Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Lunares Space, stymulowana baza kosmiczna; fot. Lunares Space

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

2021-07-08 18:22

Politechnika Śląska szczyci się statusem uczelni badawczej, dzięki czemu studenci mają dodatkowe możliwości uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Śląskiej pisze Patryk Prychodko. W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Co znajdziesz w artykule:

1. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej: 44 lata tradycji2. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej: kampus uczelni3. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej: dodatkowa oferta dydaktyczna4. Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej5. Opinia o Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej6. WA PŚl: przydatne informacje

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej: 44 lata tradycji

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Jego założycielami byli profesorowie architekci: Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, Zygmunt Majerski i Włodzimierz Buć. Architektów na Politechnice Śląskiej kształcono już od 1949 roku, niemal od samego początku jej powstania: początkowo w ramach Oddziału Architektury przy Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym, następnie na Wydziale Budownictwa i Architektury i wreszcie od 1977 roku na samodzielnym Wydziale Architektury. Z naszą uczelnią kojarzona jest Śląska Szkoła Architektury, która rozwija ideę racjonalizmu i funkcjonalizmu, czerpiąc z tradycji przemysłowego i wielkomiejskiego regionu. Tworzy ona jedno z najsilniejszych i najbardziej interesujących środowisk architektonicznych w Polsce.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Centrum Kultury w Katowicach, Koło Naukowe LAB60+; fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej: kampus uczelni

Jest to przyjazne i pozytywnie odbierane miejsce zarówno przez studentów, jak i mieszkańców miasta, którzy często przychodzą tam na spacery. Przedpole naszego wydziału wykorzystywane jest jako miejsce wystaw czy montażu instalacji urbanistycznych wykonywanych podczas zajęć. Historyczna zabudowa świetnie wpisuje się w kontekst miasta w powiązaniu z nowoczesnymi budynkami uczelni oraz terenami zielonymi. Nieopodal budynku A znajduje się jedna z hal sportowych oraz Park Chrobrego, który po niedawnej modernizacji jest jednym z najpiękniejszych miejsc do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W bliskim sąsiedztwie kampusu znajduje się również Arena Gliwice – obiekt międzynarodowych zmagań sportowych i targów edukacyjnych z dużym bezpłatnym parkingiem, często wykorzystywanym przez studentów. Na uczelnię mamy dogodny dojazd komunikacją miejską, bardzo dobrze działa sieć autobusów oraz połączenia kolejowe. W Gliwicach działa również system umożliwiający wypożyczenie roweru miejskiego – parkingi znajdują się przy każdym budynku na kampusie. Studenci mają do dyspozycji również 9 akademików oraz budynki Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, połączone z klubem muzycznym Spirala, gdzie odbywają się koncerty znanych artystów oraz imprezy tematyczne.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wydarzenie Interfaces z Oskarem Grąbczewskim; fot. Tomasz Bijok

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej: dodatkowa oferta dydaktyczna

Oprócz bogatej oferty kursów i szkoleń na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbywają się studia podyplomowe na kierunku Grafika oraz Architektura wnętrz i wzornictwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych – zdobycie przez nich umiejętności praktycznych dotyczących projektowania materiałów reklamowych, wizualizacji multimedialnych oraz pogłębienie wiedzy i możliwości w zakresie projektowania wnętrz o zróżnicowanym programie funkcjonalnym.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska ma status uczelni badawczej, dzięki czemu studenci mają dodatkowe możliwości uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych oraz w ramach dodatkowych zajęć Project Based Learning, które umożliwiają przeprowadzenie badań lub realizację projektu dotyczącego zagadnień innowacyjnych, takich jak architektura kosmiczna czy tworzenie prototypów małej architektury. Nasz wydział jest w czołówce wszelkich rankingów w Polsce. Studenci we współpracy z wykładowcami często stają się autorami artykułów naukowych, monografii czy wystąpień na konferencjach.Badania to jednak nie wszystko. Nasz wydział jest przede wszystkim najważniejszym ośrodkiem kształcenia architektów i urbanistów na Górnym Śląsku oraz jednym z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych i twórczych w Polsce. Jest dla studentów oraz doktorantów nowoczesnym i przyjaznym miejscem kształcenia, dającym możliwość wszechstronnego rozwoju i praktycznego rozwijania pasji naukowych, kompetencji zawodowych oraz przedsiębiorczości.Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przygotowują przyszłych architektów do pracy w zawodzie. Ćwiczenia stawiają przed nami coraz to ciekawsze wyzwania. Okres studiowania jest bardzo rozwijający zarówno pod względem warsztatowym, jak i dotyczącym sposobu myślenia. Tworzenie niecodziennych idei staje się nieodłącznym elementem kreowania przestrzeni.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wystawa Śląska Szkoła Architektury Urbanistyki i Dizajnu; fot. archiwum wydziału

