Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Eksperymenty w pracowni rzeźby prof. Witolda Surowieckiego; fot. archiwum WSEiZ

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

2022-03-30 14:34

Misją Wydziału Architektury WSEiZ jest nowoczesne kształcenie oparte na koncepcji uczenia się przez całe życie, mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie piszą m.in. Anthony Weineis i Ewelina Kalużna.

Co znajdziesz w artykule:

1. O Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie2. Kampus Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie3. Co wyróżnia Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania?4. Dlaczego warto studiować na WSEiZ?5. Podstawowe informacje o Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie

O Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wydział Architektury WSEiZ w Warszawie powstał 1 lipca 2000 r. na mocy Zarządzenia 2/2000 Rektora WSEiZ i uchwały Senatu WSEiZ z 20 maja 2000 r. Pierwszym dziekanem został doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz, który tę funkcję pełnił aż do 31 sierpnia 2014 r. Zastąpiła go na tym stanowisku dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ, która pełni funkcję dziekana do dziś.WSEiZ jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych postawiła na kierunki techniczne. Edukacja w WSEiZ koncentruje się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, lecz także profesjonalnym przygotowywaniu absolwentów do wykonywania przyszłego zawodu. Kadra naukowo-dydaktyczna ma ogromne doświadczenie praktyczne, a programy studiów spełniają europejskie standardy i są tworzone oraz udoskonalane we współpracy z prestiżowymi pracodawcami. Studenci WSEiZ na 2 wydziałach (Architektury oraz Inżynierii i Zarządzania) mogą zdobyć tytuły inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, magistra, magistra inżyniera i magistra inżyniera architekta.Misją Wydziału Architektury WSEiZ jest nowoczesne kształcenie oparte na koncepcji uczenia się przez całe życie (lifelong learning), mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. Jego zadaniem jest także podejmowanie, prowadzenie i inspirowanie projektów, prac badawczo-rozwojowych, badań naukowych mających na celu pogłębianie wiedzy oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań służących człowiekowi, a także kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego, technicznego i społeczno-kulturowego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ważnym elementem tych działań są organizowane od 2009 r. (co 2 lata) dwie konferencje naukowe ARCHBUD i KRAJ-ART.

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Konsultacje w ramach przedmiotu podstawy projektowania mebla; fot. archiwum WSEiZ

Kampus Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kampus usytuowany jest w centrum Warszawy, ma bazę dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w budynku przy ul. Grójeckiej 128, w którym mieści się m.in. stolarnia i modelarnia. Wszystkie obiekty uczelni wyposażone są w nowoczesną sieć wi-fi, a także doposażone zostały w narzędzia do prowadzenia zajęć w formie hybrydowej i zdalnej. Kampus WSEiZ dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a lokalizacja w centrum stolicy pozwala na szybką i sprawną komunikację.

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty z projektowania; fot. archiwum WSEiZ

Co wyróżnia Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania?

Wydział Architektury WSEiZ jako jedyny w Polsce daje możliwość kształcenia na wszystkich kierunkach związanych z naukami inżynieryjno-technicznymi i z dziedziną sztuki. Są to następujące kierunki: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, budownictwo oraz wzornictwo. Aż 4 kierunki oferują możliwość uzyskać tytułu magistra inżyniera.Na kierunku architektura studia w trybie sobotnio-niedzielnym odbywają w formie zjazdów weekendowych (z reguły co dwa tygodnie) i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin, podobnie jak studia stacjonarne odbywające się w dni powszednie. Absolwent WSEiZ otrzymuje więc dyplom ukończenia studiów stacjonarnych niezależnie od tego, czy odbywały się one w dni powszednie czy w weekendy.Na prowadzonych przez Wydział Architektury kierunkach studiów kształcenie ma charakter interdyscyplinarny. Edukacja w WSEiZ jest więc połączeniem aspektów technicznych i artystycznych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej.Oprócz przedmiotów przewidzianych w programach studenci mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych, np.: fotografii naukowej i przyrodniczej, rysunku i malarstwa, grafiki komputerowej, ochrony i kształtowania krajobrazu zurbanizowanego i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.Barbara Balawejder / WSEiZ

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Prezentacja wykorzystania druku 3D w projektowaniu; fot. archiwum WSEiZ

Dlaczego warto studiować na WSEiZ?

