fotka z /zdjecia/termos.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Budynek pasywny w Katowicach - projekt pilotażowy

2010-02-24 1:00

Z zewnątrz niczym nie będzie różnić się od tradycyjnych biurowców, za to nietypowa będzie technologia w której powstanie. Porównać go można do olbrzymiego termosu z superszczelnymi ścianami i oknami, nie będzie miał kaloryferów, a w zimie i tak będzie w nim ciepło.

Katowicki biurowiec o powierzchni użytkowej 23,5 tys. m kw. ma stanąć w miejscu zrekultywowanej hałdy wełnowieckiej cynkowni przy ul. Konduktorskiej w Katowicach. Projekt cechuje wielość różnorodnych rozwiązań, które mają na celu obniżyć koszty ogrzewania. System będzie całkowicie zautomatyzowany i kontrolowany. Szczelny budynek będzie zarządzany przez komputery, które mają sterować efektywnym oświetleniem, w tym kątem nachylenia żaluzji. Prawie całkowicie zostaną wyeliminowane straty energii.

Wydajność energetyczna projektu zostanie osiągnięta głównie poprzez zastosowanie pełnej wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zapewnienie większej szczelności i skonstruowanie dobrze izolowanych ścian. Te właściwości budynku, włączając w to system ogrzewania z wykorzystaniem biomasy, pomogą zredukować emisję dwutlenku węgla w porównaniu do standardowych obiektów spełniających obecne wymagania. Górnośląski Park Przemysłowy przy tej doświadczalnej inwestycji współpracuje z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Krakowskiej. Pierwotny projekt przewidywał wzniesienie kolosa z 23 tys. m kw. powierzchni biurowej i miał być gotowy w tym roku. Ze względu na sytuację finansową zmieniono koncepcję i planowana obecnie inwestycja będzie o połowę mniejsza - biurowiec o powierzchni 11-12 tys. m kw. Realizację przesunięto na przyszłe lata.

Poprzedni projekt, wykonany w pracowni Bauren z Rybnika, zakładał, iż będzie to gmach 9-kondygnacyjny, przy czym dwie kondygnacje będą pod ziemią jako parkingi i garaże dla ok. 600 samochodów. O pasywności tego budynku świadczyło zastosowanie szeregu rozwiązań energooszczędnych. Planowano zużycie energii na poziomie 15 kilowatogodzin/m2/rok (w zależności od rozwiązań) podczas, gdy w tradycyjnych obiektach jest ono na poziomie 120 kilowatogodzin/m2/rok. Do ocieplenia budynku zamierzano użyć 25 cm warstwę wełny mineralnej. Betonowy sufit ma być akumulator chłodu. Ponadto, dom miał mieć zielony dach oraz instalację solarną wykorzystywaną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Żaluzje okienne, podpięte do systemu BMS, miały być sterowane automatycznie w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Planowano zastosować proces rekuperacji, dzięki któremu następuje odzysk ciepła z wydalanego powietrza.

Do biurowca przeniesie swą siedzibę Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. Funkcje budynku będą permanentnie sprawdzane na miejscu w laboratorium badawczo-rozwojowym budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Obecnie największym budynkiem pasywnym jest Lu-Teco (11 250 m2) w Ludwigshafen w Niemczech.

Pasywność budynku Budynek pasywny jest obiektem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza - 15kWh/(m2 / rok) w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła tak, że budynek nie potrzebuje autonomicznego aktywnego systemu ogrzewania. Potrzeby ciepła realizowane są przez odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylującego budynek.

Charakterystyka pasywności 1. Zużycie energii na poziomie 15 kilowatogodzin/m2/rok ( w zależności od rozwiązań ) podczas, gdy w tradycyjnych obiektach jest ono na poziomie 120 kilowatogodzin/m2/rok 2. Sufit betonowy stanowiący akumulator chłodu 3. Do ocieplenia budynku zostanie użyta 25 cm warstwa wełny mineralnej 4. Zielony dach 5. Instalacja solarna wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 6. Żaluzje okienne podpięte do systemu BMS, sterowane automatycznie w zależności od kąta padania promieni słonecznych 7. Proces rekuperacji, dzięki któremu następuje odzysk ciepła z wydalanego powietrza 8. Pokoje wypozażone w klimakonwektory 9. Właściwie zaprojektowane przez naukowców w ramach Klastra i energooszczędne oświetlenie montowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami najemców i skomunikowane z systemem BMS 10. Kilkuetapowa filtracja powietrza wzbogacająca jego właściwości wewnątrz budynku, co redukuje występowanie stanów alergicznych, ataków astmy oraz poprawia koncentrację i wydajność pracy


http://www.gppkatowice.pl