Symboliczne miejsce dla Warszawy

Archispacer w parku pod Kopcem [FOTORELACJA]

2023-10-20 22:14

Zwiedziliśmy park Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Maciej Kaufman z biura Archigrest i Justyna Dziedziejko z topoScape zaprosili redakcję „Architektury-murator” na spacer po swojej najnowszej realizacji. Zobaczcie, jak było.

Park park Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie powstał w miejscu wysypiska gruzu pochodzącego z ruin Warszawy. Teraz to miejsce łączy w sobie z pozoru zupełnie przeciwstawne funkcje – upamiętnienie bolesnej historii miasta z zabawą dla dzieci i rekreacją dla wszystkich.

Spacerując w towarzystwie architektów, dowiedzieliśmy się trochę więcej o historii miejsca. W lapidarium przy ul. Bartyckiej urządzono ekspozycję, która opowiada o odbudowie Warszawy. Tutaj w okazałych gabionach wyeksponowano też ruiny stolicy wraz z tablicami informacyjnymi. Byliśmy na rozległej łące, gdzie powstała strefa rekreacyjna dla dzieci, wyposażona w uwielbianą przez nie tyrolkę, a także ścianki wspinaczkowe, huśtawki i zjeżdżalnie. Prawie wszystkie urządzenia do zabawy zostały wykonane z naturalnych materiałów.

Przechodziliśmy wąwozami zbudowanymi z gruzów pozyskanych podczas budowy. Ściany wąwozów w przyszłości przejmie natura: według pomysłu projektantów z czasem będą one porośnięte mchem. Spacerowaliśmy przyrodniczą ścieżką edukacyjną, która prowadzi wokół Kopca. Z tablic informacyjnych zamontowanych wzdłuż ścieżki można dowiedzieć się o specyfice przyrody ruderalnej i gatunkach pionierskich roślin kolonizujących to miejsce. Przechodziliśmy kładką między drzewami. Na szycie Kopca podziwialiśmy widok z dwupoziomowej platformy widokowej. Widzieliśmy odnowioną Kotwicę, symbol Polski Walczącej, zamontowaną na nowym cokole z prętów. Na koniec schodziliśmy aleją Godziny „W” – odnowionymi schodami z miejscami do wypoczynku, podświetlanymi barierkami i gabionami z fragmentami ruin.

A już w listopadowym numerze „Architektury-murator” obszerna prezentacja realizacji.