Studiowanie na WSEiZ jest najważniejszym etapem w moim życiu. Korzystam z wszelkiej dodatkowej oferty uczelni: biorę udział w pracach samorządu studenckiego oraz kół naukowych. W samorządzie pracuję w Odwoławczej Komisji Stypendialnej, gdzie jestem odpowiedzialny za wnioski w sprawie odwołań od decyzji o przyznanie stypendium. W studenckim kole projektowym wykorzystuję w praktyce całą wiedzę zdobytą na wykładach, korzystam z bogatego wyboru dostępnych programów, takich jak ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Lumion pro, Adobe Photoshop, Adobe Premier pro. Dodatkowa działalność studencka daje możliwość poznawania wspaniałych ludzi. Dzięki dobrej organizacji i nauczycielom akademickim na WSEiZ nie ma niezdrowej rywalizacji. Każdy przedmiot wykładany na uczelni ma sens, nie czuję, abym robił cokolwiek na siłę. Uważam, że zajęcia z podstaw projektowania architektonicznego z naszymi wykładowcami dały mi największą motywację do kontynuowania tego kierunku.Anthony Weineis

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Zajęcia w pracowni fotografii; fot. archiwum WSEiZ

Pójście na studia było dla mnie przełomowym momentem w życiu, a jednocześnie nie brakowało obaw i niewiadomych. Jednak na WSEiZ szybko się zaaklimatyzowałam, a uczelnia spełniła wszelkie moje oczekiwania. Wykładowcy okazali się wspaniałymi i życzliwymi ludźmi. Ogromnym plusem jest dla mnie lokalizacja uczelni – położenie blisko centrum i łatwy dojazd komunikacją miejską sprawiają, że dojazdy nie są uciążliwe. Jestem dopiero na początku studiów, ale już teraz wiem, że WSEiZ była dobrym wyborem i go nie żałuję. Dzięki ofercie dydaktycznej i dodatkowym możliwościom rozwoju, jakie daje uczelnia, na pewno zostanę dobrze przygotowana do wykonywania przyszłego zawodu.Ewelina Kalużna

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Warsztaty malarskie z Józefem Wilkoniem; fot. archiwum WSEiZ

Podstawowe informacje o Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie

Tryb studiów: Stacjonarny w dni powszednie oraz stacjonarny sobotnio-niedzielny. Studia stacjonarne sobotnio-niedzielne odbywają się w trybie zjazdów weekendowych i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin – tak jak studia stacjonarne w dni powszednie.Praktyki: W WSEiZ praktyki można zrealizować na kilka sposobów: samodzielnie wybrać ich miejsce, skorzystać z uczelnianej bazy przedsiębiorców lub odbyć je w miejscu pracy zawodowej. Miejsce i zakres praktyki muszą być zgodne z kierunkiem studiów. Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorcami uczelnia ma bogatą bazę firm, w których studenci mogą zrealizować praktyki, również te długoterminowe. Dla Wydziału Architektury część praktyk organizowana jest we współpracy z biurami architektonicznymi oraz Izbą Architektów. Na kierunku architektura studenci mają możliwość odbycia praktyki warsztatowej rysunkowo-malarskiej, inwentaryzacyjno-architektonicznej i urbanistycznej oraz zawodowej architektonicznej. Ich ostatnią część studenci realizują w biurach lub pracowniach architektonicznych pod opieką architekta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.Współpraca: Współdziałanie z otoczeniem gospodarczym odbywa się np. w ramach wydziałowych rad pracodawców, które zrzeszają kilkadziesiąt firm związanych z prowadzonymi na poszczególnych wydziałach kierunkami studiów. Partnerami naukowymi uczelni są m.in. Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Lotnictwa czy Instytut Badań Edukacyjnych. Oprócz tego w WSEiZ realizowanych jest kilkanaście umów z różnymi jednostkami samorządu terytorialnego z otoczenia stolicy i nie tylko. Do podmiotów wspierających rozwój WSEiZ należą także instytucje kultury, m.in. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym czy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16; fot. archiwum WSEiZ

