Architektura MuratorStudenciZintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce

Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce

Umiejętność projektowania w BIM i tworzenia modelu informacji o budynku staje się istotnym elementem edukacji przyszłego adepta kierunku architektura. Kiedy dołączymy do tych osiągnięć umiejętność pracy w zespole i współdzielenia modeli między branżami, mamy profil absolwenta przygotowanego na złożone wyzwania w pracy zawodowej.

Zintegrowane podejście do projektowania – BIM w dydaktyce
Proces modelowania BIM – studencki projekt zespołu obiektów na działce przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Narutowicza w Łodzi.
Autor: studenci 1.sem. studiów 2.stopnia: Kamila Micota, Jakub Ławski, Adam Daraż; model BIM pod opieką dr inż. arch. Marii Agajew (2019/2020)


W Instytucie Architektury i Urbanistyki już od lat 90tych XX wieku prowadzimy zajęcia dydaktyczne wspierające rozwój umiejętności cyfrowych. Zanim pojawiła się koncepcja BIM uczyliśmy projektowania przy użyciu narzędzi komputerowych w oparciu o ideę wirtualnego budynku. Tak więc tworzenie modeli „digital twin” jest realizowane u nas od wielu lat, przyczyniając się do bardzo dobrego przygotowania absolwentów do rynku pracy.

Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce, będący częścią Instytutu, oferuje szeroki zakres zajęć dydaktycznych: od podstaw pracy w środowisku 3D i wykonania prostej dokumentacji technicznej dla studentów 1. roku studiów inżynierskich, poprzez wprowadzenie do BIM (Building Information Modelling), zaawansowane modelowania 3D, analizy przestrzenne w GIS i projektowanie parametryczne po międzybranżową współpracę w technologii BIM na 2. stopniu studiów. Zajęcia nie są jedynie kursem programów komputerowych, ale każde z nich ma cel projektowy, dzięki czemu zdobywane umiejętności cyfrowe są bezpośrednio testowane i konfrontowane.

Już na 3. semestrze studiów inżynierskich wprowadzamy koncepcję BIM w ramach modułu projektowania zintegrowanego, którego częścią są również takie przedmioty jak: Projektowanie architektoniczno-budowlane, Budownictwo ogólne w architekturze i konstrukcje budowlane drewniane, Fizyka budowli oraz Instalacje budowlane. Studenci uczą się i wykorzystują wybrany program BIM jako narzędzie tworzenia pełnego modelu informacji o obiekcie architektonicznym oraz generowania architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej i podstawowej wizualizacji prezentacyjnej. Efekt jest wielowymiarowy: od rozwinięcia umiejętności projektowych z uwzględnieniem konkretnych uwarunkowań wybranej działki, poprzez zdobycie wiedzy inżynierskiej budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji drewnianych, wieńcząc wirtualnym modelem budynku i otoczenia, będącym zintegrowanym źródłem informacji o obiekcie.

Na 2. stopniu studiów znowu pojawia się BIM, ale w znacznie bardziej zaawansowanej formie. Przedmiot o nazwie „BIM – integracja procesów projektowych” jest częścią obowiązkowego modułu „Projektowanie architektoniczne (BIM)”, w którego skład wchodzą jeszcze następujące przedmioty: Teoria projektowania architektonicznego, Projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim, Konstrukcje w architekturze współczesnej, Technologie w architekturze współczesnej oraz Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie. Studenci pracują w zespołach kilkuosobowych, projektując zespół obiektów użyteczności publicznej na wybranej działce. Każdy student ma do zaprojektowania jeden obiekt, ale wspólna dla zespołu projektowego działka oraz wspólne wytyczne dla części podziemnej (parkingi, zaplecza techniczne etc.) powodują konieczność współpracy na poziomie projektowym, konstrukcyjnym i technicznym. Kolejnym elementem są konsultacje międzybranżowe, które zapewnione są nie tylko przez prowadzących komplementarne przedmioty, gdyż do współpracy włączeni są również studenci budownictwa. Takie wielowymiarowe podejście jest dużym wyzwaniem, ale równocześnie niezwykle rozwija umiejętności integracji informacji w środowisku BIM, ich analiz i symulacji, a także zarządzania nimi, co świetnie przygotowuje naszych studentów do coraz wyższych wymagań rynku pracy i wdrażania BIM w praktyce architektoniczno-budowlanej w Polsce.

Liść Łódzki: modernizacja amfiteatru w parku Poniatowskiego w Łodzi Ideą projektu jest nawiązanie do tytułowego „liścia” zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Nieestetyczne, stalowe biegi schodów mają zostać zastąpione organicznym zadaszeniem, które jednocześnie stanie się nową widownią i miejscem rekreacyjnym dla odwiedzających park. Prezentujemy projekt Krzysztofa Galanta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych Ćwiczenia obejmują zwykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która może być udostępniona różnym instytucjom, urzędom czy wykorzystywana w trakcie projektów semestralnych lub dyplomowych.
Projektowanie Architektoniczne w kontekście Śródmiejskim Wyróżnione prace w ramach zajęć z Projektowania Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/21.
Plener rysunkowo-malarski jako subiektywne doświadczanie i zapis rzeczywistości Plener rysunkowo-malarski jest kolejnym etapem kształcenia ogólnoplastycznego. Praktyka plenerowa po pierwszym roku studiów zwiększa ogólną wrażliwość plastyczną studentów i wyostrza ich zmysł obserwacji.
Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom – adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne Jak architektura wpływa na nasze życie i czy może zdeterminować podejście do nauki? Odpowiedź na pytanie zawarta w projekcie eksperymentalnej szkoły zlokalizowanej na łódzkim Polesiu.
Adaptacja ruin dawnej fabryki Birnbauma w Łodzi Projekt obejmuje adaptację pozostałości dawnej przędzalni kamgarnu Henryka Birnbauma na budynek mieszkalny z zielonym patiem i parkiem kieszonkowym, pod powierzchnią którego znajdowałby się automatyczny parking dla mieszkańców i użytkowników lokali usługowych na parterze.