Workcamp w Łodzi: od 2015 roku studenci i studentki remontują placówki pożytku publicznego

i

Autor: Archiwum Architektury

Workcamp w Łodzi: studentki i studenci remontują dla dzieci

2019-07-30 18:06

W tegorocznej edycji wolontariusze z łódzkiego oddziału KMK PZITB odnawiają Centrum Wsparcia dla Dzieci i Rodzin

Worklab integruje i aktywizuje pokolenia inżynierów/ek budownictwa. Projekt został zainicjowany przez oddział warszawski Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Od 2015 roku prowadzony jest także na terenie Łodzi przez oddział łodzki. Dzięki wolontariackiej pracy studentek i studentów Politechniki Łódzkiej udało się dotychczas wyremontować 4 domy dziecka. W tym roku projekt odbywa się od 15 do 28 lipca w Centrum Wsparcia dla Dzieci i Rodzin przy ulicy Małachowskiego 74. Prace remontowo-naprawcze obejmują 6 dużych pokoi oraz korytarz. W planach mamy odświeżenie placówki oraz zakup nowych mebli. Obecnie, ze względu na zły stan techniczny, placówka nie funkcjonuje. Wcześniej obiekt przy Małachowskiego pełnił funkcję mieszkania chronionego.

Zakres prac, na potrzeby placówki o powierzchni 110m2, obejmuje:• prace malarskie oraz remontowo naprawcze,• odnowienie parapetów,• wyburzenie ściany działowej i zmianę aranżacji pomieszczeń• wymianę okładzin podłogowych (usunięcie starych wykładzin dywanowych i położenienowej podłogi np. paneli),• wymianę drzwi i mebli,• wymianę sedesów,• wymianę kuchenki gazowej,• aranżację wnętrz w celu uzyskania lepszego wykorzystania powierzchni,• zakup i montaż nowych rolet wewnętrznych;Organizatorzy o projekcie:

Projekt Workcamp jest jednym z pięciu modułów Programu Rozwoju Zawodowego Młodej Kadry „MK START”, realizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma on na celu charytatywne wsparcie jednostki pożytku publicznego poprzez wykonanie robót remontowych przez wolontariuszy, przy wsparciu firm z branży budowlanej oraz lokalnych przedsiębiorstw. Ogólnie przyjętą ideą obozów wolontariackich jest prócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, także wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności. Dlatego wpisując się w powyższe, młodzi inżynierowie budownictwa, korzystając z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów ze Stowarzyszenia, a także chcąc zaangażować przedsiębiorstwa budowlane, pragną wprowadzać w życie przyjęte idee, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej.

Zachęcamy do śledzenia efektów pracy na fan-page'u organizatorów.