Wyjazdy studyjne: Studenci mogą brać udział w: wyjazdach do firmy Blachy Pruszyński, wizytach w firmie PBM Południe, zwiedzaniu Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, organizowanego przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wycieczkach do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, podczas których zapoznają się z historią pałacu, zdobywają wiedzę na temat dekoracji, technik zdobień oraz zgromadzonej w muzeum kolekcji mebli. Mogą także odbywać wizyty w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, gdzie odkrywają tajniki produkcji kosmetyków naturalnych, tkania dywanów, ręcznego wykonania witraży i przedmiotów z filcu, formowania glinianych dzbanów czy pracy kaletniczej.Wyjazdy zagraniczne: Współpraca z zagranicznymi uczelniami rozwijana jest m.in. w ramach programu Erasmus+. Umozliwia on studentom wyjazd na studia lub praktyki zawodowe do Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Belgii czy Włoch. WSEiZ odwiedzają także wykładowcy i pracownicy z uczelni partnerskich, np. w ramach wydarzenia Staff Week. Aktywności te WSEiZ realizuje dzięki współpracy z 25 uczelniami partnerskimi uczestniczącymi w programie.Warsztaty/wydarzenia: Sytuacja pandemiczna spowodowała, że wiele interesujących wykładów otwartych odbywa się w formie on-line. W ubiegłym roku studenci mogli uczestniczyć m.in. w webinarach: Zarządzanie zieloną energią, Wstęp do psychologii środowiskowej, Poliuretan – skuteczny materiał do izolacji cieplnej, Różnice pomiędzy budownictwem kontenerowym a modułowym, Współczesne trendy w projektowaniu, budowie i utrzymywaniu dachów zielonych w Polsce i Europie czy cyklu wykładów Projekt od A do Z – porady praktyków, który prowadzą pracujący w zawodzie absolwenci WSEiZ. Swoimi doświadczeniami podzielił się ze studentami także hiszpański architekt prof. Cristobal Crespo, wykładowca na Arquitectura Universidade da Coruña.WSEiZ była również współorganizatorem kierowanej do architektów konferencji Well-being Design. Studenci mogą też pochwalić się w swoim portfolio udziałem w licznych wystawach – zarówno tych organizowanych w Galerii WSEiZ, jak i w zaprzyjaźnionych instytucjach kultury. Ostatnia z wystaw w tradycyjnej formie miała miejsce w budynku Ermitażu w Łazienkach Królewskich. WSEiZ była także współorganizatorem wystawy Kudlicka/Gołkowska, której prezentacja miała miejsce w Galerii Studio w Pałacu Kultury i Nauki.

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Czytelnia Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; fot. archiwum WSEiZ