Opinia o Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Jestem studentem III roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Z perspektywy czasu uważam, że studiowanie architektury zmienia całkowicie sposób myślenia i postrzeganie świata, a każda wyprawa, wycieczka do nowego miejsca staje się jednym wielkim poligonem doświadczalnym. Nauczyłem się również dobrze pożytkować i organizować swój czas, tak by efekty pracy były jak najlepsze. Od drugiego roku działam czynnie w Kole Naukowym LAB60+, którego obecnie jestem przewodniczącym. W trakcie studiów mamy mnóstwo możliwości współpracy i prowadzenia różnorakich aktywności – od warsztatów, przez wystawy, udział w festiwalach, targach naukowych, po tworzenie ogólnopolskich konferencji i wykładów.

Jednak największą frajdę mam z samego studiowania. Wszystkie przedmioty są ciekawe, rozwijające i uczą nas czegoś nowego. Zajęcia projektowe pod okiem najlepszych projektantów w skali regionu i Polski to jest to, czego oczekiwałem, gdy podejmowałem decyzję o studiach na tym wydziale. Prowadzący potrafią przekazać wiedzę oraz doświadczenia w sposób zrozumiały, na każdym kroku jestem zarażany pasją do architektury i zawsze możemy liczyć na pełne wsparcie.Zarówno nasz wydział, jak i cała uczelnia bardzo dobrze sobie radzą z organizacją zajęć podczas nauki zdalnej. Od kilku lat świetnie funkcjonuje u nas uczelniana platforma zdalnej edukacji, która teraz jest wykorzystywana na miarę swoich możliwości. Wszystkie wykłady i ćwiczenia odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom. Bardzo przypadła mi ona do gustu ze względu na jakość obrazu udostępnianego ekranu i łatwość w obsłudze przy udziale dużej liczby użytkowników podczas spotkań online. Oczywiście nie zmienia to faktu, że najbardziej tęsknię za realnymi zajęciami odbywającymi się u nas na wydziale.

Nasi studenci mają możliwość rozwoju twórczego, przy jednoczesnym doskonaleniu warsztatu technicznego. Stawiamy na współpracę i wymianę doświadczeń, dlatego bardzo lubię grupowe projekty oparte na interakcji. Studia w Śląskiej Szkole Architektury są niezwykle interesujące i pozwalają rozwijać się na wielu płaszczyznach.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Dzień przedszkolaka na Politechnice Śląskiej; fot. Julia Giżewska

WA PŚl: przydatne informacje

WA PŚl: język wykładowy: polski, angielskiPraktyki: Podczas trwania studiów inżynierskich studenci odbywają obowiązkową praktykę rysunkową (w okresie wakacyjnym) oraz architektoniczną (15 tygodni) w ramach 7. semestru, który jest wolny od zajęć dydaktycznych. Dzięki temu, poza podstawowym okresem pracy, studenci mają możliwość wykorzystać ten czas na dodatkowy rozwój, dłuższą praktykę czy udział w konkursach i projektach badawczych tuż przed realizacją projektu inżynierskiego.Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej istnieje możliwość odbycia praktyki zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach programu Erasmus+ z formą dofinansowania, dzięki czemu studenci zdobywają doświadczenie w najlepszych biurach architektonicznych w Polsce i na świecie. Politechnika Śląska pomaga znaleźć miejsce pracy poprzez udostępnianie ogłoszeń i naborów dzięki licznym współpracom w branży. Dopuszcza się również odbycie praktyki zawodowej podczas projektów naukowo-badawczych prowadzonych na uczelni.Współpraca: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej jest partnerem wielu uczelni zagranicznych, m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, Włoszech, Holandii, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Program nauczania jest porównywany z uczelniami krajowymi, a następnie na tej podstawie korygowany, w ramach współpracy Dziekanów Wydziałów Architektury, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz międzynarodowych programów współpracy działających w ramach EAAE. Wydział prowadzi stałą współpracę w ramach organizacji: EAAE – European Association for Architectural Education, ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung. Na Wydziale Architektury odbywa się współpraca krajowa wspomagająca proces dydaktyczno-naukowy z takimi partnerami, jak organizacje zawodowe i twórcze, instytucje samorządowe, prasa branżowa, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, przedstawiciele przemysłu i producenci (SARP, „Architektura-murator”, „Builder”, BIMobject, Saint-Gobain, PWIK Gliwice).Wyjazdy studyjne: Nasi studenci biorą udział w wielu wyjazdach, warsztatach czy konferencjach krajowych i międzynarodowych (wyjazd do Melle w Niemczech oraz udział w wydarzeniu Awards ceremony + exhibition of the Design that Educates Awards 2019 wraz z warsztatami na temat architektury parametrycznej, V Forum Green Smart City, Śląski Festiwal Nauki, DREAM Silesia, VII Ogólnopolska Konferencja Arch-Eco, warsztaty Centrum Alzheimera w Warszawie, innoHub senior (w) przyszłości).Wyjazdy zagraniczne: W każdym roku kilkudziesięciu studentów i pracowników realizuje wymianę we współpracy z 26 uczelniami partnerskimi w Europie oraz Turcji w ramach programu Erasmus+. Obecnie największym zainteresowaniem studentów cieszą się: Portugalia, Dania, Włochy i Bułgaria. Jednocześnie nasz wydział gości wielu studentów zagranicznych z krajów partnerskich oraz z kontynentu azjatyckiego. Możliwość skorzystania z wymiany międzynarodowej należy planować co najmniej podczas semestru poprzedzającego wyjazd. Całość odbywa się pod opieką koordynatora ds. programu Erasmus+.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Festiwal miasta Gliwice; fot. Julia Giżewska

