startARCHITEKCI'15

i

Autor: Archiwum Architektury startARCHITEKCI'15

Wystawa StartARCHITEKCI̕15 – projekty dyplomowe studentów Politechniki Lubelskiej

2016-06-30 11:28

Jak co roku wystawie towarzyszył konkurs na najlepszą pracę dyplomową zorganizowany przez Wydział Budownictwa i Architektury PL oraz Oddział SARP w Lublinie. Autorzy mieli okazję zaprezentować projekty przed publicznością oraz jury – relacja Katarzyny Dudek.

Już po raz siódmy studenci wydziału architektury Politechniki Lubelskiej prezentowali projekty dyplomowe w miejscu publicznym. Wystawę StartARCHITEKCI’15 można było oglądać od 13 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. w Galerii Gala, specjalizującej się w sprzedaży materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz. Prezentowane prace zostały podzielone na kilka grup tematycznych.

W kategorii strategia znalazły się pomysły na rewitalizację, wydobycie potencjału miejsc zdegradowanych, albo dostosowanie tych normalnie funkcjonujących do zmieniających się potrzeb. W dziale scalanie projekty skupiały się na aspekcie łączenia teraźniejszości z przeszłością. Prace przedstawiające dopełnienie pierzei, zagospodarowanie pustych miejsc w tkance miejskiej zaprezentowano w kategorii suplement. Punktem wspólnym w projektach z grupy studium przypadku była analiza zagadnienia, a dla sacrum pokazanie klimatu medytacji i zadumy. Pomysły na miejsca, będące azylem zapewniającym bezpieczeństwo, znalazły się w kategorii schronienie. W kategorii synergia czyli współdziałanie były projekty skupiające się na interakcji międzyludzkiej. Projekty ukazujące kształtowanie formy to dział struktura architektury oraz siła wyrazu, gdzie wyróżnikiem była jej ekspresja i dynamika. Jak co roku wystawie towarzyszył konkurs na najlepszą pracę dyplomową zorganizowany przez Wydział Budownictwa i Architektury PL oraz Oddział SARP w Lublinie. Autorzy projektów mieli okazję zaprezentować projekty przed publicznością oraz jury konkursu.

Oprócz prezentowanych poniżej zwycięskich prac dyplomowych magisterskich, nagrodę otrzymały również projekty inżynierskie, I stopnia: Rewitalizacja części nadbrzeżnej dzielnicy Rusałka w Lublinie, autorka: arch. Magdalena Pisarczyk; Rewitalizacja starego obiektu poprzemysłowego w Częstochowie, autor: arch. Filip Leśniewski; Ośrodek promocji talentów w Łukowie, autorka: arch. Anna Ścioch. Ponadto przyznano nagrodę im. Tadeusza Witkowskiego, arch. Adzie Dudzie za Rozbudowę Centrum Sportów ekstremalnych w Warszawie.

startARCHITEKCI'15

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda, Temat: Adaptacja dawnego zespołu gorzelni w Zadybiu Starym na kompleks stajenny, Autorka: arch. Dorota Tarkowska

I nagroda

Temat: Adaptacja dawnego zespołu gorzelni w Zadybiu Starym na kompleks stajenny

Autorka: arch. Dorota Tarkowska

Uzasadnienie jury (fragment)

Nagroda została przyznana za stworzenie znakomitych relacji pomiędzy poddaną renowacji zabudową zabytkowego zespołu, a elementami do niego dodanymi, oraz za bardzo wysoki poziom warsztatu projektowego w wielu zakresach – od kształtowania detalu, (...) po dbałość o odpowiednie wyeksponowanie zespołu przejawiającą się m.in. w zaproponowaniu urządzenia dojazdu do zespołu od innej niż obecnie strony.

startARCHITEKCI'15

i

Autor: Archiwum Architektury II nagroda, Temat: Industrializacja Książnicy, Autorka: arch. Ewelina Kurzępa

II nagroda

Temat: Industrializacja Książnicy

Autorka: arch. Ewelina Kurzępa

Uzasadnienie jury (fragment)

Nagroda została przyznana za stworzenie spójnej architektonicznie i znakomicie wpisanej w lokalizację propozycji obiektu wpływającego na podniesienie jakości otoczenia, stanowiącego także zwornik pomiędzy różnymi elementami sąsiedztwa.

startARCHITEKCI'15

i

Autor: Archiwum Architektury III nagroda (ex aequo), Temat: Akademia sztukmistrzów i bursa akademii sztukmistrzów w Lublinie, Autorzy: arch. Łukasz Polaczek, arch. Mateusz Polaczek

III nagroda (ex aequo)

Temat: Akademia sztukmistrzów i bursa akademii sztukmistrzów w Lublinie

Autorzy: arch. Łukasz Polaczek, arch. Mateusz Polaczek

Uzasadnienie jury (fragment)

Nagrodę przyznano za (...)propozycję stworzenia akademii kształcącej w różnych specjalnościach związanych ze sztukami cyrkowymi bez udziału zwierząt.

startARCHITEKCI'15

i

Autor: Archiwum Architektury III nagroda (ex aequo), Temat: Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie, Autorka: arch. Irmina Niewczas

III nagroda (ex aequo)

Temat: Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie

Autorka: arch. Irmina Niewczas

Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłoptowska

Uzasadnienie jury

Nagroda została przyznana za maestrię w kreowaniu układów przestrzennych, a także za umiejętne zbudowanie relacji pomiędzy założonym programem religijnym z treścią odnosząca się do Przykazań Bożych, a zastosowanymi formami.