierzei ul. Partyzantów – uzasadnia wybór prof. Antoni Taraszkiewicz, przewodniczący sądu konkursowego. Na uwagę zasługuje rozwiązanie dotyczące placu usytuowanego u zbiegu ulic Partyzantów i Sosnowej, a także dbałość o ochronę istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych jej elementów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy terenami otwartymi a zabudowanymi. Autorom pracy udało się również dopasować architekturę projektowanych budynków do skali i charakteru dzielnicy, a także przedstawić szereg interesujących rozwiązań funkcjonalnych – dodaje.

Laureaci konkursu na rewitalizację rejonu ul. Partyzantów

Po dokonaniu przeglądu prac i dyskusji sąd konkursowy postanowił przyznać  pięć równorzędnych wyróżnień  i trzy nagrody:

I nagrodę, w wysokości 7000 zł, otrzymali autorzy pracy o nr A 13 (nr identyfikacyjny 160388) za prawidłowe rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, w tym:
• podkreślenie wysokim przejściem bramnym z akcentem wysokościowym w proponowanej nowej zabudowie osi ulicy Sosnowej w kierunku dworca PKP Gdańsk-Wrzeszcz,
• zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową,
• podzielenie proponowanych pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną,
• funkcjonalne rozwiązania na kilku kondygnacjach obiektu sportowego.
Na dodatkową uwagę zasłużyły propozycje:
• ograniczenia ruchu na al. Grunwaldzkiej do północnej jezdni za tzw. Wysepką,
• miejscowe uzupełnienia tkanki dzielnicy.

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

II nagrodę, w wysokości 5000 zł, otrzymali autorzy pracy nr A9 (nr identyfikacyjny 027077)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

III nagrodę - 3000 zł, otrzymali autorzy pracy nr A10 (nr identyfikacyjny 235200)


Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Pięć koncepcji otrzymało wyróżnienie (w wysokości  1000 zł):

Autorzy pracy nr A 4 (numer identyfikacyjny 700243)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Autorzy pracy nr A 6 (numer identyfikacyjny 041416)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Autorzy pracy nr A 21 (numer identyfikacyjny 121441)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Autorzy pracy nr A 22 (numer identyfikacyjny 022715)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

Autorzy pracy nr A 24 (numer identyfikacyjny 152111)

Rewitalizacja ulicy Partyzantów w Gdańsku

W składzie sądu konkursowego zasiedli:

prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, przewodniczący sądu)
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA PG)
dr inż. arch. Tomasz Szymański (WA PG)
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Biuro Architekta Miasta)
mgr. inż. arch. Bogusław Rutecki (Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska)
mgr. inż. arch. Piotr Smolnicki (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny i GZDIZ, sędzia referent)

Zadanie konkursowe składało się z czterech bloków: przeprowadzenie analizy komunikacyjnej pod kątem przeorganizowania ruchu kołowego w dzielnicy, przekształcenie przestrzeni ul. Partyzantów w woonerf, zagospodarowanie działki, będącej własnością miasta, położonej na rogu ul. Partyzantów i ul. Sosnowej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed historycznym budynkiem straży pożarnej.

Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego: wyniki konkursu dla studentów architektury Politechniki Śląskiej
Piwnice Pałacu Kazimierzowskiego: wyniki konkursu dla studentów architektury Politechniki Śląskiej Prezentujemy wyniki konkursu na projekt rewitalizacji zabytkowych piwnic Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie wraz z komentarzami pomysłodawczyni, prof. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak, oraz przewodniczącego jury Michała Krasuckiego, stołecznego konserwatora zabytków.
Autor: (Red.)
Architektura Betonowa 2022: kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu Poznaliśmy wyniki 23. edycji konkursu Architektura Betonowa na najlepszą pracę dyplomową, w której wykorzystano beton. Wśród laureatów absolwenci wydziałów architektury Politechniki Śląskiej, Warszawskiej i Krakowskiej.
Architecture Student Contest 2022: międzynarodowe pomysły dla warszawskiej Pragi Prezentujemy wyniki tegorocznej edycji Architecture Student Contest. Po raz pierwszy w historii uczestnicy musieli się zmierzyć z przestrzenią usytuowaną w Polsce, a konkretnie na warszawskiej Pradze. Wśród zwycięzców są reprezentanci Politechniki Śląskiej.
Roca One Day Design Challenge: IV edycja konkursu dla młodych architektów Już 15 października powraca międzynarodowy konkurs dla młodych zdolnych projektantów. Tegoroczna odsłona „Roca One Day Design Challenge” po raz kolejny odbędzie się w formule on-line. Zadaniem uczestników będzie stworzenie oryginalnych i innowacyjnych produktów związanych z przestrzenią łazienkową w ciągu zaledwie jednego dnia. Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 2100 euro.
Wyniki konkursu studenckiego na zagospodarowanie rynku w Kazimierzu Biskupim Politechnika Poznańska we współpracy z gminą Kazimierz Biskupi zorganizowała konkurs dla studentów wydziału architektury na zagospodarowanie rynku i terenów wokół zbiornika w Kozarzewku. Wyniki mają zostać wykorzystane przy pracach związanych z modernizacją tych przestrzeni.
Konkurs Drewno w Architekturze 2022: kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ogłasza czwartą edycję konkursu na najlepsze projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna. W konkursie tradycyjnie przewidziano nagrody zarówno dla autorów, jak i promotorów prac.
Tereny przy Roosevelta w Poznaniu: konkurs studencki Miasto Poznań zaprasza do udziału w konkursie studenckim na zagospodarowania terenów przy ulicy Roosevelta. Pula nagród wynosi 20 tys. zł.