Kursy, szkolenia: Podczas zajęć dydaktycznych kładzie się nacisk na naukę najnowszych programów graficznych (Adobe Photoshop, Corel Draw, 3dsMax, Lumion) i projektowych technologii BIM (Archicad, Revit). Nasz wydział organizuje bezpłatne warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętność obsługi wszystkich programów wspierających projektowanie, przedstawiających nowinki technologiczne i materiałowe branży czy stawiających na rozwój umiejętności zarządzania zespołem. Na Politechnice Śląskiej świetnie działa Biuro Karier Studenckich, które cyklicznie i na bieżąco organizuje kursy certyfikowane, warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Najpopularniejsze zajęcia na naszym wydziale to: certyfikowany kurs AutoCad, warsztaty projektowania parametrycznego (Rhino+Grassopher), szkolenia programów BIM, warsztaty graficzne, kursy językowe, kurs audytora. Oprócz tego biuro oferuje bogaty pakiet zajęć dotyczących działalności biznesowej i możliwości prowadzenia w przyszłości swojej firmy.Program kształcenia: Na studiach I stopnia łączone są przedmioty artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, kreacja przestrzenna), inżynierskie branżowe (etyka i specyfika zawodu architekta, budownictwo i materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, fizyka i mechanika budowli) oraz przede wszystkim kierunkowe, gdzie najważniejsze są kursy projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci wraz z nabywanym doświadczeniem podejmują się tematów o większej skali – od projektowania domów jednorodzinnych i małych usług, aż po wielkomiejskie obiekty zabudowy mieszkaniowej, użyteczności publicznej i badania struktur miast. Po zmianach w programie nauczania od 2020 roku wprowadzono kurs projektowania uniwersalnego oraz kulturoznawstwo i ochronę dziedzictwa. Studenci mają ogromny wybór przedmiotów fakultatywnych w zależności od zainteresowań: projektowanie parametryczne, ekologia i energooszczędność, ergonomia, warsztaty modelowania, detal w urbanistyce, budownictwo drewniane, ekstrema architektury współczesnej, projektowanie wnętrz, architektura i oświetlenie.Na studiach II stopnia przedmioty są specjalistyczne, a ich tematyka pogłębiona. Oprócz typowych zajęć projektowych można wyróżnić takie przedmioty, jak projektowanie konserwatorskie, rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna, konstrukcje specjalne, planowanie przestrzenne, prawo i ekonomia, projektowanie uniwersalne z elementami ergonomii. Studenci naszego wydziału są przygotowywani do twórczej pracy w dziedzinie kształtowania przestrzennego środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi zarówno z indywidualnych potrzeb człowieka, jak i grup społecznych.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Zajęcia warsztatowe; fot. archiwum Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Struktura Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej: Nauczycielami akademickimi na naszym wydziale są przede wszystkim specjaliści w dziedzinie architektury, urbanistyki oraz designu – świetni praktycy, czynni w zawodzie architekci, wybitni teoretycy, planiści i artyści, co pozwala studentom uczyć się od najlepszych etyki pracy architekta, sposobu myślenia i podejścia do zawodu. Kadra dydaktyczna liczy 107 pracowników naukowych, którzy pracują w różnych tematycznie katedrach: Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych, Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze.

