DSCF2049

i

Autor: Archiwum Architektury

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

2015-07-15 12:17 Materiał sponsorowany

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest drugim w kolejności wymaganiem stawianym budynkom, zaraz po nośności i stateczności. Nie dziwi więc, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego ulegają zmianom, a oczekiwania wobec elementów budowlanych są wyższe.

Nowe wymagania NRO (Broof(t1)) dla świetlików dachowych

Dobrym przykładem jest wymóg nierozprzestrzeniania ognia przez dachy budynków. Wymóg ten dotyczy niemal wszystkich obiektów, a ostatnio został zmodyfikowany i rozszerzony na świetliki dachowe będące integralną częścią dachu.

Zgodnie z metodą badawczą zawartą w normie ENV 1187:2002, świetliki należy badać w ich realnych wymiarach wraz z fragmentem pokrycia dachu i obróbkami świetlika. Oznacza to, że badaniu poddane jest nie tylko wypełnienie świetlika (szkło, poliwęglan lub inne zastosowane rozwiązanie), ale również jego elementy konstrukcyjne oraz rzeczywisty układ izolacji przeciwwodnej stosowany na dachu wraz ze świetlikiem. Takie podejście pełniej odzwierciedla rzeczywistą reakcję na ogień elementu wbudowanego w dach. Z drugiej strony w badanym modelu pojawiają się nowe, palne elementy, takie jak asfaltowe papy dachowe lub palne folie dachowe, co znacznie utrudnia przygotowanie właściwego rozwiązania technicznego.

ICOPAL AWAK sp. z o.o. będąca częścią grupy ICOPAL, eksperta w dziedzinie hydroizolacji, opracowała na bazie systemu dachów FireSmart rozwiązania, które spełniły wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla świetlików badanych jako element rzeczywistego dachu. Dostępny jest pełen system zarówno dla dachów bitumicznych, jak i wykonanych z folii PVC.

Zmiana przepisów dotyczących przenikania ciepła przez elementy budynków

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmienia wymagania dotyczące przenikania ciepła przez elementy budynków rozpisując zmianę etapowo do 2021 r. Wymagania dla okien połaciowych (w tej grupie zawarte są również świetliki dachowe i klapy dymowe) wymagania przedstawiają się następująco:

Aby sprostać powyższym wymaganiom cieplnym produkty ICOPAL AWAK zostały przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej, aby określić miejsca zwiększonej ucieczki ciepła oraz określić sposoby likwidacji mostków termicznych. Wyniki pozwoliły określić zmiany konieczne do uzyskania właściwych właściwości termoizolacyjnych. W ramach dostosowania do nowych wymagań dokonano szeregu zmian:

- w świetlikach punktowych i małych klapach dymowych wykorzystywane są ramy z ciepłych profili PVC, co likwiduje główny mostek termiczny na obwodzie elementów. Dodatkowo dla dachów z filii PVC zaprojektowano ciepłe podstawy PVC pozwalające na bezproblemowe połączenie z dachem.

- w dużych klapach dymowych stosowane są ramy aluminiowo plastikowe pozwalające utrzymać właściwą nośność elementów i spełnić wymagania cieplne oraz podstawy z PVC dla dachów foliowych.

- w pasmach świetlnych mostki termiczne zostały zaizolowane pasami elastycznej pianki o niskim współczynniku przenikania ciepła. Pozwoliło to zlikwidować mostki i dostosować pasma do obowiązujących wymagań.

Po wprowadzeniu opisanych wyżej zmian nasze klapy, świetliki i pasma świetlne ponownie poddaliśmy badaniom w ITB uzyskując wyniki spełniające obecne wymagania przez wszystkie produkty.

O spółce AWAK

Spółka AWAK, która działa na rynku od 1999 roku, specjalizuje się w produkcji klap dymowych i kopułowych świetlików dachowych. W czerwcu 2005 AWAK podpisał z ICOPAL S.A. umowę kapitałową o wzajemnej współpracy. Od tego momentu, AWAK Sp. z o.o. funkcjonuje pod nazwą AWAK - Grupa ICOPAL. Nadrzędnym celem tej współpracy jest zbudowanie szerokiej oferty produktowej w zakresie systemów bezpieczeństwa przeciwogniowego dachu oraz ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta.

Firma AWAK Sp. z o.o., lider w zakresie oddymiania obiektów budowlanych, przeniosła produkcję do Buku, położonego w pobliżu węzła autostrady A2, 30 km na zachód od Poznania. Nowa siedziba spółki to kompleks hal magazynowo - produkcyjnych połączonych z budynkiem biurowym. Umiejscowienie produkcji w nowych obiektach w Buku, jest związane z planami dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Obecna wielkość budynków produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwoliła na ulepszenie wyposażenia w maszyny, umożliwiające rozszerzenie zakresu produkcji. Szybki i komfortowy załadunek gwarantują dwa nowoczesne doki przeładunkowe. Bieżące wysyłki i odbiory towaru realizowane są przez halę główną magazynu rotacyjnego przeznaczoną do kompletacji towaru.

Z przeprowadzonej modernizacji maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przeniesienia do nowych obiektów płyną następujące korzyści: zwiększenie mocy produkcyjnej, skrócenie terminów realizacji zleceń, dzięki możliwości własnej obróbki metali i profili aluminiowych, polepszenie kontroli jakości oraz rozszerzenie oferty produktów. Wyposażenie działu produkcji odpowiada najwyższym europejskim standardom technologicznym. Doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników produkcji zapewnia pełne wykorzystanie możliwości technologicznych maszyn.