Pawilon Czterech Kopuł

i

Autor: Archiwum Architektury Montaż szklenia dziedzińca, druga połowa września 2014. Fot. Joachim Napieralski

Pawilon Czterech Kopuł [ZDJĘCIA Z BUDOWY]

2015-01-13 11:15

Trwa rewitalizacja zaprojektowanego przez Hansa Poelziga Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. W przyszłości budynek pomieści przestrzenie ekspozycyjne wrocławskiego Muzeum Narodowego. Prace budowlane zostaną ukończone w 2015 roku.

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu został zbudowany w latach 1912-1913 roku wegług projektu Hansa Poelziga, jednego z najwybitniejszych reprezentantów architektury modernistycznej we Wrocławiu. Obiekt jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Od 2006 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sześć lat temu został przejęty przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, a w 2013 roku rozpoczęły się prace budowlane, których celem jest rewaloryzacja budynku oraz jego przystosowanie do potrzeb instytucji. Co obejmuje zakres prac?

Prace rozpoczęto od rozbiórki elementów wzniesionych w latach powojennych, to znaczy ścian i stropów dzielących budynek na kilkadziesiąt pomieszczeń. Odtworzono w ten sposób pierwotny układ zabudowy. Zdemontowano także wszystkie stare instalacje. W budynku oraz na dziedzińcu wewnętrznym, który docelowo będzie przykryty szklanym dachem, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji żelbetowych, w tym kanałów i pomieszczeń technicznych pod poziomem posadzki, w których będą ukryte wszystkie instalacje. Aby wykonać kanały poniżej istniejących fundamentów budynku, musiały być one podbite w technologii jet-grountingu. Polega ona na wstrzykiwaniu zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu w gruncie formują się pale, które przenoszą obciążenie z fundamentów. Zewnętrzne ściany budynku zyskały nową izolację przeciwwodną.

Równocześnie są prowadzone prace przy renowacji elewacji. Jej żelbetowe części zostały wyczyszczone oraz poddane reprofilacji, dzięki której odzyskały dawny wygląd. Widoczny już jest docelowy kolor elewacji – w odcieniu zbliżonym do barwy Hali Stulecia. Na częściach murowanych odtworzona zostanie pierwotna struktura tynku. Wszystkie prace konserwatorskie są na bieżąco konsultowane z konserwatorem zabytków. Trzy kopuły pokryto już blachą miedzianą. Na kopule północnej, ze względu na jej zły stan techniczny, zostaną przeprowadzone dodatkowe prace. Kopuła będzie wzmocniona poprzez naklejenie specjalistycznych taśm z włókna węglowego. Dopiero po tych zabiegach zostanie pokryta miedzią. Wymieniono już prawie wszystkie świetliki w dachu. W dwóch kopułach zamontowano nowe okna stalowe wykonane na wzór okien oryginalnych. Barwę stolarki i ślusarki dobrano po przeprowadzeniu badań koloru starych warstw malarskich. Na dachu, który jest traktowany jak „piąta elewacja”, nie będzie widocznych żadnych elementów instalacji. Część central wentylacyjnych zostanie ukryta między dolnym a górnym szkleniem świetlików. Przed zimą udało się wykonać pokrycie dachu. Dzięki temu będzie można prowadzić prace wewnątrz budynku bez względu na pogodę. Na dziedzińcu rozpoczęto wykonywanie odwiertów, które będą wykorzystywane do pozyskiwania energii z gruntu. Zmniejszy to znacznie koszty ogrzewania i klimatyzacji podczas eksploatacji obiektu. Docelowo ma być wykonanych 45 odwiertów, każdy o długości 180 m. Zatem długość wszystkich odwiertów wyniesie łącznie 8 km. W budynku układane są instalacje podposadzkowe oraz kanały wentylacyjne. Wykonano także nową stację transformatorową.

Obecnie na placu budowy trwają prace wykończeniowe. W drugiej połowie grudnia, w pawilonie rozpoczęto montaż rusztowań w kopułach, które zostaną docieplone od wewnątrz. Ponadto, w kopule południowej zostaną odtworzone istniejące tu niegdyś polichromie. Ten etap powinien zakończyć się do końca kwietnia 2015.

Jeśli dalsze prace przebiegną zgodnie z planem, jeszcze w 2015 roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu. uzyska około 6,5 tys. m² powierzchni wystawienniczej. Przekrycie wewnętrznego dziedzińca szklanym dachem pozwoli na uzyskanie całorocznej przestrzeni ekspozycyjnej. W przyszłości w pawilonie prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki współczesnej, a w sąsiadującym z nim parku powstanie plenerowa galeria rzeźby. Wewnątrz oprócz ekspozycji stałej organizowane będą wystawy czasowe. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 79 mln 300 tys. złotych, z czego 50 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.