Architektura MuratorTechnikaWarsztatEnergos – moduł kalkulacji energetycznych w Vectorworks (BIM 6D): jak optymalnie wykorzystać go w procesie projektowania

Energos – moduł kalkulacji energetycznych w Vectorworks (BIM 6D): jak optymalnie wykorzystać go w procesie projektowania

Niskie zużycie mediów, zwłaszcza energii, to jedna z kluczowych cech budynku zrównoważonego. Moduł kalkulacji energetycznych Energos pozwala architektom znacząco usprawnić i skrócić przebieg prac projektowych.

Energos – moduł kalkulacji energetycznych w Vectorworks (BIM 6D): jak optymalnie wykorzystać go w procesie projektowania

Wchodząca w życie w dwóch etapach dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w zakresie charakterystyki energetycznej budynków niesie za sobą konieczność wielu zmian w zakresie ich energooszczędności. Najważniejsze z tych nowych regulacji dla wszystkich nowych budynków wejdą w życie w 2021 roku. Natomiast już od początku bieżącego roku wymagane jest spełnienie wymagań pierwszego etapu zmian w gospodarce energetycznej dla nowych budynków będących w użyciu lub we własności władz publicznych. Aby tego dokonać, konieczne jest opracowanie szczegółowego bilansu energetycznego już na etapie wykonywania projektu budynków, a następnie jego monitorowanie w czasie trwania całego procesu zintegrowanego. Do niedawna wystarczyło zapewnić przegrodom budowlanym współczynniki przenikania ciepła Umax, nie przekraczające wartości granicznych, określonych w warunkach technicznych. Dziś wiadomo, że nie jest to wystarczające do osiągnięcia wymaganych nowymi przepisami oszczędności energetycznych. Szczegółowe analizy i bilans energetyczny budynku, wykonywane na etapie projektowania, wskazują nam słabe punkty technologii budowlanej oraz umożliwiają dokonanie niezbędnych korekt przed przystąpieniem do realizacji obiektu. Analiza energetyczna jest podstawą oceny właściwości cieplnych wszelkich budynków, a w szczególności budynków niskoenergetycznych i pasywnych.

Energos jest zintegrowanym narzędziem do podręcznych kalkulacji energetycznych projektowanych obiektów kubaturowych w programie Vectorworks. Obliczenia bazują na standardzie domu pasywnego (Passivhaus Uniwersytetu w Darmstadt), ale możliwe są i inne standardy, jak Minergy, LEED czy BREEAM i można ich dokonać zarówno w trybie uproszczonym, jak i dokładnym.

Czytaj też: Programy dla architektów. Przegląd najnowszych programów i aplikacji architektonicznych 2020 |

Korzystając z funkcjonalności modułu Energos w Vectorworks, można sprawdzać już podczas wyboru poszczególnych komponentów, jak wpływają one na efektywność energetyczną budynku. Włączenie analizy energetycznej znacząco usprawnia jakość rozwiązań w procesie projektowym. Sprawą najważniejszą z punktu widzenia oszczędności energetycznej jest zapewnienie jak najniższego zapotrzebowania budynków na energię wyjściową dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, sztucznego oświetlenia oraz chłodzenia.

Energos – moduł kalkulacji energetycznych w Vectorworks (BIM 6D): jak optymalnie wykorzystać go w procesie projektowania

Jak w każdej aplikacji analiz energetycznych od strony budowlanej, wymagana jest definicja zamkniętej obudowy obiektu, dokładne przypisanie wartości współczynnika przenikania ciepła (lambda) do komponentów przegród wchodzących w skład tej obudowy oraz specyfikacja stref (funkcji) z ich powierzchniami i kubaturami.

Ze strony instalacyjnej wymagane są definicje źródeł energii dla instalacji mechanicznej wentylacji, ogrzewania, ciepłej wody, ewentualnego chłodzenia oraz instalacji elektrycznych. Dodatkowo specyfikowane są sposoby dystrybucji nośników energii w tych instalacjach oraz wyszczególnione powinny być mostki cieplne, jeśli takie się pojawiają. Kolejnym elementem analizy jest definicja szczelności powietrznej obiektu.

Dla kontroli można dodatkowo sprawdzić, które przegrody, strefy i instalacje brane są pod uwagę w kalkulacjach energetycznych i jeszcze raz dokonać prawidłowej selekcji elementów. Jako efekt końcowy dostępna jest graficzna etykieta oraz selektywne zestawienie obliczeń, które może być użyte jako projektowana charakterystyka energetyczna na etapie projektu budowlanego.

Wszystkie kalkulacje w Energos są dokonywane w czasie rzeczywistym. Każda zmiana w projekcie, rzutująca na gospodarkę energetyczną obiektu jest natychmiast widoczna w kalkulacjach Energos i w etykiecie po odświeżeniu obliczeń (przycisk „Aktualizuj”).

Vectorworks dzięki wbudowanemu modułowi Energos zapewnia solidny zestaw funkcji, który usprawnia przebieg prac projektowych, tym samym optymalizując pod względem czasowym cały proces. Testuj Vectorworks bezpłatnie przez 30 dni.

Więcej informacji: www.vectorworks.net

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach W świecie architektonicznym BIM stosowany jest już dość powszechnie. W raporcie „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” stosowanie BIM deklaruje 43% firm, co daje wzrost w wysokości 76% w porównaiu z rokiem 2015.
BIM – trendy i technologie. Rozwiązania Autodesk. BIM na dobre zadomowił się w biurach projektowych, doceniany jest także przez wykonawców, powoli buduje swoje miejsce w świadomości inwestorów. Wiele funkcjonalności związanych z BIM jest już dostępnych. Przyszedł czas na ich szersze zastosowanie w całym cyklu powstawania inwestycji. Jak wykorzystać w pełni potencjał modelowania informacji o budynku? Jak rozwiązania Autodesk wspierają ten proces?
Metodyka BIM: krok po kroku Na polskim rynku BIM dzieje się coraz więcej. William Gibson – autor znanej powieści „Neuromancer”– napisał: Przyszłość już nadeszła, jedynie nie jest jeszcze równomiernie porozkładana. Na razie nie przypomina to jeszcze gorączki złota (czy raczej gold rush, bo działania odnoszą się głównie do standardów angloamerykańskich), tym bardziej jednak należy zadbać o zachowanie pewnych reguł, z którymi technologia BIM jest nierozłącznie związana.
Vectorworks 2020 – najnowsza odsłona oprogramowania BIM i CAD. Jakie ma zalety Vectorworks 2020? 10 września swoją premierę miała najnowsza wersja oprogramowania BIM: Vectorworks 2020. Tłumaczymy, o jakie funkcje została wzbogacona i czym różni się od poprzedniej. Zalety Vectorworks 2020.
Nowe oblicze BIM 2019 – prelekcje i warsztaty! Lex Ransijn, Agron Derella, Dariusz Kasznia i Roberto Minnucci to tylko niektórzy eksperci technologii BIM, którzy wystąpią podczas listopadowej konferencji Nowe oblicze BIM 2019! „Architektura-murator” jest partnerem medialnym wydarzenia.
Modeluj w 3D bez ograniczeń Na rynku dostępne są liczne programy do modelowania 3D. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Dla architektów szczególnie istotna jest elastyczność i łatwość obsługi programu, co znacznie ułatwia proces projektowania. Równie ważne aspekty to precyzja i szczegółowość, dzięki czemu projekty mogą spełnić ścisłe wymogi branży. Z tego względu wielu profesjonalnych projektantów podczas pracy nad jednym projektem korzysta z kilku oddzielnych programów.