Projekt domu w zabudowie szeregowej. Jakie rozwiązania zagwarantują ciszę i prywatność?

i

Autor: Archiwum Architektury

Projekt domu w zabudowie szeregowej. Jakie rozwiązania gwarantują ciszę i prywatność?

2019-12-06 14:08 Materiał sponsorowany

Jak zapewnić prywatność mieszkańcom szeregowców? Jakie rozwiązania stosować, aby chronić poszczególne segmenty przed hałasem dobiegającym z zewnątrz? I w jaki sposób najefektywniej wykorzystać dostępną działkę?

Projekt domu w zabudowie szeregowej – kluczowe cechy

Układ zabudowy szeregowej narzuca pewne ograniczenia przy projektowaniu, ale to w gestii architekta leży przyszły komfort mieszkańców związany z użytkowaniem danego segmentu. Kluczowe jest zarówno efektywne rozplanowanie pomieszczeń, jak i oszczędne  zagospodarowanie działki. Warto rozważyć wykorzystanie takich materiałów murowych, które będą miały możliwie najmniejszą grubość, przy jednoczesnym zachowaniu surowych wymogów dotyczących izolacyjności termicznej.

Dla uzyskania ścian pożądanej jakości i grubości można zastosować H+H Silikaty. To wyroby wapienno-piaskowe, które cechują wysokiej klasy gęstości objętościowe od 1,8 do 2,2, co pozwala na wymurowanie stosunkowo cienkich ścian o dużej masie powierzchniowej. Ściany takie mają podwyższone parametry izolacyjności akustycznej, która jest wyjątkowo istotna w projekcie domu w zabudowie szeregowej.

Zabudowa szeregowa: dlaczego materiały murowe?

Osiedla domów szeregowych zazwyczaj budowane są na wąskich, długich działkach wzdłuż drogi dojazdowej. To może determinować dyskomfort przyszłych mieszkańców związany z odgłosami przejeżdżających aut. Co więcej, niewielka przestrzeń do zagospodarowania może być równoznaczna ze słyszalnością rozmów osób mieszkających w segmencie obok lub dialogów sąsiadów przebywających nieopodal w swoim ogrodzie.

Pomimo wspólnej zabudowy, każdy z mieszkańców chciałby zachować pewną prywatność. Architekci stosują różne zabiegi, by poprawić im komfort. Ogrodzenia, drewniane pergole, ścianki oddzielające balkony. Jednak u podstaw zawsze będą leżeć użyte materiały murowe. Dobrym rozwiązaniem jest System Budowy H+H, który pozwala na wznoszenie ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej. Beton komórkowy oraz silikaty wykazują zwiększoną zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu z innymi wyrobami budowlanymi o zbliżonej gęstości. Warto mieć na względzie, że izolacyjność akustyczna masywnych przegród budowlanych jest determinowana głównie przez gęstość objętościową przegrody (tj. masę). Im większa gęstość objętościowa, tym lepiej przegroda chroni przed przenoszeniem niepożądanych dźwięków (przegrodę trudniej wprowadzić w rezonans).

Projekt domu w zabudowie szeregowej. Jakie rozwiązania zagwarantują ciszę i prywatność?

i

Autor: Archiwum Architektury

Wysoka izolacyjność akustyczna i cieplna

Nie bez znaczenia jest też łatwość murowania. Duża dokładność wymiarowa i swego rodzaju „odporność” na błędy wykonawcze pozwalają ograniczyć ryzyko wystąpienia mostków akustycznych. W przypadku H+H betonu komórkowego niska waga sprawia, że można pracować z większymi bloczkami i szybciej murować duże powierzchnie ścian. Duża ilość porów w strukturze betonu komórkowego powoduje, że staje się on gwarancją doskonałej izolacyjności termicznej. Materiał ten zabezpiecza domy przed nadmierną ucieczką ciepła, nawet w przypadku zastosowania systemu ścian jednowarstwowych, bez dodatkowego ocieplenia, co w przypadku domów szeregowych i niewielkich działek ma szczególne znaczenie. Stąd beton komórkowy jest odpowiednim materiałem na ściany zewnętrzne, które muszą spełnić dwa warunki: ochronę przed zimnem i ochronę przed hałasami zewnętrznymi.

Kwestie doboru materiałów murowych w projekcie są bardzo ważne. Wszystkie wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród reguluje grupa norm PN-B-02151, pod wspólnym tytułem „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”. W normach tych uwzględniono poziom dźwięku w pomieszczeniu chronionym oraz poziom hałasu zewnętrznego. Wymogi dla ścian działowych podane za pomocą współczynnika R’A,1lub RA,1,R są zróżnicowane ze względu na rodzaj pomieszczeń. Parametr ten dla ścian między pomieszczeniami mieszkalnymi w obrębie mieszkania wynosi (35 dB), rośnie w przypadku ścian oddzielających mieszkania między sobą i od klatki schodowej czy garażu i pomieszczenia technicznego (50-58 dB).

Silikaty i beton komórkowy to optymalne materiały murowe dla uzyskania odpowiednio wysokiej izolacyjności akustycznej i wysokiej izolacyjności cieplnej. Warto je uwzględnić w projekcie architektonicznym domów szeregowych – ułatwią budowę i spełnią oczekiwania przyszłych mieszkańców.

Projekt domu w zabudowie szeregowej. Jakie rozwiązania zagwarantują ciszę i prywatność?

i

Autor: Archiwum Architektury