Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy

i

Autor: serwis prasowy

Odbudowa Ukrainy

Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy: międzynarodowa konferencja w Warszawie

2023-06-02 23:23

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie i Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy”. Wykład inauguracyjny wygłosi architekt Shigeru Ban, a „Architektura-murator” jest patronem medialnym wydarzenia.

Celem konferencji „Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy” jest zgromadzenie wspólnoty akademickiej oraz środowisk kulturalnych, naukowych, gospodarczych, społecznikowskich, samorządowych, rządowych i innych zaangażowanych w odbudowę Ukrainy. Tematem spotkania będzie szeroko rozumiana odbudowa kraju, obejmująca zarówno architekturę, jak i infrastrukturę ukraińskich miast, miasteczek, wsi.

Odbudowa Ukrainy wpisuje się w szereg działań stanowiących wyzwania o skali globalnej. Jednym z najistotniejszych jest zapewnienie dostępu do kurczących się zasobów areału ziem uprawnych, wody, utrzymanie bioróżnorodności. Doświadczenie ograniczonego dostępu do tych podstawowych zasobów zapewniających przetrwanie powoduje, że na nowo pojawia się pytanie o sposób kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Kolejne stanowią problemy z uzyskaniem źródeł energii, które nie będą wpływać niekorzystnie na zmiany klimatu oraz powodować zanieczyszczania środowiska. Racjonalne rozplanowanie podejmowanych inwestycji, wykorzystanie infrastruktury, zastosowanie dostępnych materiałów, również tych pochodzących z recyklingu, a także znalezienie właściwej odpowiedzi, zarówno funkcji jak i formy, staje się ważnym problemem odbudowy – zwracają uwagę organizatorzy.

Konferencja odbędzie się w dniach 3 – 4 lipca w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. W sobotę, 1 lipca, wykład inauguracyjny wygłosi gość specjalny, japoński architekt Shigeru Ban, od początku zaangażowany w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, polskim i ukraińskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja do 19 czerwca 2023 roku. W ramach udziału, każdy uczestnik może zgłosić rozdział do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji na stronie: www.arch.pw.edu.pl.