Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce

i

Autor: Archiwum Architektury Proces modelowania BIM – studencki projekt zespołu obiektów na działce przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Narutowicza w Łodzi.Autor: studenci 1.sem. studiów 2.stopnia: Kamila Micota, Jakub Ławski, Adam Daraż; model BIM pod opieką dr inż. arch. Marii Agajew (2019/2020)

Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce

2021-05-27 14:19

Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.

W Instytucie Architektury i Urbanistyki już od lat 90tych XX wieku prowadzimy zajęcia dydaktyczne wspierające rozwój umiejętności cyfrowych. Zanim pojawiła się koncepcja BIM uczyliśmy projektowania przy użyciu narzędzi komputerowych w oparciu o ideę wirtualnego budynku. Tak więc tworzenie modeli „digital twin” jest realizowane u nas od wielu lat, przyczyniając się do bardzo dobrego przygotowania absolwentów do rynku pracy.Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce, będący częścią Instytutu, oferuje szeroki zakres zajęć dydaktycznych: od podstaw pracy w środowisku 3D i wykonania prostej dokumentacji technicznej dla studentów 1. roku studiów inżynierskich, poprzez wprowadzenie do BIM (Building Information Modelling), zaawansowane modelowania 3D, analizy przestrzenne w GIS i projektowanie parametryczne po międzybranżową współpracę w technologii BIM na 2. stopniu studiów. Zajęcia nie są jedynie kursem programów komputerowych, ale każde z nich ma cel projektowy, dzięki czemu zdobywane umiejętności cyfrowe są bezpośrednio testowane i konfrontowane.Już na 3. semestrze studiów inżynierskich wprowadzamy koncepcję BIM w ramach modułu projektowania zintegrowanego, którego częścią są również takie przedmioty jak: Projektowanie architektoniczno-budowlane, Budownictwo ogólne w architekturze i konstrukcje budowlane drewniane, Fizyka budowli oraz Instalacje budowlane. Studenci uczą się i wykorzystują wybrany program BIM jako narzędzie tworzenia pełnego modelu informacji o obiekcie architektonicznym oraz generowania architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej i podstawowej wizualizacji prezentacyjnej. Efekt jest wielowymiarowy: od rozwinięcia umiejętności projektowych z uwzględnieniem konkretnych uwarunkowań wybranej działki, poprzez zdobycie wiedzy inżynierskiej budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji drewnianych, wieńcząc wirtualnym modelem budynku i otoczenia, będącym zintegrowanym źródłem informacji o obiekcie.Na 2. stopniu studiów znowu pojawia się BIM, ale w znacznie bardziej zaawansowanej formie. Przedmiot o nazwie „BIM – integracja procesów projektowych” jest częścią obowiązkowego modułu „Projektowanie architektoniczne (BIM)”, w którego skład wchodzą jeszcze następujące przedmioty: Teoria projektowania architektonicznego, Projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim, Konstrukcje w architekturze współczesnej, Technologie w architekturze współczesnej oraz Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie. Studenci pracują w zespołach kilkuosobowych, projektując zespół obiektów użyteczności publicznej na wybranej działce. Każdy student ma do zaprojektowania jeden obiekt, ale wspólna dla zespołu projektowego działka oraz wspólne wytyczne dla części podziemnej (parkingi, zaplecza techniczne etc.) powodują konieczność współpracy na poziomie projektowym, konstrukcyjnym i technicznym. Kolejnym elementem są konsultacje międzybranżowe, które zapewnione są nie tylko przez prowadzących komplementarne przedmioty, gdyż do współpracy włączeni są również studenci budownictwa. Takie wielowymiarowe podejście jest dużym wyzwaniem, ale równocześnie niezwykle rozwija umiejętności integracji informacji w środowisku BIM, ich analiz i symulacji, a także zarządzania nimi, co świetnie przygotowuje naszych studentów do coraz wyższych wymagań rynku pracy i wdrażania BIM w praktyce architektoniczno-budowlanej w Polsce.