Kursy, szkolenia: W ramach programów studiów studenci korzystają z nowoczesnych narzędzi do projektowania, m.in. z programów ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3ds Max, CorelDRAW, Adobe. Poza tym w celu doskonalenia praktycznych umiejętności projektowych organizowane są dodatkowe kursy i szkolenia, m.in. z obsługi programów: Revit Architecture, Revit Structure, 3ds Max, oprogramowania SketchUp Pro, silnika renderującego V-Ray, narzędzi do modelowania BIM czy też serwisu ArchiUp.com – narzędzia pracy przeznaczonego dla projektantów i architektów. Kursy odbywają się w formie bezpłatnych warsztatów organizowanych przez uczelnię. Studenci mają też możliwość korzystania z płatnych promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów biznesowych wydziału.WSEiZ dba także, aby studenci mieli możliwość rozwoju tzw. kompetencji miękkich. Realizowane są w tym celu dwa projekty: Rozwój osobisty – wejście studenta na rynek pracy oraz Projekt od A do Z – porady praktyków.Wybrane przedmioty: Wśród zajęć, w których mogą uczestniczyć studenci WSEiZ, warto wyróżnić przedmiot Olympic Architecture – jest to moduł składający się z wykładu i ćwiczeń opracowany przez prof. dr. hab. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego oraz dr. inż. arch. Marcina Zabłockiego, prof. WSEiZ. To pierwszy w Europie program poruszający problematykę architektury sportowej, w szczególności architektury olimpijskiej. Podsumowaniem prowadzonych zajęć są cykliczne wystawy projektów studenckich organizowane w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wśród przedmiotów, którymi może się poszczycić WSEiZ, warto też wymienić te dotyczące projektowania architektonicznego i urbanistycznego, koncentrującego się na podnoszeniu jakości infrastruktury oświatowej, sportowej oraz kulturalnej w miejscowościach podwarszawskich. Założeniem zajęć jest praca nad realnymi lokalizacjami oraz odpowiadanie na aktualne potrzeby projektowe gmin. Projekty prowadzone są we współpracy z gminami Mazowsza, do których należą m.in.: Piaseczno, Jabłonna, Konstancin, Izabelin, Kampinos.Wybrani nauczyciele akademiccy: Obecnie na Wydziale Architektury WSEiZ wykłady prowadzi blisko 200 nauczycieli akademickich. Są to zarówno dydaktycy, jak i praktycy zawodu. Do grona najbardziej doświadczonej kadry należą: prof. dr hab. inż. arch. Zygmunt Szpakowski; prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska; prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk; prof. dr hab. inż. Roman Domański; dr inż. arch. Janusz Marchwiński, prof. WSEiZ; dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski, prof. WSEiZ; dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska, prof. WSEiZ; dr inż. arch. Marcin Zabłocki, prof. WSEiZ; dr inż. arch. Artur Antoni Buława-Gabryszewski, prof. WSEiZ.Koła naukowe: W WSEiZ działa obecnie 15 kół naukowych, 9 z nich prowadzonych jest przez wykładowców i studentów Wydziału Architektury WSEiZ. Należą do nich następujące koła naukowe: Pokolenie Nowych Pomysłów; Urbanitas; Kreatywa; Grafiki Komputerowej, Animacji i Cyfrowej Obróbki Obrazów; Konstrukcji Budowlanych; Prima Aura; Projektowania Form Użytkowych i Mebli „WSEiZ Design”; Rozwoju Architektów Krajobrazu; Niekonwencjonalnych Źródeł i Konwersji Energii.Akredytacje: Wydział uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunkom architektura i budownictwo PKA przyznała ocenę wyróżniającą w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.Budynek wydziału: Mocnym punktem WSEiZ jest nowoczesna, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami baza dydaktyczno-administracyjna, na którą składają się budynki znajdujące się w centrum Warszawy. Bazę stanowią: siedziba Uczelni przy ul. Olszewskiej 12, zlokalizowany nieopodal kompleks budynków przy ul. Rejtana 16, budynki przy ul. Grójeckiej 128 i ul. Wawelskiej 14 oraz nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy, na terenie której funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ. W największym budynku uczelni, który znajduje się przy ul. Rejtana 16, mieszczą się: aule wykładowe, sale do ćwiczeń audytoryjnych, pracownie komputerowe, pracownia fotografii, Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3ds Max, CorelDRAW, Adobe), pracownie: rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, galeria sztuki, biblioteka i czytelnia. Studenci mają także do dyspozycji stolarnię i modelarnię, które mieszczą się w budynku przy ul. Grójeckiej 128.Wybrane osiągnięcia studentów: Wojciech Smólski – II miejsce i Łukasz Bala – III miejsce w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego przy ul. Akademijnej w Jabłonnie; zespół w składzie: Katsiaryna Zmitrovich, Maryna Tsyhanova – I miejsce dla w konkursie Projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów wielofunkcyjnych (wraz z MPZP) – centrum miasta Piaseczno; dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk i studentka Gabriela Żarnowska – wyróżnienie w międzynarodowym konkursie architektoniczno-konstrukcyjnym zorganizowanym przez Belt and Road Architectural University International Consortium za projekty Biblioteki Miejskiej oraz Portu Praskiego; Magdalena Bieryło – III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone: dyplom Problematyka kształtowania architektury bioklimatycznej w mieście na przykładzie budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej; Marta Jabłońska – wyróżnienie w konkursie Przestrzeń wspólna jest wartością Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w kategorii projektowa praca magisterska za dyplom Praski szew.

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

i

Autor: Archiwum Architektury Terenowa stacja ochrony przyrody i krajobrazu w Klaudynie; fot. archiwum WSEiZ