Architektura MuratorWydarzeniaBezpieczniej w mieście. Wyniki XIII edycji Konkursu Studenckiego „Architektury-murator”

Bezpieczniej w mieście. Wyniki XIII edycji Konkursu Studenckiego „Architektury-murator”

Nazwiska zwycięzców głoszone zostały w trakcie uroczystości połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej w Pawilonie Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Konkurs Studencki - logo XIII edycji

W dniu 18.04.2012 w Pawilonie Wystawowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55 odbyło się posiedzenie jury XIII edycji Konkursu Studenckiego „Bezpieczniej w mieście”, w składzie:

Maciej Miłobędzki, przewodniczący jury
Jan Kubec, sędzia
Lech Rowiński, sędzia
Marlena Happach, sędzia referent
Ewa P. Porębska, sędzia, stały członek jury


Na konkurs nadesłano 160 prac, z tego 8 nie spełniało wymogów formalnych konkursu.

Jury po obejrzeniu i przeanalizowaniu wszystkich prac do dalszej analizy wybrało 15 prac o numerach:
172707, 994726, 181225, 260356, 890706, 474313, 030448, 113930, 130606, 696671, 041011, 144862, 130989, 309900, 030598

Do kolejnego etapu w wyniku głosowania dotarło 7 prac o numerach:
172707, 994726, 890706, 474313, 030448, 041011, 030598.

W ostatecznym głosowaniu jury jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę główną w wysokości 7500 zł
2 Wyróżnienia I stopnia w wysokości 1500 zł
2 Wyróżnienia II stopnia w wysokości 750 zł
Wyróżnienie honorowe

Nagrodę główną przyznano pracy z numerem 030448
Autorzy: Anna Berezowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 4 rok; Judyta Cichocka - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 4 rok; Alicja Dragan - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 4 rok; Marta Zatoka - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 4 rok
Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za właściwą identyfikację problemu i konkretną odpowiedź projektową. SMART LOCK to propozycja blokady rowerowej, która jednocześnie spełnia rolę kamizelki odblaskowej. Produkt nie tylko zapewnia bezpieczeństwo rowerzyście, ale także stanowi zabezpieczenie przed kradzieżą.
Jury doceniło estetyczne, wielofunkcyjne i proste rozwiązanie, natomiast propozycja towarzyszącego mu stojaka wydaje się być zbędna. Wykorzystanie tego przedmiotu jest możliwe także przy użyciu innych stojaków.
zobacz nagrodzoną pracę

Wyróżnienie I stopnia przyznano pracy z numerem 994726
Autorzy: Dorota Ryżko – Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, 1 rok; Aleksander Maciak - Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, 1 rok.
Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za uwypuklenie faktu, że znaczna część naszych obaw może być wyimaginowana. Projekt STRACHY NA LACHY zwraca uwagę na to, że nadmierna kontrola może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego. Jury doceniło także ciekawą formę wykonania projektu.
zobacz nagrodzoną pracę

Wyróżnienie I stopnia przyznano pracy z numerem 474313
Autorzy: Wojciech Mazan – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 1 rok studiów II stopnia; Ewa Mirska – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 1 rok studiów II stopnia; Michał Romański – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 1 rok studiów II stopnia; Karol Skalski – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 1 rok studiów II stopnia; Piotr Woldan – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, 1 rok studiów II stopnia.
Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano nie tylko za dostrzeżenie problemu, ale także realistyczne podejście do sposobu jego rozwiązania. Jury doceniło zwrócenie uwagi na to, że proces poprawy jakości przestrzeni miejskiej wymaga działań społecznych i obecności osoby, która będzie gwarantem ich realizacji.
zobacz nagrodzoną pracę

Wyróżnienie II stopnia przyznano pracy z numerem 172707
Autorzy: Katarzyna Toczyńska - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Urbanistyki, 3 rok; Agata Superczyńska - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Urbanistyki, 3 rok.
Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za zastosowaną elegancką formę miejską, która rozwiązuje problem higieny w miejscach publicznych.
zobacz nagrodzoną pracę

Wyróżnienie II stopnia przyznano pracy z numerem 041011
Autorzy: Anna Bay – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury, 3 rok; Katarzyna Florysiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury, 3 rok.
Uzasadnienie: Jury ujęła wizja stworzenia przyjaznej, sąsiedzkiej przestrzeni i atmosfery, kreowanych samodzielnie przez mieszkańców i niewymagających dużych nakładów finansowych.
zobacz nagrodzoną pracę

Wyróżnienie honorowe przyznano pracy z numerem 890706
Autorzy: Katarzyna Kuczyńska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Architektura Krajobrazu, 1 rok studiów magisterskich; Kamila Szymańska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Architektura Krajobrazu, 1 rok studiów magisterskich.
Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za dowcipne zwrócenie uwagi na niefunkcjonalność posadzki miejskiej.
zobacz nagrodzoną pracę

Jury w imieniu Sponsora Głównego, firmy DRUTEX S.A., przyznało pozaregulaminową nagrodę specjalną pracy z numerem 150218.
Autorzy: Izabela Niemkowska – Politechnika Śląska, Wydział Architektury, 3 rok; Alicja Dziurosz - Politechnika Śląska, Wydział Architektury, 3 rok; Bartłomiej Ordon - Politechnika Śląska, Wydział Architektury, 3 rok.
Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za wykorzystanie produktów firmy Drutex w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu tak ważnym jak plac zabaw. Przy zapewnieniu atrakcyjnej formy wzbogaconej o funkcję edukacyjną stworzono rozwiązanie modułowe umożliwiające powtarzalność rozwiązania.
zobacz nagrodzoną pracę

Relacja konkursu z komentarzami przewodniczącego Jury, arch. Macieja Miłobędzkiego, oraz
sędziego referenta, arch. Marleny Happach, ukaże się w numerze 7/2012 miesięcznika "Architektura-murator".

Pierwsze zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród - zobacz też fotografie z obrad Jury