Koła naukowe: Jest ich 9. Wybrane to: KN LAB60+, eco_SYSTEM, +iKAWA, antyRAMA, Rokoko, Wzornik. Nasze koła naukowe skupiają się na wielu tematach architektonicznych, wiążą się one z projektowaniem uniwersalnym i dostępnym, zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami w projektowaniu czy promowaniu aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w akcjach społecznych.

Akredytacje: Wydział Architektury jest jednostką Uczelni Badawczej od 2019 roku.

Dziekan dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross odebrał certyfikaty akredytacji międzynarodowej KAUT oraz European Network for Accreditation of Engineering Education, przyznanej dla kierunku Architektura I i II stopień od roku akademickiego 2017/2018 do 2022/2023. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasz wydział otrzymał kategorię naukową A. Kierunek Architektura jest w czołówce rankingów w naszym kraju (w rankingach miesięczników „Perspektywy”, „Builder”). W 2020 roku otrzymał drugie miejsce.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek A Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej; fot. archiwum WA PŚl

Budynki wydziału: zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbywają się w dwóch budynkach. Głównym obiektem jest budynek A, w którym odbywają się zajęcia projektowe, ćwiczenia i laboratoria. Mieszczą się w nim pomieszczenia administracyjne, biura katedr, pracownie artystyczne i sale dydaktyczne. Na parterze mamy drukarnię oraz część wystawową, gdzie pokazywane są najlepsze projekty studentów (konkursowe oraz dyplomowe), wystawy tematyczne i działalności kół naukowych. Mamy do dyspozycji pokój ciszy przeznaczony do odpoczynku i pracy. Są tam umieszczone stoły do pracy w grupach, pojedyncze stanowiska kreślarskie oraz wygodne wyposażenie do relaksu. Na ostatnim piętrze mamy salę komputerową, w której odbywają się wszelkie zajęcia z technologii informacyjnych, warsztaty i szkolenia. Drugim obiektem jest budynek X całkowicie wyremontowany w 2011 roku, w którym mieści się główna sala wykładowa, laboratorium komputerowe oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej, w którym szkolą się przyszli adepci architektury.Wybrane osiągnięcia studentówMiędzynarodowe konkursy: Re-connect – I miejsce: Pola Sięka oraz Paulina Ryszka; Resile - Resilience Center for the widows of Afghanistan – wyróżnienie honorowe: Katarzyna Skibińska; Reuse the Fallen Church — Chiesa Diruta – III nagroda Julia Giżewska, Jakub Jopek; eVolo21 – wyróżnienie honorowe: Michał Wachura i Kamil Wróbel; Inspireli Awards – finalistka: Katarzyna Dybała; International VELUX Award 2020 – I miejsce: Julia Giżewska, Dominik Kowalski, Paweł Białas; Graphisoft Bim Project w kategorii public building – II miejsce: Tomasz Węgrzyn; Multi Comfort - Saint Gobain 2019 – I miejsce: Anna Toborek, Joanna Machera; SunRoof2020 – wyróżnienie honorowe: Iga Soczawa.Konkursy ogólnopolskie: Patchworkowa Łódź – I miejsce: Kamil Bryłka, Paweł Białas; Wyzwanie Młodego Architekta – Builder 4Young Architects Builder Polska – III miejsce: Magdalena Opania oraz Mateusz Śnieżek; Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Lotników w Mielcu – I wyróżnienie: Iga Soczawa, Adrianna Popielarczyk, Dominika Niżnik; Dyplom Roku 2020 Towarzystwa Urbanistów Polskich – nagroda główna: Kuba Kopecki.Rankingi: II miejsce dla kierunku Architektura w ogólnopolskim Rankingu Perspektywy (2020); II miejsce w Rankingu Builder TOP 10 (2020).Stypendium: Rektora Politechniki Śląskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, socjalne, zapomoga, dla osób z niepełnosprawnością.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek X Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej; fot. archiwum WA PŚl
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Inauguracja roku akademickiego; fot archiwum Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

ZAPISZ SIĘ

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

i

Autor: Archiwum Architektury Wydarzenie dialog iKAWA z architektem Adamem Myczkowskim; fot. Julia Giżewska